Czy wiesz, że ... siatkarskim rekordem oglądalności były Mistrzostwa Świata mężczyzn w 2006 – 6,93 mln kibiców - (Mecz Polska-Brazylia).

Bezpieczne lekcje wychowania fizycznego

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego na każdym nauczycielu spoczywa szereg obowiązków. Każdy nauczyciel wychowania fizycznego zobligowany jest do dbania o prządek i bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych w budynkach szkolnych i na obiektach sportowych.

Chcielibyśmy przypomnieć zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć lekcyjnych, a w szczególności zajęć wychowania fizycznego. To dobry moment, aby dokonać przeglądu szkolnej sali gimnastycznej, stabilności zamontowania elementów, akcesoriów i sprzętu sportowego. Przyda się także kontrola techniczna nawierzchni, bramek, koszy, siatek, tablic informacyjnych itp.

Certyfikaty, atesty i gwarancje na wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego
Urządzenia i sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej lub boiska muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty. Gwarantują one:
 • funkcjonalność poszczególnych elementów wyposażenia;
 • spełnianie norm bezpieczeństwa - materiały użyte do produkcji, sposób montażu poszczególnych elementów, a także sposób umiejscowienia urządzeń sportowych w obiekcie, nie mogą mieć tzw. „słabych ogniw”.
Tablice informacyjne i regulaminy sali gimnastycznej i boiska

 • W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw obowiązkowo umieszcza się tablicę informacyjną boiska i tablicę informacyjną sali gimnastycznej, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.
 • Dodatkowo, dla zwiększenia bezpieczeństwa, można umieścić szczegółowy regulamin sali gimnastycznej i regulamin boiska szkolnego, regulamin korzystania z poszczególnych urządzeń sportowych i sprzętu (np. kozła gimnastycznego, skrzyni, odskoczni, koszy, drabinek, kuli, piłek lekarskich itp.)
Tablice i regulaminy powinny być umieszczone w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, tak, aby każdy mógł się z nimi zapoznać.

Bezpieczeństwo uczniów na lekcjach WF-u

Podczas obowiązkowej, codziennej kontroli sprzętu nauczyciel:
 • może przeprowadzić drobne czynności konserwacyjne w celu dłuższego zachowania pełnej funkcjonalności wyposażenia sali lub boiska;
 • ma obowiązek usunąć z sali (boiska) sprzęt, który stwarza zagrożenie;
 • może stwierdzić konieczność przeprowadzenia ogólnego przeglądu technicznego sprzętu sportowego.
Nauczyciele zajęć wychowania fizycznego muszą być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 
Pokój nauczycieli wychowania fizycznego powinien być wyposażony w:
 • apteczkę zaopatrzoną w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy;
 • instrukcję o zasadach udzielania pierwszej pomocy, która powinna być umieszczona wewnątrz apteczki lub tuż obok niej.
Zestawy do udzielania pierwszej pomocy w zakresie kontuzji sportowych

Zestaw do udzielania pierwszej pomocy w zakresie kontuzji sportowych.  Zestaw umieszczamy w plecaku/torbie, wykonanej z tkaniny wodoodpornej o niskiej ścieralności. Plecak/torba musi posiadać uchwyty umożliwiające transport zestawu w ręku. Sprzęt znajdujący się w plecaku / torbie powinien być przejrzyście rozmieszczony, z łatwym dostępem do niezależnych przegród. Użyty materiał oraz rozwiązania konstrukcyjne (odpinane przegrody) powinny charakteryzować się łatwością dezynfekcji i prania.

Zastosowanie
 • Unieruchomienia złamań
 • Opatrywanie ran i stłuczeń
 • Izolacja termiczna
 • Prowadzenie sztucznego oddychania
SPIS ZAWARTOŚCI  
Opaska elastyczna 10 cm x 4 m Matoban  - 2 szt.
Opaska elastyczna 12 cm x 4 m Matoban - 2 szt.
Bandaż dziany 4 cm x 5 m - 2 szt. 
Kompres gazowy 1 m2 - 1 szt. 
Kompres gazowy 1/2 m2 - 2 szt. 
Kompres gazowy 1/4 m2 - 10 szt.
Plaster z gazą 6 cm x 1 m Prestovis Plus - 1 szt.
Plaster na szpuli 1,25 cm x 5 m Polovis - 1 szt.
Paski do zamykania ran Steri-Strip 6 x 75 - 5 szt.
Chusty trójkątne włókninowa - 1 szt.
Siatka opatrunkowa nr 3 - 1 szt.
Koc ratunkowy 160x210 - 1 szt.
Rękawiczki ambulatoryjne (pary) - 3 szt.
Nożyczki ratownicze ze stopką  - 1 szt.
Maseczka do sztucznego oddychania - 1 szt.
Kołnierz ortopedyczny składany NeXsplint - 1 szt.
Szyna Kramera 50 x 8 cm - 1 szt.
Woda utleniona 3% - 1 szt.
Zimny kompres – kompres samochłodzący przynoszący ulgę w stłuczeniach i naciągnięciu mięśni - 1 szt.
Opaska elastyczna Coban 5cmx4,6m – samoprzylepna - 1 szt.
Sztuczny lód ICE MIX - 1 op.
Szyny palcowe - 1 szt.
Szyna stabilizująca typu Sam Splint długa lub krótka  - 1 szt.

Zestaw rekomendowany przez Siatkarskie Ośrodki Szkolne.

W czasie lekcji wychowania fizycznego i zawodów sportowych, organizowanych przez szkołę lub placówkę, uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.

Obowiązki ucznia w trakcie zajęć wychowania fizycznego

Uczeń zobowiązany jest, żeby:
 • przestrzegać regulaminu sali gimnastycznej i szatni oraz mieć świadomość, że w przypadku niedostosowania się do zawartych tam wskazań ponosi w pełni odpowiedzialność za powstałą sytuację niebezpieczną lub wypadek;
 • przed rozpoczęciem ćwiczeń dokładnie poznać technikę i taktykę ich wykonywania, a w  wypadkach wątpliwych zawsze zwracać się o dodatkowe wyjaśnienia nauczyciela WF;
 • ćwiczenia wykonywać zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz z zaleceniami wydanymi, przez nauczyciela WF;
 • wydany sprzęt sportowy używać tylko na polecenie nauczyciela i w jego obecności;
 • bezwzględnie przestrzegać poleceń nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 • do sali, magazynku sprzętu sportowego i pokoju nauczycieli WF, wchodzić tylko na polecenie nauczycieli prowadzących zajęcia;
 • posiadać obowiązkowy strój sportowy ( koszulka, spodenki, obuwie sportowe lub dres);
 • rzeczy typu telefony komórkowe, łańcuszki, zegarki, pieniądze pozostawić po wcześniejszym uzgodnieniu w pokoju nauczycieli WF;
 • w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego zająć miejsca na sali i zachować bezwzględny spokój;
 • niedyspozycje własne oraz wszelkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sportowych zgłaszać nauczycielowi WF;
 • przebierać w strój sportowy w szatni oraz  pozostawiać ubrania i obuwie w należytym porządku;
 • dbać o czystość sali gimnastycznej i boisk sportowych;
 • wszelkie wypadki należy zgłaszać nauczycielowi WF.

Rodzice ucznia zobowiązani są do informowania nauczyciela o niedyspozycji, chorobie lub dysfunkcjach dziecka, które mogą przyczynić się do urazu lub wypadku oraz do niezwłocznego wyjaśniania bezpośrednio z nauczycielem sytuacji trudnych/konfliktowych.

Szkolne zajęcia z wychowania fizycznego to minimum ruchu potrzebnego do prawidłowego rozwoju dzieci. Zadbajmy w miarę możliwości by dzieci ćwiczyły także poza szkołą i nie pozbawiajmy ich bez powodu cennych lekcji, pamiętając o ich bezpieczeństwie.


AC
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice