Zasady gry w plażówkę

Rozdział II
UCZESTNICY ZAWODÓW 

4.  ZESPOŁY

4.1 SKŁAD ZESPOŁU I WPISANIE SKŁADU DO PROTOKOŁU ZAWODÓW
4.1.1 Zespół składa się wyłącznie z dwóch zawodników.
4.1.2 Tylko dwóch zawodników zapisanych w protokole zawodów może uczestniczyć w meczu.
4.1.3 Podczas zawodów FIVB zabronione jest prowadzenie zespołu przez trenera w czasie meczu.

4.2 KAPITAN 
Kapitan zespołu powinien być oznaczony w protokole zawodów. 

5.  WYPOSAŻENIE ZAWODNIKÓW

5.1 STRÓJ SPORTOWY
5.1.1 Strój sportowy zawodników składa się z krótkich spodenek lub kostiumu kąpielowego. Zawodnicy mogą nosić koszulki lub koszulki bez rękawków chyba, że wygląd stroju sportowego jest zdefiniowany w regulaminie zawodów. Zawodnicy mogą nosić nakrycia głowy.
5.1.2 Podczas zawodów FIVB zawodnicy tego samego zespołu muszą występować w strojach tego samego koloru i kroju, określonych w regulaminie turnieju.
5.1.3 Strój zawodników musi być czysty.
5.1.4 Zawodnicy muszą grać boso chyba, chyba, że sędziowie wyrażą zgodę na grę w obuwiu.
5.1.5 Koszulki zawodników (lub spodenki, jeżeli zawodnicy mogą występować bez koszulek) muszą być oznaczone numerami 1 i 2. Numer musi być umieszczony na piersiach (lub z przodu spodenek).
5.1.6 Kolor numeru musi wyraźnie odróżniać się od koloru koszulki. Wysokość numeru wynosi, co najmniej 10 cm, zaś taśma tworząca numer powinna mieć, co najmniej 1,5 cm szerokości. 

5.2 DOZWOLONE ZMIANY STROJÓW
5.2.1 Jeżeli obydwa zespoły przybędą na mecz w koszulkach tego samego koloru, losowanie decyduje o tym, który z zespołów musi zmienić koszulki. 
5.2.2 Sędzia pierwszy może zezwolić jednemu lub kilku zawodnikom:
a) na grę w skarpetkach lub/i w butach
b) na zmianę mokrej koszulki między setami, pod warunkiem, że nowa koszulka spełnia wszystkie wymagania regulaminowe oraz przepisy FIVB (Przepisy 5.1.5 i 5.1.6)
5.2.3 Tylko na prośbę zawodnika, sędzia pierwszy może wyrazić zgodę na grę w podkoszulce i spodniach treningowych.
   
5.3 NIEDOZWOLONE WYPOSAŻENIE – STRÓJ SPORTOWY I PRZEDMIOTY
5.3.1 Zabronione jest noszenie jakichkolwiek ozdób lub przedmiotów takich jak spinki, pierścionki i bransoletki mogących spowodować zranienie zawodnika.
5.3.2 Zawodnicy mogą na własne ryzyko grać w okularach.
5.3.3 Nie wolno grać w strojach sportowych nie posiadających oficjalnej numeracji (Przepisy 5.1.5 i 5.1.6).


6.  PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

6.1 OBYDWAJ ZAWODNICY
6.1.1 Uczestnicy zawodów muszą znać i stosować się do Oficjalnych Przepisów Gry w Siatkówkę Plażową.
6.1.2         Uczestnicy zawodów muszą akceptować decyzje podjęte przez sędziów, zachowując należyty szacunek i nie kwestionując wydanych orzeczeń. W przypadku wątpliwości mogą poprosić o wyjaśnienie zastosowanego przepisu.
6.1.3         Uczestnicy zawodów muszą zachowywać się z szacunkiem oraz przestrzegać zasad FAIR PLAY, nie tylko wobec sędziów, ale również w stosunku do organizatorów zawodów, partnerów z zespołu, przeciwników oraz widzów. 
6.1.4 Zawodnikom nie wolno podejmować działań wymuszających podjęcie przez sędziów decyzji korzystnych dla swojego zespołu lub też działań mających na celu ukrycie błędów popełnionych przez swój zespół. 
6.1.5  Zawodnikom nie wolno podejmować działań mających na celu opóźnienie gry.
6.1.6 Dozwolone jest porozumiewanie się między członkami zespołu w czasie meczu.
6.1.7 Podczas meczu, w czasie, kiedy piłka jest ”poza grą” (Przepis 6.1.2) obydwaj zawodnicy mają prawo rozmawiać z sędziami w następujących trzech przypadkach:
a) Prosząc o wyjaśnienie zastosowanego przepisu lub interpretację Przepisów Gry. Jeżeli wyjaśnienie nie satysfakcjonuje zawodników, jeden z nich musi natychmiast zgłosić sędziemu pierwszemu chęć przeprowadzenia Procedury Rozpatrzenia Protestu.
b) W celu uzyskania zgody na:
• zmianę stroju lub wyposażenia,
• sprawdzenia numeru zawodnika zagrywającego,
• sprawdzenia siatki, piłki, podłoża gry itp.,
• poprawienia linii boiska.
c) Zgłaszając prośbę o przyznanie przerwy na odpoczynek (Przepis 19.3)
Uwaga: zawodnicy muszą uzyskać zgodę sędziego na opuszczenie pola gry. 
6.1.8 Po zakończeniu meczu:
a) Obydwaj zawodnicy dziękują sędziom i przeciwnikom.
b) Jeżeli wcześniej, jeden z zawodników zgłosił sędziemu pierwszemu chęć przeprowadzenia Procedury Rozpatrzenia Protestu, przysługuje mu prawo do potwierdzenia tego faktu w formie pisemnej, poprzez wpisanie uwag do protokołu z meczu (Przepis 6.1.7 a)). 

6.2 KAPITAN ZESPOŁU
6.2.1 Przed meczem, kapitan zespołu:
a) Podpisuje protokół zawodów.
b) Reprezentuje swój zespół w losowaniu.
6.2.2 Po zakończeniu meczu kapitan zespołu potwierdza wynik końcowy meczu, podpisując protokół z meczu. 
 
6.3 USYTUOWANIE KRZESEŁEK DLA ZAWODNIKÓW
Krzesełka dla zawodników powinny być ustawione 5 m od linii bocznej boiska i nie bliżej niż 3 m od stolika sekretarza zawodów.

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice