Czy wiesz, że ... w 1964 odbył się Olimpijski debiut siatkarzy i siatkarek w Tokio.

Pozyskiwanie środków finansowych

Jak wygląda model społeczności siatkarskiej. Jak funkcjonuje?
Jak przejść od lokalnej inicjatywy do profesjonalnie funkcjonującego klubu czy stowarzyszenia? Wbrew pozorom nie jest to takie trudne.
Najważniejsza jest inicjatywa, a przy odrobinie determinacji możemy stworzyć dobrze prosperujący projekt.
W naszym krótkim poradniku dowiecie się również jak pozyskać niezbędne do funkcjonowania środki finansowe.Etapy powstawania i realizacji projektu w ramach inicjatywy lokalnej

Oddolna inicjatywa społeczna - potrzeba jej wprowadzenia
 • Inicjatywa lokalna czyli projekt o zasięgu lokalnym z udziałem zainteresowanych mieszkańców tej społeczności.
 • Projekt musi być odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa, który przeciwdziała i zapobiega powstawaniu problemów, służy rozwojowi aktywności lokalnej np. rozwój aktywności ruchowej.
 • Odbiorcami projektu są mieszkańcy danej społeczności lokalnej.

Budowanie kapitału ludzkiego wokół inicjatywy
 • Wspólna pasja, potrzeba w środowisku lokalnym przeradza się w chęć zrobienia czegoś „wielkiego” i budującego dla nas samych i naszego społeczeństwa.
 • Wspólna pasja łączy ludzi  w grupę przy uwspólnionych celach /motywacja i zaangażowanie/.
 • Zarażamy pasją, ideą rodziców, dzieci, trenerów itp.

Wytyczenie wspólnych celów wynikających z potrzeb wprowadzenia projektu
 • Określenie celu projektu, który chcemy zrealizować projekty długo i krótko terminowe.
 • Korzyści dla beneficjentów projektu /dla dzieci, rodziców, szkoły, trenerów, szkoły, administracji publicznej, biznesu/.
 • Kształtowanie środowiska wokół lokalnego projektu /wizerunek, popularność, wspólność działań, autorytety, baza danych/.
 • Model społeczności siatkarskiej. Jak to funkcjonuje?
Model społeczności siatkarskiej. Jak to funkcjonuje?Zbudowany fundament podstawą do…
Utworzenia podmiotu np.:
 • UKS
 • Stowarzyszenie
 • Fundacja
 • Inne formy prawne

Możliwość pozyskiwania środków finansowych publicznych
 • Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, urząd marszałkowski) co roku ogłaszają otwarte konkursy na realizację zadań publicznych z zakresu np. kultury fizycznej, kultury, ochrony i promocji zdrowia itp.
 • W zarządzeniu organ wykonawczy jednostka samorządu terytorialnego określa budżet na konkretne zadanie, podaje terminy składania ofert oraz wzór formularza na którym stowarzyszenie składa swoją ofertę do urzędu.
 • Dotacje możemy pozyskiwać na systematyczne stałe szkolenia lub imprezy cykliczne.

Finanse prywatne - darowizna
 • Firmy lokalne wsparciem dla naszej oddolnej inicjatywy /korzyści biznesowe/.
 • Wyróżniamy sponsoring finansowy, rzeczowy, usługowy.
 • Darowizna jest formą bezzwrotnej pomocy i nie musi mieć formy pisemnej.
 • Umowa sponsoringu w której nie są określone korzyści dla sponsora traktowana jest jak umowa darowizny i stanowi przychód organizacji np. umowa o bezgotówkowej wymianie usług.

Finanse społeczne
 • Składki członkowskie to obowiązkowe wpłaty osób, które przyjęły dobrowolnie członkostwo w organizacji pozarządowej.
 • Opłaty od adresatów projektu np. miesięczne opłaty od rodziców uiszczane za zajęcia sportowe.
 • Działalność OPP - akcja 1%.

Inne źródła finansowania
 • Szkolne Związki Sportowe.
 • Programy rządowe - np. Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 • Lokalne grupy działania.
 • Instytucje Unii europejskiej np. Departament Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
 • Portal funduszy europejskich.
 • PZPS
 • CEV
 • FIVB
Działalność gospodarcza
 • Organizacja może założyć działalność gospodarczą której zysk przeznaczany jest na cele statutowe.
 • Określenie korzyści biznesowych dla sponsora /oferta współpracy marketingowej/.
 • Sponsoring - obustronne korzyści w drodze umowy cywilnoprawnej  np. umowa o świadczeniu usług reklamowych.

Zarządzanie finansami
 • Określamy cele statutowe  UKS, stowarzyszenia i strategię rozwoju – tworzymy swój plan marketingowy (działania długo i krótko terminowe).
 • Planujemy - podejmujemy działania decyzyjne mające na celu w sposób uporządkowany zapewnić realizację naszej strategii (budujemy mapę źródeł finansowania stowarzyszenia).
 • Tworzymy plan finansowy potrzebny do realizacji naszych celów.
 • Określamy kto będzie prowadzić księgowość organizacji - biuro rachunkowe na zewnątrz czy osoba pracująca w stowarzyszeniu.
 • Sprawozdawczość - tworzymy rzetelne i wiarygodne sprawozdania z realizacji zadań publicznych (dotacji) i przekazujemy właściwym organom.
 • Monitorujemy, kontrolujemy i przewidujemy naszą politykę finansową.

Dziś ważne jest wszystko - Richard Hall
 • Decydując się na współpracę z potencjalnymi darczyńcami, sponsorami, instytucjami bądź kreatywny.
 • Buduj i poszerzaj swoją bazę kontaktów.
 • Bądź pewien swoich działań i celów które chcesz osiągnąć.
 • Wyróżniaj się w tłumie, pracuj na swoją markę i zaufanie.
 • Wykaż się empatią i daj ludziom korzyści.
 • Dbaj o swoich partnerów publicznych i prywatnych.

Bernadetta Tkacz

Stowarzyszenie ALPS Wadowice
34-100 Wadowice, ul. Mickiewicza 27
Tel. 519 352 919
bernadetta.tkacz@wp.pl
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice