Czy wiesz, że ... najdłuższa gra w siatkówkę zapisana w księdze rekordów Guinnessa odbyła się w UV University w Amsterdam, Holandia, z 20 na 22 grudnia 2008 i trwała 60 godzin. Rozegrali ją zawodnicy SVU Volleybal.

Czas na organizację obozów sportowych dla uczniów

Wakacje i ferie to doskonała okazja, aby zadbać o właściwy wypoczynek dzieci i młodzieży. Najważniejsze jest jednak, aby przygotowane przez organizatorów, a wybrane przez rodziców i dzieci formy wypoczynku nie tylko sprawiały radość i spełniały marzenia, ale miały także funkcję edukacyjną oraz pozostawiły w pamięci wspaniałe wspomnienia.

Obóz sportowy powinien służyć przede wszystkim wypoczynkowi dzieci i młodzieży w sposób czynny i ciekawy, jako alternatywa spędzania wolnego czasu, powinien też służyć rozwojowi sprawności fizycznej pod kontrolą kwalifikowanej kadry medycznej w bezpiecznym otoczeniu.

Na obozie sportowym jego uczestnicy powinni rozwijać swoją sprawność fizyczną, ale też bawić się i wypoczywać w sposób bezpieczny i ciekawy. Poprzez udział w rozgrywkach sportowych uczestnicy obozu będą mieli możliwość pokazania swojej aktywnej strony oraz udoskonalić technikę. Dzięki różnorodnym zajęciom młodzież będzie mogła rozwijać swoją pasję, nabyć umiejętności przebywania i funkcjonowania w grupie oraz zbierać ciekawe informacje o odwiedzanych miejscach i kulturze ich mieszkańców.

Sama organizacja obozów sportowych dla zachowania celowości szkolenia sportowego znalazła potwierdzenie w § 4 Pkt 3 Rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z dnia 16 października 2012 r.), który mówi, że w ramach programu szkolenia sportowego szkoła organizuje dla uczniów obozy szkoleniowe.
Dla wielu trenerów obóz sportowy to uzupełnienie szkolenia sportowego prowadzonego w oddziałach sportowych, szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego które jest prowadzone w ramach zajęć sportowych według programów szkolenia sportowego opracowanych dla poszczególnych sportów.
Podobna argumentacja i konieczność wyjazdu na obozy sportowe będzie w klubach sportowych. Dlatego też jest to tak ważny element prowadzonego procesu szkoleniowego.

Pomocne akty prawne

Na podstawie dostępnych opracowań i przepisów prawa dokonałem pewnej systematyzacji informacji o organizacji obozów jego rejestrowania i formach finansowania. Oczywiście po analizie dokumentów można dojść do wniosku, że w systemie organizacji obozów sportowych brak jest jednoznacznych uregulowań prawnych pozwalających na właściwe zorganizowanie obozu sportowego szczególnie od strony finansowej tego przedsięwzięcia. Terminologia używana określa wszystkie rodzaje organizowanych przedsięwzięć organizacyjnych jako wypoczynek co jest zgodne z terminologią zawartą w przepisach prawa.
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice