Polityka prywatności

Młodzieżowa Akademia Siatkówki szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe. Serwis www.mlodziezowasiatkowka.pl, zwany dalej „Serwisem" został zaprojektowany tak, aby można go było odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych, z wyłączeniem korzystania z dostępu do Newsletter`a.

Każdy, kto korzysta z Serwisu akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności, umieszczonej pod adresem www.mlodziezowasiatkowka.pl.

W celu ochrony danych zastosowano szyfrowanie komunikacji pomiędzy komputerami dzięki certyfikatowi SSL, który chroni kanał wymiany danych w Internecie.

Prowadzona przez Administratora polityka bezpieczeństwa systemów informatycznych jest zgodna z następującymi aktami prawnymi:
  • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

Gromadzenie danych

Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newsletter`a wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newsletter`a. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane jest na www.mlodziezowasiatkowka.pl zgodnie z wolą użytkownika i celem ich przekazania. Każdy z zarejestrowanych użytkowników Nesletter`a ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy.

Wykorzystanie danych

Żadne dane identyfikacyjne użytkowników Serwisu, do żadnych celów, nie są przekazywane jakiejkolwiek osobie trzeciej.
Dane użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie są wykorzystywane w celu wysłania danemu użytkownikowi nowego Newsletter`a oraz rejestracji osób na forum, a przede wszystkim w celach edukacyjnych (edukacja nauczycieli wf, trenerów, instruktorów, uczniów, zawodników i animatorów siatkówki) oraz informacyjnych.

Młodzieżowa Akademia Siatkówki zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych informacji handlowych użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newsletter`a, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej zgody użytkownika w tym zakresie. Mogą to być w szczególności informacje o nowościach, oferty promocyjne lub inne wiadomości dotyczące Akademii. Dane osobowe zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

Użytkownikowi w zakresie przetwarzanych przez Młodzieżową Akademię Siatkówki Danych Osobowych przysługują wszystkie uprawnienia wynikające z postanowień art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe użytkownika mogą zostać udostępnione upoważnionym pracownikom GIODO zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadku naruszenia Regulaminu korzystania z usługi dostępu do Newsletter`a Akademii, naruszenia prawa lub gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane użytkownika mogą być udostępnione innym organom państwowym lub samorządowym, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

Wykorzystanie Cookie

Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z jego zasobów. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych użytkownika. Pliki cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - serwer, na którym umieszczono stronę www.mlodziezowasiatkowka.pl może je odczytać przy ponownym połączeniu z komputerem użytkownika. Wyłączenie plików cookies w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu www.mlodziezowasiatkowka.pl , ale może utrudnić wyszukiwanie zamieszczonych informacji.

Odnośniki do innych stron

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości użytkownika. Młodzieżowa Akademia Siatkówki nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane tam informacje i stosowane polityki prywatności.

Zmiana polityki prywatności

Młodzieżowa Akademia Siatkówki zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności. Nowa polityka prywatności obowiązuje użytkowników od momentu udostępnienia jej pod adresem www.mlodziezowasiatkowka.pl

Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób przekroczona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy z naszym serwisem.
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice