Siatkówka młodzieżowa w Polsce - wyniki badania

Oczekiwania sformułowane przez ankietowanych
Na koniec zapytaliśmy naszych ankietowanych jakie są ich oczekiwania wobec programu realizowanego przez Polski Związek Piłki Siatkowej pod auspicjami Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Oczekiwania polskich szkoleniowców wynikające z funkcjonowania Siatkarskich Ośrodków Szkolnych:
 • pomoc w rozmowach z władzami miast o udostępnieniu obiektów sportowych,
 • rozmowy z dyrekcją o istnieniu tego programu i potrzebie dostępu do hal,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych, filmów, książek,
 • wyposażenie w sprzęt sportowy, stroje sportowe, wsparcie organizacyjne obozów sportowych,
 • stypendia sportowe,
 • pomoc w organizacji dodatkowych zajęć,
 • objęcie projektem S.O.S. szkoły podstawowe,
 • konsekwentna kontynuacja/stabilność programu,
 • unifikacja szkolenia,
 • poszukiwanie talentów,
 • siatkówka dobrem narodowym,
 • popularyzacja dyscypliny w środowisku,
 • dokształcenie nauczycieli WF,
 • płynna wymiana informacji,
 • dofinansowanie części rozgrywek,
 • popularyzacja S.O.S. w mediach, nagłośnienie,
 • wsparcie dla szkół w naborze do programu,
 • stały kontakt z autorytetami siatkówki,
 • kursokonferencje dla dyrektorów,
 • kursokonferencje dla nauczycieli i trenerów z SOS co najmniej 2x w roku,
 • udostępnienie materiałów szkoleniowych na stronie internetowej,
 • zwiększenie liczby dzieci trenujących.
Oczekiwania wynikające z zadania II - Szkolenie nauczycieli wf, trenerów i instruktorów:
 • organizacja cyklicznych kursokonferencji dla trenerów,
 • przekazywanie najnowszych tendencji rozwoju piłki siatkowej,
 • wsparcie metodyczne ze strony doświadczonych trenerów,
 • udostępnienie elektronicznych materiałów szkoleniowych, filmy, scenariusze treningów,
 • organizacja spotkań nauczycieli i trenerów pracujących w S.O.S.
Oczekiwania wynikające z zadania III- wsparcie dla działań młodzieżowych klubów:
 • wsparcie finansowe klubów,
 • spotkania ze znanymi trenerami i zawodnikami,
 • pomoc sprzętowa,
 • środki na udział w turniejach, sparingach,
 • dofinansowanie zdolnej młodzieży, obozów, strojów sportowych,
 • zwolnienie klubów z opłat rejestracyjnych i licencyjnych w wojewódzkich związkach piłki siatkowej,
 • promowanie działań klubów,
 • przygotowanie programów szkolenia na nośnikach np. video,
 • obiektywne ocenianie klubów m. in. na podstawie osiągnięć na przestrzeni kilku lat,
 • pomoc prawna przy zmianie barw klubowych,
 • dostęp do hal sportowych,
 • monitoring bieżącej działalności,
 • dodatkowe wynagrodzenia dla wybitnych trenerów/ nagrody dla młodzieży,
 • staże krajowe/zagraniczne dla młodych trenerów.
Oczekiwania wynikające z zadania IV- Turniej Orlik Volleymania
 • wprowadzić na stałe do kalendarza imprez sportowych,
 • popularyzacja turnieju,
 • planowanie turnieju w miesiącach maj/czerwiec,
 • wprowadzenie większej ilość rozgrywek na etapie eliminacji, regionu czy województwa,
 • organizacja turnieju przez wojewódzkie związki,
 • dofinansowanie wyjazdów na turnieje,
 • promocja turnieju w szkołach.
Zapraszamy do kolejnego badania za rok.
Polski Związek Piłki Siatkowej
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice