Zasady gry w plażówkę

Przedstawiamy szczegółowe zasady gry w plażówkę. Warto się z nimi zapoznać, by wiedzieć, jak zachowywać się na boisku, treningu, podczas zawodów.                                                                        

ROZDZIAŁ I                                                                    
WARUNKI GRY I WYPOSAŻENIE                                                                

1   POLE GRY                                                                                   
1.1 WYMIARY 
1.2 POWIERZCHNIA POLA GRY
1.3 LINIE BOISKA 
1.4 STREFA ZAGRYWKI
1.5 WARUNKI POGODOWE  
1.6 OŚWIETLENIE 
2 SIATKA I SŁUPKI
2.1 SIATKA 
2.2 TAŚMY BOCZNE 
2.3 ANTENKI
2.4 WYSOKOŚĆ SIATKI  
2.5 SŁUPKI 
2.6 WYPOSAŻENIE DODATKOWE  
3 PIŁKA                                                                                                                                
3.1 CHARAKTERYSTYKA (PARAMETRY PIŁKI) 
3.2 PODOBIEŃSTWO PIŁEK 
3.2 GRA TRZEMA PIŁKAMI 

ROZDZIAŁ II   
UCZESTNICY ZAWODÓW                                              

4   ZESPOŁY                                                                                    
4.1 SKŁAD ZESPOŁU I WPISANIE SKŁADU DO PROTOKOŁU ZAWODÓW 
4.2 KAPITAN
5   WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW
5.1 STRÓJ SPORTOWY 
5.2 DOZWOLONE ZMIANY STROJÓW 
5.3 NIEDOZWOLONE WYPOSAŻENIE - STRÓJ SPORTOWY I PRZEDMIOTY 
6   PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW
6.1 OBYDWAJ ZAWODNICY
6.2 KAPITAN ZESPOŁU 
6.3 USYTUOWANIE KRZESEŁEK DLA ZAWODNIKÓW

ROZDZIAŁ III  
UCZESTNICY ZAWODÓW

7   SPOSÓB LICZENIA PUNKTÓW  
7.1 WYGRANIE MECZU 
7.2 WYGRANIE SETA 
7.3 WYGRANIE AKCJI 
7.4 WALKOWER (NIEPRZYSTĄPIENIE DO GRY) ORAZ ZESPÓŁ ZDEKOMPLETOWANY 

ROZDZIAŁ IV  
PRZYGOTOWANIE DO MECZU, PRZEBIEG GRY

8   PRZYGOTOWANIE DO MECZU
8.1 LOSOWANIE 
8.2 ROZGRZEWKA 
9   USTAWIENIE ZESPOŁÓW
9.1 OBECNOŚĆ ZAWODNIKÓW NA BOISKU 
9.2 ZMIANY ZAWODNIKÓW 
10   USTAWIENIE ZAWODNIKÓW NA BOISKU
10.1 USTAWIENIE ZAWODNIKÓW 
10.2 KOLEJNOŚĆ ZAGRYWKI 
10.3 BŁĄD KOLEJNOŚCI ZAGRYWKI 

ROZDZIAŁ V  
SYTUACJA W GRZE

11   PIŁKA PODCZAS GRY
11.1 PIŁKA ”W GRZE”
11.2 PIŁKA ”POZA GRĄ” 
11.3 PIŁKA "W BOISKU” 
11.4 AUT 
12   BŁĘDY W GRZE
12.1 DEFINICJA ---
12.2 NASTĘPSTWA (KONSEKWENCJE) BŁĘDU 
13   ODBICIE PIŁKI
13.1 ODBICIA PIŁKI PRZEZ ZESPÓŁ 
13.2 RÓWNOCZESNE ODBICIA
13.3 ODBICIE Z POMOCĄ 
13.4 CHARAKTERYSTYKA ODBICIA 
13.5 BŁĘDY POWSTAJĄCE PODCZAS ODBICIA PIŁKI 
14   PIŁKA W POBLIŻU SIATKI
14.1 PIŁKA PRZECHODZĄCA NAD SIATKĄ 
14.2 PIŁKA DOTYKAJĄCA SIATKI 
14.3 PIŁKA ”W SIATCE” 
15   ZAWODNIK PRZY SIATCE
15.1 DOTKNIĘCIE PIŁKI PO STRONIE PRZECIWNIKA 
15.2 WEJŚCIE W PRZESTRZEŃ, NA BOISKO I/LUB W WOLNĄ STREFĘ PRZECIWNIKA  
15.3 DOTKNIĘCIE SIATKI 
15.4 BŁĘDY ZAWODNIKA PRZY SIATCE 
16   ZAGRYWKA
16.2 PIERWSZA ZAGRYWKA W SECIE 
16.3 KOLEJNOŚĆ ZAGRYWKI 
16.4 ZEZWOLENIE NA WYKONANIE ZAGRYWKI 
16.5 WYKONANIE ZAGRYWKI 
16.6 ZASŁONA 
16.7 BŁĘDY ZAGRYWKI 
16.8 BŁĘDY ZAGRYWKI PO UDERZENIU PIŁKI 
17   ATAK (UDERZENIE W ATAKU)
17.1 DEFINICJA 
17.2 BŁĘDY UDERZENIA W ATAKU 
18   BLOK
18.1 DEFINICJA 
18.2 ODBICIE PIŁKI PRZEZ ZAWODNIKA BLOKUJĄCEGO 
18.3 BLOK W PRZESTRZENI PRZECIWNIKA 
18.4 DOTKNIĘCIE PIŁKI W BLOKU 
18.5 BŁĘDY W BLOKU 

ROZDZIAŁ VI  
PRZERWY I OPÓŹNIENIA

19   PRZERWY DLA ZESPOŁU
19.1 DEFINICJA 
19.2 ILOŚĆ PRZERW NA ODPOCZYNEK 
19.3 PROŚBA O UDZIELENIE PRZERWY 
19.4 NIEZGODNE Z PRZEPISAMI PROŚBY O UDZIELENIE PRZERWY NA ODPOCZYNEK 
20   OPÓŹNIENIA GRY
20.1 RODZAJE OPÓŹNIEŃ 
20.2 KARY ZA OPÓŹNIANIE 
21   WYJĄTKOWE PRZERWY W GRZE
21.1 KONTUZJA 
21.2 ZDARZENIA NIE ZWIĄZANE Z MECZEM WPŁYWAJĄCE NA PRZEBIEG GRY
21.3 PRZEDŁUŻAJĄCE SIĘ  PRZERWY W MECZU 
22   ZMIANY STRON BOISKA I PRZERWY MIĘDZY SETAMI
21.1 ZMIANY STRON BOISKA 
22.2 PRZERWY MIĘDZY SETAMI 

ROZDZIAŁ VIII  
NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE

23   NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE
23.1 KATEGORIE 
23.2 KARY (KONSEKWENCJE NIEWŁAŚCIWEGO ZACHOWANIA) 
23.3 GRADACJA KAR 
23.4 NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE PRZED MECZEM I MIĘDZY SETAMI

ROZDZIAŁ VIII  
KOMISJA SĘDZIOWSKA ORAZ ZASADY SĘDZIOWANIA

24   KOMISJA SĘDZIOWSKA ORAZ ZASADY SĘDZIOWANIA
24.1 SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ 
24.2 ZASADY SĘDZIOWANIA 
25   SĘDZIA PIERWSZY
25.1 ZAJMOWANE MIEJSCE W POLU GRY 
25.2 UPRAWNIENIA
25.3 ZAKRES OBOWIĄZKÓW
26   SĘDZIA DRUGI
26.1 ZAJMOWANE MIEJSCE W POLU GRY 
26.2 UPRAWNIENIA 
26.3 ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
27   SEKRETARZ
27.1 ZAJMOWANE MIEJSCE W POLU GRY 
27.2 ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
28   SĘDZIOWIE LINIOWI  
28.1 ZAJMOWANE MIEJSCE W POLU GRY 
28.2 ZAKRES OBOWIĄZKÓW 
29   OFICJALNA SYGNALIZACJA
29.1 SYGNALIZACJA SĘDZIÓW WYKONYWANA RĘKAMI
29.2 SYGNALIZACJA SĘDZIEGO LINIOWEGO WYKONYWANA CHORĄGIEWKĄ


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice