Czy wiesz, że ... pierwszym medalem Polskiej reprezentacji mężczyzn był brąz na Mistrzostwach Europy w Stambule.

Zestaw sprawdzianów w zakresie techniki

  • Publikacja posiada podłączone pliki PDF
Każdy szkoleniowiec wie, że w przeciwieństwie do sprawdzianów sprawności ogólnej jest niezwykle trudno stosować w praktyce racjonalne sprawdziany stopnia opanowania elementów techniki gry w piłkę siatkową.

Powszechnie uważa się, że najlepszym sprawdzianem stopnia opanowania elementów techniki jest umiejętność zademonstrowania ich podczas gry. Uważamy jednak, że przeprowadzanie sprawdzianów specjalistycznych w nauczaniu początkowym z najmłodszymi w znacznym stopniu podnosi skuteczność szkolenia i uatrakcyjnia monotonny dla dzieci proces nauczania. Proponowane niżej sprawdziany winny być przeprowadzone głównie w pierwszych dwóch latach nauczania (V‐VI klasa szkoły podstawowej). Niektóre z nich po odpowiedniej modyfikacji (utrudnieniu) można stosować również w następnych latach szkolenia. 

Należy jednak bezwzględnie przestrzegać zasady, że jeżeli sprawdzian jest zbyt łatwy do wykonania przynajmniej dla połowy ćwiczących, to dalsze jego stosowanie jest nieuzasadnione. Kolejną zasadą jest to, że każdy z niżej wymienionych sprawdzianów można przeprowadzić po 5‐ciu 6‐ciu zajęciach treningowych poświęconych na nauczanie danego elementu techniki. Wyniki wszystkich sprawdzianów powinny być przez prowadzącego rzetelnie notowane i przechowywane. Wówczas z biegiem czasu będą się one stawać coraz bardziej pomocne dla wyciągnięcia różnych wniosków szkoleniowych. Notowanie swoich wyników sprawdzianów i gier małych, winni w swoich dzienniczkach zajęć prowadzić wszyscy ćwiczący. 

Poniższe sprawdziany opanowania umiejętności technicznych należy traktować jako pewną propozycję. Można je modyfikować, dostosowywać do aktualnych możliwości ćwiczących. Wyniki sprawdzianów powinny wytworzyć u ćwiczących odczucie dość szybkich postępów, co pozwoli na wydobycie większego stopnia atrakcyjności w trudnym procesie nauczania elementów techniki. Wykonanie sprawdzianów nie może w żadnym stopniu wpłynąć na wykształcenie nieracjonalnego wykonania danego elementu techniki.

Zaprezentowane sprawdziany podzielono na kilka poziomów:
I. Ocena techniki wykonania danego elementu.
II. Poziom podstawowy – opanowanie piłki w wymienionych elementach.
III. Poziom zaawansowany – utrzymanie piłki w grze w sekwencjach oraz skutecznie wykonanie danej techniki w sekwencjach technicznych.
IV. Ocena skuteczności gry w małych grach, w grze szkolnej i właściwej.

W prezentacji zestawu sprawdzianów w technice gry przyjęto następującą kolejność elementów technicznych:
1. Przemieszczanie się w różnych elementach technicznych.
2. Zagrywka.
3. Odbicie sposobem górnym – wystawienie piłki do ataku.
4. Odbicie sposobem dolnym – przyjęcie zagrywki.
5. Atak w różnych formach.
6. Obrona piłki w polu.
7. Blok.


Grzegorz Grządziel
Dorota Szade
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice