Biblioteka

Przeglądasz wszystkie publikacje w tym dziale
Jeżeli potrzebujesz publikacji z konkretnego zagadnienia, skorzystaj z opcji widocznych z lewej strony. Wtedy lista publikacji zostanie odpowiednio zawężona.
 • Siatkarskie Puchary

  19.11.2013
  Siatkarskie Puchary

  Świetna lektura dla kibiców, zawodników, trenerów, dziennikarzy sportowych i wszystkich tych, którzy pragną uporządkowanej i wiarygodnej wiedzy na temat siatkówki.  więcej »

 • Piłka siatkowa

  22.01.2014
  Piłka siatkowa

  Podręcznik ten kierowany jest głównie do studentów uczelni wychowania fizycznego, nauczycieli oraz instruktorów siatkówki. W ostatnim czasie nastąpiły dość istotne zmiany w siatkówce w wielu jej obszarach, pojawiło się sporo publikacji dotyczącej siatkówki. Powstała Akademia Polskiej Siatkówki, gdzie prezentowane są najnowsze opracowania, które mogą pomóc w szkoleniu siatkarzy na różnych poziomach.   więcej »

 • Interdyscyplinarne uwarunkowania treningu sportowego dzieci i młodzieży

  29.01.2014
  Interdyscyplinarne uwarunkowania treningu sportowego dzieci i młodzieży

  Treść publikacji skierowano do osób aktywnie uczestniczących we wszechstronnym rozwoju dzieci i młodzieży, a więc rodziców najbardziej zainteresowanych własnym dzieckiem, jak też nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów, trenerów, działaczy, a także zawodników. więcej »

 • Nabywanie umiejętności ruchowych. Teoria i praktyka w zarysie

  24.02.2014
  Nabywanie umiejętności ruchowych. Teoria i praktyka w zarysie

  Ta książka ma przybliżyć wybrane zagadnienia dotyczące uczenia się motorycznego. Pokazuje, jak człowiek uczy się, przedstawia kilka teorii uczenie się motorycznego, prezentuje mechanizmy związane z wykonywaniem ruchu i jego percepcją, opisuje czynniki warunkujące proces nabywania umiejętności ruchowych, zwany inaczej procesem uczenia się motorycznego. więcej »

 • Dzieci sport pasja czyli wychowanie przez sport

  27.02.20142 wypowiedzi
  Dzieci sport pasja czyli wychowanie przez sport

  Rodzic, który decyduje się na wychowanie swojego dziecka na sportowca, musi odpowiedzieć sobie na wiele pytań i rozwiać wiele wątpliwości – dotyczących chociażby wyboru dyscypliny, trenera, odpowiedniego żywienia dziecka i pogodzenia treningów z edukacją.  więcej »

 • Jak być skutecznym trenerem

  07.03.201431 wypowiedzi
  Jak być skutecznym trenerem

  Rainer Martens – trener, psycholog, naukowiec i praktyk - w swojej książce zawarł szereg wskazówek dotyczących pracy trenera. Ale jednocześnie jest to dzieło będące czymś więcej niż tylko instrukcją postępowania w konkretnych przypadkach. Autor, poprzez dobór treści i sposób ich przedstawienia, w dyskretny sposób zachęca do tego, aby dążyć do bycia (skutecznym) trenerem. więcej »

 • Dydaktyka dla nauczycieli

  17.03.2014
  Dydaktyka dla nauczycieli

  Współczesne przemiany szkoły w Polsce wymagają od nauczycieli aktywności i modernizacji pracy dydaktycznej oraz wychowawczej. Dydaktyka jako teoria nauczania i uczenia się służy pracy nauczyciela i kierowanych przez niego uczniów. Teoria kształcenia, jaką jest dydaktyka, staje się podstawową nauką w służbie nauczyciela i jego pracy. więcej »

 • Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny

  24.03.2014
  Finansowanie sportu przez samorząd terytorialny

  Książka odpowiada na pytania, w jaki sposób można finansować działalność sportową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. jakie zadania są objęte zakresem tej ustawy) oraz na podstawie ustawy o sporcie. więcej »

 • Moja droga do mistrzostwa

  21.04.2014
  Moja droga do mistrzostwa

  Książka zawiera wywiad rzekę z Robertem Korzeniowskim, to wiele ciekawych i niepublikowanych dotąd informacji o życiu i karierze urodzonego w Lubaczowie mistrza chodu sportowego. więcej »

 • Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi

  16.04.2014
  Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi

  Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi to książka, w której zostały zebrane wnioski płynące z neuronauk. Dzięki postępowi tych nauk możemy dziś zweryfikować stosowane w domach, w przedszkolach i szkołach metody nauczania. Neurobiolodzy obalają wiele wygodnych dla rodziców i nauczycieli mitów i pokazują, jak wiele zależy od nas dorosłych. więcej »

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice