Testy

 • Arkusze potencjału do druku

  13.09.2018
  Arkusze potencjału do druku

  Przygotowane są gotowe szablony do wpisywania wyników po wydrukowaniu. Mają one praktyczne znaczenie, gdy nie mamy pod ręką komputera lub jego użycie jest niewygodne. Każdy rocznik posiada osobny arkusz w którym wpisane są wartości skutkujące przyznaniem punktów. Jedyną niedogodnością jest konieczność wyliczenia wskaźnika Rohrera, jeżeli arkusz miałby być kompletny. Jest to dobra forma rejestrowania sprawdzianów jeżeli uzyskane wyniki stanowią formę notatek przed wpisaniem na platformę MAS. więcej »

 • Arkusze pomiaru potencjału w Excelu

  13.09.2018
  Arkusze pomiaru potencjału w Excelu

  Arkusze do pomiaru potencjału opracowane są oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Umożliwiają one automatyczne wyliczenie punktów potencjału dla wpisanych wyników. Najwygodniej jest pobrać arkusze na swój komputer, aby uniezależnić się od internetu. Wprowadzając dane do systemu możemy porównać wyniki i zgłosić ew. błąd. Kolejne arkusze Excela odpowiadają kolejnym rocznikom (od 11-18 lat). Podczas wpisywania wyników należy zwracać uwagę na jednostki miary. Wydrukowany arkusz stanowi podręczny dokument osiągniętych wyników. Arkusze są zabezpieczone przed przypadkową zmianą. Hasłem chroniącym jest słowo „sos”. więcej »

 • Opis pomiarów i testów do wyliczania potencjału ucznia

  13.09.2018
  Opis pomiarów i testów do wyliczania potencjału ucznia

  Opis dotyczy szczegółów pomiarów, które wpływają na rzetelność testów. W sytuacji, gdy pomiary te decydują o miejscu klasy na liście rankingowej, nabiera to jeszcze większego znaczenia. Umiejętny pomiar wzrostu (bez obuwia) we właściwej pozycji głowy i tułowia jest tak samo istotny jak pomiar czasu przebiegu po kopercie, gdzie mamy największą rozbieżność wyniku. Moment włączenia i wyłączenia stopera wymaga wprawy i jasno określonych zasad, np. położenia ramion na podłożu podczas startu, czy postawienia stopy na lub za linią końcową. Podczas pomiaru skoku czy rzutu należy zwracać uwagę na przekroczenie linii początkowej i mierzenia w linii prostopadłej do skoku lub rzutu. Wyskok dosiężny wymaga dokładnego ustawienia skali pomiarów (początkowy pomiar taśmą odległości do 1 listka). Bip test wymaga urządzenia do słyszalnego odtwarzania ścieżki dźwiękowej z „beep testem” i zrozumienia zasad przez uczestników. Pozostałe testy są opcjonalne i nie są opisane w tej instrukcji więcej »

 • Tabele punktowe do wyliczenia potencjału ucznia

  13.09.2018
  Tabele punktowe do wyliczenia potencjału ucznia

  System oceny potencjału polega na ocenie osiągniętych wyników biorąc pod uwagę ustaloną wartość dla każdego pomiaru i testu. System dla norm i testów działa zero-jedynkowo, natomiast dla wartości wzrostu wprowadzone są 4 zakresy odpowiadające 6,5,3,2 punktom. Suma punktów tworzy wartość określaną jako potencjał ucznia. Punktowe wartości wszystkich danych dopasowane są do wieku ucznia. Lista potencjału ucznia generuje się automatycznie po wpisaniu wyników testów. Należy pamiętać, że punkty ucznia wpisywane są za poprzedni rok, ale na bazie aktualnie generowanej listy uczniów. Punkty dodatkowe ucznia nie są przechowywane w systemie, dlatego nauczyciel musi odtwarzać je na początku roku szkolnego i wpisywać w tabelę PUNKTY DODATKOWE UCZNIA. W testach styczniowych wartość ta pozostaje bez zmiany. więcej »

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice