Program prewencji dla siatkówki

Prezentowany program prewencji dla siatkówki należy przeprowadzać 3 raz w tygodniu e formie rozgrzewki.

Warunkiem przystąpienia do programu prewencyjnego jest przeszkolenie uczniów (zawodników) w zakresie "stabilizacji od zera” dostępnej na platformie www.mlodziezowasiatkowka.pl w dziale Materiały dydaktyczne - Przygotowanie motoryczne - publikacja Stabilizacja - zaczynamy od zera.

CZĘŚĆ I – Ćwiczenia biegowe (bieg przodem, tyłem, krok dostawny) – 5 minut
CZĘŚĆ II – Ćwiczenia stabilizacyjne, wzmacniające, balansu, pilometryczne – 10-12 minut


POZIOM IPOZIOM IIPOZIOM III
1.

P
B
PODPÓR PRZODEM
(4 PUNKTY PODPARCIA)

Z podporu przodem na przedramionach i kolanach ruch wyprostu w stawach kolanowych bez zmiany ustawienia neutralnego tułowia.
PODPÓR PRZODEM
(3 PUNKTY PODPARCIA).

Z podporu przodem na przedramionach i kolanach ruch wyprostu w stawach kolanowych bez zmiany ustawienia neutralnego tułowia, z jednoczesnym uniesieniem jednej ręki lub nogi
(3 punkty podparcia).
PODPÓR PRZODEM
(2 PUNKTY PODPARCIA).
 

Z podporu przodem na przedramionach i kolanach ruch wyprostu w stawach kolanowych bez zmiany ustawienia neutralnego tułowia, z jednoczesnym uniesieniem jednej ręki i kontra lateralnej nogi (przejście do 2 punktów podparcia).

2.

P
B
S
MOST BOCZNY NA KOLANACH 

W podporze bokiem na przedramieniu i kolanach krótki ruch unoszenia i opuszczania bioder.

MOST BOCZNY NA STOPACH

W podporze bokiem na przedramieniu i bocznej stronie stopy krótki ruch unoszenia i opuszczania bioder.
MOST BOCZNY Z ODWIEDZENIEM

W podporze bokiem na przedramieniu i bocznej stronie stopy, z jednoczesnym odwiedzeniem nogi kontralateralnej krótki ruch unoszenia i opuszczania bioder.
3.

P
S
MOST OBUNÓŻ

Z leżenia tyłem, z nogami ugiętymi w stawach biodrowych i kolanowych, uniesienie bioder. Ćwiczący wykonuje krótki ruch unoszenia i opuszczania bioder bez zmiany neutralnego ustawienia tułowia.
MOST JEDNONÓŻ

Z leżenia tyłem, z nogami ugiętymi w stawach biodrowych i kolanowych, z jedną nogą oderwaną od podłoża, uniesienie bioder. Ćwiczący wykonuje krótki  ruch unoszenia i opuszczania bioder bez zmiany neutralnego ustawienia tułowia.
WYSOKI MOST JEDNONÓŻ

W ustawieniu tzw. ”wysokiego mostu” oderwanie jednej nogi od podłoża.  Ćwiczący wykonuje krótki ruch unoszenia i opuszczania bioder bez zmiany neutralnego ustawienia tułowia.
4.

P
B

RETRAKCJA, PROTRAKCJA ŁOPATEK W KLĘKU


W pozycji klęku podpartego ćwiczący wykonuje naprzemiennie ruch retrakcji i protrakcji łopatek bez zmiany neutralnego ustawienia tułowia.
RETRAKCJA, PROTRAKCJA ŁOPATEK W PODPORZE PRZODEM


W pozycji podporu przodem ćwiczący wykonuje naprzemiennie ruch protrakcji i retrakcji łopatek bez zmiany neutralnego ustawienia tułowia.
RETRAKCJA, PROTRAKCJA ŁOPATEK W PODPORZE PRZODEM, 3 PUNKTY PODPARCIA

W pozycji podporu przodem, z jedną ręką uniesioną, ćwiczący wykonuje naprzemiennie ruch protrakcji i retrakcji łopatki ręki podporowej, bez zmiany neutralnego ustawienia tułowia.
5.

P
K
S

HIP HINGE OBUNÓŻ

Wykonywanie izolowanego ruchu zgięcia i wyprostu w stawach biodrowych, obunóż, bez zmiany neutralnego ustawienia tułowia.

HIP HINGE JEDNONÓŻ

Wykonywanie izolowanego ruchu zgięcia i wyprostu w stawie biodrowym, jednonóż, bez zmiany neutralnego ustawienia tułowia.
HIP HINGE JEDNONÓŻ + PRZYSIAD

Wykonywanie izolowanego ruchu zgięcia i wyprostu w stawie biodrowym, jednonóż, z jednoczesnym zgięciem i wyprostem w stawie kolanowym nogi podporowej, bez zmiany neutralnego ustawienia tułowia.
6.

K
S

PRZYSIAD OBUNÓŻ

Przysiad obunóż, z zaznaczeniem podczas fazy obniżania środka masy ciała, rozpoczęcia ruchu w stawach biodrowych, a następnie kolanowych.
PRZYSIAD W WYKROKU, W LINII

Przysiad obunóż, z ustawieniem nóg w wykroku, w jednej linii, z zaznaczeniem podczas fazy obniżania środka masy ciała, rozpoczęcia ruchu w stawach biodrowych, a następnie kolanowych.
PRZYSIAD JEDNONÓŻ

Przysiad jednonóż z zaznaczeniem podczas fazy obniżania środka masy ciała, rozpoczęcia ruchu w stawie biodrowym, a następnie kolanowym.
7.

K
S

STANIE JEDNONÓŻ


W staniu jednonóż, zgięcie kończyny wolnej do kąta 90°, z podudziem ustawionym pionowo. Utrzymanie tej pozycji minimum 30 sekund.
STANIE JEDNONÓŻ +
WYMACHY RAMION

W staniu jednonóż, zgięcie kończyny wolnej do kąta 90°, z podudziem ustawionym pionowo. Ćwiczący wykonuje naprzemiennie wymachy ramion w przód i tył.
STANIE JEDNONÓŻ + ROTACJA 
W STAWACH BIODROWYCH

W staniu jednonóż, zgięcie kończyny wolnej do kąta 90°, z podudziem ustawionym pionowo. Ćwiczący wykonuje naprzemiennie ruch rotacji wewnętrznej i zewnętrznej w stawie biodrowym nogi podporowej, bez ruchu w stawie kolanowym.

Dyskusje użytkowników
2 komentarze

Świetne ćwiczenia prewencyjne

Fajnie, że są takie prezentacje. Lepszy przekaz byłby w postaci wideo - czytać i widzieć pełny ruch obrazu.

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice