Siatkówka młodzieżowa w Polsce - wyniki badania

Szkolenia i samokształcenie

Ankietowani wyrażają chęć uczestnictwa w kursach dotyczących podnoszenia kwalifikacji w zakresie piłki siatkowej. Nauczyciele wychowania fizycznego, jak i trenerzy i instruktorzy zainteresowani są tematyką: treningu technicznego, techniczno-taktycznego oraz nowoczesnych form treningu taktycznego. Najmniej osób zainteresowała tematyka prawa w siatkówce oraz biochemii.


Kształcenie e-learningowe i portal edukacyjny – mile widziane

Z wyników ankiety wynika, że zarówno nauczyciele, jak i trenerzy oraz instruktorzy za najbardziej przydatne formy szkolenia uważają kursokonferencje – warsztaty treningowe. Nauczyciele uważają portal internetowy oraz e-learning jako przydatne narzędzie i formę edukacji. Instruktorzy i trenerzy preferują indywidualne konsultacje i wykłady na kursokonferencjach jako najbardziej przydatną formę szkoleniową.

86% ankietowanych jest zainteresowana szkoleniem e-learningowym.legenda

nauczyciel

trener, instruktor

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice