Zasady gry w plażówkę

16.  ZAGRYWKA

16.1 DEFINICJA
Zagrywka jest to wprowadzenie piłki do gry przez właściwego zawodnika zagrywającego, znajdującego się w strefie zagrywki, który uderza piłkę dłonią lub jakąkolwiek częścią ręki.

16.2 PIERWSZA ZAGRYWKA W SECIE
Pierwszą zagrywkę w secie wykonuje zespół, który ją wybrał lub otrzymał w losowaniu (Przepis 8.1). 

16.3 KOLEJNOŚĆ ZAGRYWKI
Po wykonaniu pierwszej zagrywki w secie, zawodnik zagrywający ustalany jest w następujący sposób:
a) Jeżeli zespół zagrywający wygra akcję, nadal zagrywa ten sam zawodnik
b) Jeżeli zespół odbierający wygra akcję, zdobywa on prawo do wykonania zagrywki. W zespole tym będzie zagrywał ten zawodnik, który ostatnio nie zagrywał.

16.4 ZEZWOLENIE NA WYKONANIE ZAGRYWKI
Sędzia pierwszy zezwala na wykonanie zagrywki po upewnieniu się, że właściwy zawodnik zagrywający posiada piłkę i znajduje się za linią końcową oraz, że obydwa zespoły są gotowe do gry.

16.5 WYKONANIE ZAGRYWKI
16.5.1 Zawodnik zagrywający może dowolnie zmieniać pozycję w strefie zagrywki. W momencie wykonania zagrywki lub odbicia się w celu wykonania zagrywki w wyskoku, zawodnik zagrywający nie może dotykać boiska (i linii końcowej) ani pola poza strefą zagrywki. Stopa zawodnika nie może znajdować się pod linią. Po uderzeniu piłki, zawodnik może wejść lub wylądować poza strefą zagrywki lub na boisku.
16.5.2 Przesunięcie się linii w wyniku obsunięcia się piasku, spowodowanego przez zawodnika zagrywającego NIE jest traktowane jako błąd.
16.5.3 Zagrywka powinna być wykonana w ciągu 5 sekund od gwizdka sędziego pierwszego na wykonanie zagrywki.
16.5.4 Zagrywka wykonana przed gwizdkiem sędziego jest nieważna i musi być powtórzona.
16.5.5 Piłka powinna być uderzona dłonią lub jakąkolwiek częścią ręki po podrzuceniu lub upuszczeniu piłki przez zawodnika zagrywającego a przed dotknięciem przez piłkę podłoża. 
16.5.6 Jeżeli piłka po podrzuceniu lub upuszczeniu przez zawodnika zagrywającego, nie zostanie dotknięta lub złapana przez zawodnika zagrywającego i spadnie na podłoże gry, jest to traktowane jak zagrywka. 
16.5.7 Nie ma kolejnej próby wykonania zagrywki.
 
16.6 ZASŁONA
Partner zawodnika zagrywającego nie może przeszkadzać (zasłaniając) zawodnikom zespołu przeciwnego w obserwacji zawodnika zagrywającego oraz lecącej piłki. Na prośbę zespołu odbierającego zawodnik musi przesunąć się na bok.

16.7 BŁĘDY ZAGRYWKI
Następujące błędy powodują zmianę zespołu zagrywającego. Zawodnik zagrywający:
a) naruszył kolejność zagrywki (Przepis 16.3),
b) nie wykonał zagrywki zgodnie z przepisami (Przepis 16.5).

16.8 BŁĘDY ZAGRYWKI PO UDERZENIU PIŁKI
Po prawidłowo wykonanej zagrywce następuje błąd, jeżeli piłka:
a) dotknie zawodnika zespołu zagrywającego lub nie przekroczy pionowej płaszczyzny siatki,
b) wyjdzie ”na aut” (Przepis 11.4).

17.  ATAK (UDERZENIE W ATAKU)

17.1 DEFINICJA
17.1.1 Każda akcja mająca na celu skierowanie piłki w kierunku przeciwnika, za wyjątkiem zagrywki i bloku, jest traktowana jako atak.
17.1.2 Atak jest zakończony w momencie, kiedy piłka całkowicie przekroczy pionową płaszczyznę siatki lub zostanie dotknięta przez zawodnika blokującego.
17.1.3 Każdy z zawodników może atakować piłkę znajdującą się na dowolnej wysokości, o ile dotknięcie piłki nastąpiło we własnej przestrzeni gry (za wyjątkiem Przepisu 17.2.4). 

17.2 BŁĘDY UDERZENIA W ATAKU
17.2.1 Zawodnik uderza piłkę w przestrzeni gry przeciwnego zespołu (Przepis 15.1.2).
17.2.2 Zawodnik posyła piłkę ”na aut” (Przepis 11.4).
17.2.3 Zawodnik wykonuje atak otwartą dłonią przebijając piłkę palcami lub ”kiwając”. 
17.2.4 Zawodnik atakuje piłkę z zagrywki, kiedy piłka znajduje się całkowicie powyżej górnej krawędzi siatki. 
17.2.5 Zawodnik wykonuje atak przebijając piłkę palcami, kiedy tor lotu piłki nie jest prostopadły do linii jego ramion, za wyjątkiem sytuacji, gdy piłka jest wystawiana partnerowi z zespołu.

18.  BLOK

18.1 DEFINICJA
Blokowanie jest akcją zawodników znajdujących się blisko siatki. Wykonywane jest poprzez umieszczenie rąk powyżej górnej krawędzi siatki, w celu nie dopuszczenia do przejścia na własną stronę piłki przebijanej przez zespół przeciwny.
  
18.2 ODBICIE PIŁKI PRZEZ ZAWODNIKA BLOKUJĄCEGO
Pierwsze odbicie po bloku może być wykonane przez dowolnego zawodnika, również przez zawodnika, który dotknął piłkę w bloku.

18.3 BLOK W PRZESTRZENI PRZECIWNIKA
Podczas bloku, zawodnik może przełożyć swoje dłonie i ręce nad siatką, o ile nie wpłynie to na grę zespołu przeciwnego. Nie jest dozwolone dotknięcie piłki znajdującej się po stronie przeciwnika przed wykonaniem ataku przez przeciwnika. 

18.4 DOTKNIĘCIE PIŁKI W BLOKU
18.4.1 Dotknięcie piłki w bloku jest liczone jako odbicie piłki przez zespół. Po dotknięciu piłki w bloku, zespołowi blokującemu przysługują tylko dwa odbicia piłki.
8.4.2 Następujące po sobie (szybkie i zachowujące ciągłość) dotknięcia piłki przez jednego lub dwóch blokujących liczy się jako jedno odbicie zespołu pod warunkiem, że miało to miejsce w jednej akcji (Przepis 18.4.1).
18.4.3 Zawodnik można dotknąć piłki dowolną częścią ciała. 

18.5 BŁĘDY W BLOKU
18.5.1 Zawodnik blokujący dotyka piłkę w przestrzeni przeciwnika przed lub równocześnie w czasie wykonywania ataku przez przeciwnika (Przepis 18.3). 
18.5.2 Zawodnik blokuje piłkę w przestrzeni przeciwnika poza antenkami w przestrzeni zewnętrznej.
18.5.3 Zawodnik blokuje zagrywkę przeciwnika.
18.5.4 Piłka "po bloku” wychodzi ”na aut”.

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice