Zasady gry w plażówkę

CHARAKTERYSTYKA GRY

Siatkówka plażowa jest grą, w której uczestniczą dwa zespoły. W każdym zespole występuje dwóch zawodników. Mecz rozgrywany jest na piaszczystym boisku, przedzielonym siatką. Uniwersalny charakter i możliwość wybrania jednej z wielu wersji gry sprawiają, że w siatkówkę plażową może grać każdy, bez względu na warunki otoczenia. 

Gra polega na tym, że każdy z zespołów przebijając piłkę nad siatką stara się, aby piłka upadła na boisko przeciwnika, a jednocześnie stara się nie dopuścić, aby piłka upadła na własne boisko. 

Zespół ma prawo do trzech odbić piłki w celu jej przebicia na boisko przeciwnika. Odbicie piłki w bloku jest liczone jako odbicie piłki przez zespół.

Piłka jest wprowadzana do gry przez zawodnika zagrywającego. Piłka powinna przelecieć nad siatką i spaść na boisko przeciwnika. Gra toczy się do momentu, w którym piłka dotknie podłoża, wyjdzie "na aut” lub zespół nie zdoła we właściwy sposób przebić piłki na boisko przeciwnika.

W siatkówce plażowej zespół zdobywa punkt po każdej wygranej akcji (System Punkt Za Akcję). Jeżeli zespół odbierający zagrywkę wygra akcję, zdobywa punkt oraz prawo do wykonania zagrywki. W takiej sytuacji następuje zmiana zawodnika zagrywającego. 

Rozdział I
WARUNKI GRY I WYPOSAŻENIE

1.  POLE GRY 
Polem gry nazywany jest obszar zajmowany przez boisko i wolną strefę otaczającą boisko. 

1.1 WYMIARY
1.1.1 Boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 16 x 8 m, otoczonym wolną strefą o szerokości przynajmniej 3 m, z przestrzenią wolną od jakichkolwiek konstrukcji (zadaszenia) do wysokości przynajmniej 7 m od podłoża.
1.1.2 Na zawodach FIVB boisko do gry jest prostokątem o wymiarach 16 x 8 m, otoczonym wolną strefą o szerokości, co najmniej 5 m i co najwyżej 6 m licząc od linii końcowych i bocznych, z przestrzenią wolną od jakichkolwiek konstrukcji (zadaszenia) do wysokości przynajmniej 12,5 m od podłoża. 
  
1.2 POWIERZCHNIA POLA GRY 
1.2.1 Pole gry musi być umieszczone na równym, płaskim i jednolitym terenie piaszczystym, wolnym od kamieni, muszelek i innych przedmiotów mogących spowodować skaleczenie lub kontuzję zawodników.
1.2.2 Na zawodach FIVB warstwa sypkiego, nie ubitego piasku musi mieć, co najmniej 40 cm głębokości.
1.2.3 Powierzchnia pola gry nie może stwarzać żadnego niebezpieczeństwa spowodowania kontuzji zawodników
1.2.4 Na zawodach FIVB piasek powinien być przesiany do odpowiedniej wielkości. Piasek nie może być gruboziarnisty oraz nie może zawierać kamieni i innych niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie może być również zbyt drobny i miałki, aby nie przyklejał się do skóry zawodników. Piasek nie może się kurzyć.
1.2.5 Na zawodach FIVB zaleca się, aby w czasie deszczu boisko główne było przykrywane nieprzemakalnym płótnem lub folią.

1.3 LINIE BOISKA
1.3.1 Boisko jest wyznaczone przez dwie linie boczne i dwie linie końcowe. Zarówno linie boczne, jak i linie końcowe należą do boiska.
1.3.2 NIE MA linii środkowej.
1.3.3 Wszystkie linie mają od 5 do 8 cm szerokości.
1.3.4 Kolor linii musi zdecydowanie kontrastować z kolorem piasku.
1.3.5 Linie boiska powinny być wykonane z taśmy o dużej trwałości, zaś wszystkie elementy mocujące powinny być wykonane z miękkiego i elastycznego materiału. 

1.4 STREFA ZAGRYWKI
Strefa zagrywki jest to część pola gry za boiskiem, ograniczona linią końcową oraz przedłużeniami dwóch linii bocznych. Długość strefy zagrywki ograniczona jest wielkością wolnej przestrzeni.

1.5 WARUNKI POGODOWE
Warunki pogodowe nie mogą stwarzać zagrożenia odniesienia kontuzji przez zawodników.

1.6 OŚWIETLENIE 
Podczas oficjalnych międzynarodowych zawodów rozgrywanych po zmroku oświetlenie pola gry, zmierzone na wysokości 1 m od powierzchni boiska, musi wynosić od 1000 do 1500 luxów.
Podczas zawodów FIVB o tym czy żaden z wyżej wymienionych czynników nie stwarza zagrożenia odniesienia kontuzji przez zawodników decydują: Delegat Techniczny, Delegat Sędziowski oraz Dyrektor Zawodów. 

2.  SIATKA I SŁUPKI

2.1 SIATKA
Siatka o długości 8,5 m i szerokości 1 m (+/- 3 cm) po naciągnięciu jest zawieszona nad osią centralną boiska.
Siatka posiada kwadratowe oczka o boku 10 cm. Na całej długości zarówno górna jak i dolna krawędź siatki obszyte są z dwóch stron taśmą o szerokości 7-10 cm. Taśmy powinny być wykonane z nieprzemakalnego materiału. Zaleca się, aby taśmy były w kolorze ciemnoniebieskim lub jaskrawym. Na końcach górnej taśmy znajdują się otwory, przez które przewleka się linki mocujące górną taśmę do słupków w celu naciągnięcia górnej krawędzi siatki.
Wewnątrz górnej taśmy znajduje się elastyczna linka, zaś wewnątrz dolnej taśmy zwykła linka. Linki służą do przymocowania siatki do słupków tak, aby zarówno górna jak i dolna część siatki były naciągnięte. Dozwolone jest umieszczanie reklam na taśmach: górnej i dolnej.
Na zawodach FIVB siatka ma długość 8,0 m zaś oczka siatki są mniejsze. Dopuszcza się umieszczanie reklam między siatką a słupkami pod warunkiem, że reklamy nie będą ograniczać widoczności zawodnikom i sędziom. Reklamy na ww. elementach wyposażenia muszą być wykonane zgodnie z odpowiednimi przepisami FIVB.  

2.2 TAŚMY BOCZNE
Dwie kolorowe taśmy o szerokości 5-8 cm (o takiej samej szerokości, co linie boiska) i długości 1 m przymocowane są pionowo do siatki nad liniami bocznymi boiska. Taśmy boczne są traktowane jako część siatki. Dozwolone jest umieszczanie reklam na taśmach bocznych. 

2.3 ANTENKI
Antenką nazywamy elastyczny pręt o długości 1,8 m i średnicy 10 mm. Antenka wykonana jest z włókna szklanego lub materiału o podobnych właściwościach. Dwie antenki, po jednej z każdej strony, przymocowane są do zewnętrznych krawędzi taśm bocznych, po przeciwnych stronach siatki.
Górna część antenki, wystająca ponad siatkę, o długości 80 cm, pomalowana jest w 10-cio cm pasy. Pasy powinny być w kolorach kontrastujących ze sobą. Zaleca się kolory: biały i czerwony.
Antenki są traktowane jako część siatki i ograniczają po bokach przestrzeń przejścia (Przepis 14.1.1) 

2.4 WYSOKOŚĆ SIATKI
Wysokość siatki wynosi 2,43 m dla mężczyzn i 2,24 m dla kobiet.
Komentarz: W rozgrywkach młodszych zawodników, wysokości siatki może być obniżona np.:

                                Dziewczęta       Chłopcy
16 lat i młodsi      2,24 m       2,24 m
14 lat i młodsi      2,12 m       2,12 m
12 lat i młodsi      2,00 m       2,00 m

Wysokość siatki jest mierzona na środku boiska. Do mierzenia wysokości siatki powinno używać się pręta z zaznaczoną miarą. Wysokość siatki nad liniami bocznymi musi być taka sama po obydwu stronach. Dopuszcza się, aby nad liniami bocznymi siatka była wyższa niż na środku boiska, aczkolwiek nie może być wyższa o więcej niż 2 cm.

2.5 SŁUPKI
Słupki, na których zawieszona jest siatka powinny być gładkie. Przekrój słupka powinien być kołem. Wysokość słupka powinna wynosić 2,55 m. Dodatkowo konstrukcja słupka powinna umożliwiać regulację wysokości siatki. Słupki powinny być przytwierdzone do podłoża w odległości 0,7-1 m od linii bocznych boiska, przy czym odległość od linii boiska do osłony słupka powinna być taka sama po obu stronach boiska. Zabronione jest stosowanie odciągów przymocowanych do podłoża. Wszystkie elementy niebezpieczne oraz utrudniające przejście koło słupka powinny być usunięte. Słupki powinny być zabezpieczone osłonami.

2.6 WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Wyposażenie dodatkowe określone jest w odrębnych przepisach FIVB.

3.  PIŁKA

3.1 CHARAKTERYSTYKA (PARAMETRY PIŁKI)
Piłka musi mieć kształt kulisty. Powinna być wykonana z materiału elastycznego (skóra, syntetyczna skóra lub podobny materiał), odpornego na wilgoć i nie pochłaniającego wody tzn. powinna być przystosowana do gry na świeżym powietrzu podczas deszczu. Wewnątrz piłki powinna znajdować się dętka wykonana z gumy lub podobnego materiału. Proces zaaprobowania materiału typu syntetyczna skóra regulują odpowiednie przepisy FIVB. 
Kolor: Jasny (np. pomarańczowy, żółty, różowy, biały itp.) 
Obwód: 66-68 cm dla zawodów FIVB
Ciężar: 260-280 g
Ciśnienie wewnętrzne: 171-221 mbar lub hPA (0,175-0,225 Kg/cm2)

3.2 PODOBIEŃSTWO PIŁEK
Wszystkie piłki używane w meczu muszą charakteryzować się takimi samymi parametrami odnośnie koloru, obwodu, wagi, ciśnienia, modelu piłki itp.
Oficjalne zawody międzynarodowe muszą być rozgrywane piłkami posiadającymi homologację FIVB.

3.3 GRA TRZEMA PIŁKAMI
Podczas zawodów FIVB mecze powinny być rozgrywane z użyciem trzech piłek. W związku z tym sześciu podawaczy piłek powinno znajdować się w wolnej strefie otaczającej boisko, po jednym w każdym rogu wolnej strefy oraz po jednym za sędziami. 

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice