Siatkówka młodzieżowa w Polsce - wyniki badania


Szkolenia i samokształcenie nauczycieli wychowania fizycznego

W okresie ostatniego roku 54% ankietowanych uczestniczyło w zajęciach szkoleniowych, bądź kursokonferencjach oraz sympozjach związanych z podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności w zakresie piłki siatkowej.

Większość szkoleniowców (62%) nie wyraża chęci pisania własnego programu nauczania opartego na podstawach programowych kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego.

91% ankietowanych uznało, że korzystanie z gotowych planów lekcji i scenariuszy zajęć treningowych ułatwia prowadzenie zajęć w zakresie piłki siatkowej.

Główne źródła stanowiące wzór do opracowania planów lekcji i scenariuszy zajęć treningowych w zakresie piłki siatkowej to: zeszyty metodyczno-szkoleniowe, podręczniki i własne doświadczenia.Szkolenia i samokształcenie trenerów i instruktorów

Istniejący model uzyskiwania uprawnień instruktorskich i trenerskich szkoleniowcy oceniają „raczej pozytywnie” (47%), jednak zwracają uwagę na:
 • dłuższe praktyki dla studentów i dla klubów studenckich,
 • wprowadzenie praktyk podczas meczów,
 • podniesienie jakości studiów poprzez praktyki w dobrych klubach,
 • szkolenia prowadzone przez znanych trenerów,
 • przygotowanie dłuższej ścieżki w celu uzyskania wymaganych uprawnień,
 • monitoring poczynań,
 • prowadzenie zespołu II ligii powinno wymagać min. kwalifikacji trenera II klasy/tytułu magistra,
 • położenie nacisku na praktyczne umiejętności i doświadczenie instruktorów i trenerów,
 • kwalifikacje trenerskie tylko po studiach AWF,
 • obowiązkową dłuższą praktykę trenerską,
 • przygotowanie pedagogiczne trenera,
 • wymaganie doświadczenia pedagogicznego,
 • dostępność warsztatów szkoleniowych,
 • zbyt łatwe zdobycie uprawnień instruktora (bez AWF),
 • staże zagraniczne,
 • obowiązkowy udział w kursokonferencjach dla trenerów,
 • ujednolicenie szkoleń instruktorów i trenerów we wszystkich regionach Polski,
 • większe wymagania wobec kandydatów na studia,
 • zajęcia na AWF z trenerami Akademii Polskiej Siatkówki,
 • weryfikację przebiegu kursów instruktorskich uzyskanych poza PZPS,
 • szkolenie dzieci i młodzieży od młodzika do seniora.
Swoje plany treningowe ankietowani opracowują przede wszystkim w oparciu o materiały szkoleniowe: Edwarda Superlaka, Zbigniewa Krzyżanowskiego, Wojciecha Kaszy, Grzegorza Grządziela oraz Akademii Polskiej Siatkówki. Prócz tego wiedzę czerpią także z materiałów: Piaseckiego, Sozańskiego, Świderka, Neglaka, Ważnego, Bomby, Wróblewskiego, Lozano, Skiby, Velasco, Felczaka, Wieczorka, Uzarowicza, Trzaskomy oraz Selingera. Chętnie korzystają także z materiałów holenderskich i amerykańskich oraz FIVB Coaches Manual.

Na podstawie powyższych materiałów szkoleniowych 54% ankietowanych realizuje swój plan treningowy. Pozostali realizują w całości własne programy autorskie. 95% szkoleniowców pracujących z młodzieżą prowadzi analizy jakościowe postępów swoich podopiecznych.

78% ankietowanych w okresie ostatniego roku uczestniczyła w zajęciach szkoleniowych lub kursokonferencjach i sympozjach związanych z podnoszeniem swoich kwalifikacji i umiejętności trenerskich.
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice