Siatkówka młodzieżowa w Polsce - wyniki badania

Szkoła/Klub a szkolenia

57% szkoleniowców uzyskuje od swojej szkoły lub klubu pomoc materialną w zakresie dokształcania, a 77% nauczycieli i trenerów uzyskuje pomoc organizacyjną w tym zakresie.

Tylko 41% nauczycieli i trenerów posiada w szkole/klubie dostęp do materiałów szkoleniowych z zakresu siatkówki, a 36% ankietowanych ma dostęp do czasopism specjalistycznych. Ponad połowa posiada dostęp do innych pomocy szkoleniowych.

W codziennej pracy szkoleniowej w szkole i klubie nauczycielom oraz trenerom najbardziej brakuje sprzętu sportowego (40% ankietowanych) i warunków lokalowych (26% ankietowanych) jak również materiałów dydaktycznych (25% ankietowanych).Materiały szkoleniowe

88% ankietowanych korzysta w swojej pracy szkoleniowej z literatury fachowej oraz innych materiałów szkoleniowych. Szkoleniowcy w swojej pracy korzystają głównie z podręczników autorstwa Edwarda Superlaka (19%), wydawnictwa zbiorowego autorstwa Wojciecha Kaszy, Zbigniewa Krzyżanowskiego, Alojzego Świderka (14%) i Grzegorza Grządziela (6%) oraz zeszytów metodyczno-szkoleniowych Akademii Polskiej Siatkówki – Radosna siatkówka i Piłka siatkowa dla najmłodszych.
Inne materiały szkoleniowe z których korzystają ankietowani to:
  • materiały szkoleniowe otrzymane na kursach, konferencjach,
  • notatki własne po czytaniu literatury,
  • wydawnictwa amerykańskie.
Najpopularniejsze czasopisma to: Siatkówka, Polska Siatkówka, Magazyn Trenera, Sport Wyczynowy, Świat Siatkówki, Piłka Siatkowa, Coaching, Poradnik Trenera, Biblioteka Trenera, Trening oraz Volley.
Za najlepszy podręcznik szkoleniowcy większością głosów uznali publikację Edwarda Superlaka, w dalszej kolejności polecani są Grzegorz Grządziel i Zbigniew Krzyżanowski oraz materiały multimedialne z konferencji oraz filmy pozyskane na kursie. Ankietowani zwrócili również uwagę na to, że jest bardzo mało podręczników, szczególnie najnowszych wydań, dotyczących szkolenia młodzieży.

Elektroniczne materiały

69% ankietowanych korzysta z materiałów szkoleniowych dostępnych na portalu Akademii Polskiej Siatkówki. Pozostali korzystają z: filmów instruktorskich, analiz nagrań meczów, www.fivb.org oraz www.cev.lu, materiałów szkoleniowych włoskiej federacji siatkówki, Biuletynów PZPS oraz WZPS.

Wysokiej pozycji szkoleniowca w środowisku uczniów/zawodników sprzyjają zdaniem ankietowanych następujące jego cechy:


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice