Czy wiesz, że ... Stanisław Gościniak jako pierwszy na świecie zaczął grać „podwójne krótkie”.

Wyniki testów wykonywanych indywidualnie przez uczniów w warunkach domowych

  • Publikacja posiada podłączone pliki PDF
Opublikowane wyniki dotyczą następujących testów: brzuszki – 2 min, przysiady – 2 min, pompki pełne lub z kolan – 2 min oraz utrzymanie pozycji wykrocznej w przysiadzie prawa i lewa nogą z przodu – 30 sek.

Testy wykonali wybrani uczniowie Siatkarskich Ośrodków Szkolnych, od 24. 04 do 3.05.20120. Testy wykonane były indywidualnie na podstawie instrukcji oraz wideo umieszczonego na platformie SOS. Sumowanie testów przeprowadzone było na 4 poziomach: nauczyciel, koordynator wojewódzki, koordynator regionalny oraz Biuro Projektu SOS.

Celem przeprowadzenia testów było przygotowanie dla nauczycieli narzędzia na podstawie którego będą mogli zdefiniować wyniki swoich zawodników.

Zdajemy sobie sprawę, ze testy były obarczone pewnym błędem wynikającym z niedokładnego wykonywania założeń przez uczniów. Jednak biorąc pod uwagę rozkład wyników w poszczególnych zakresach można określić regułę dotyczącą zarówno wieku uczniów jak i płci.  Również w ramach tej samej grupy rozkład wyników zbliżony jest do normalnego. O czym świadczy fakt, że najwięcej uczniów jest w zakresach zbliżonych do średniej. Im dalej od średniej (czy to na plus czy na minus) tym mniejszą część danej populacji będą stanowić ci badani.

PLIKI DO POBRANIA
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice