Czy wiesz, że ... najmłodszą siatkarką biorącą udział w Mistrzostwach Europy Kobiet 2009 była reprezentantka Belgii Lise van Hecke - 17 lat (01.07.1992).

Selekcja


CO DECYDUJE O SELEKCJI?

• Stan zdrowia - badania lekarza specjalisty stanowią podstawę wszelkich następnych przedsięwzięć. Zawodnika obowiązują ogólne badania lekarskie, badania podmiotowe i przedmiotowe, próby wysiłkowe i badania dodatkowe.

• Budowa somatyczna - masa i wysokość ciała, typ budowy.

• Uzdolnienia ruchowe - zdolność zawodnika do szybkiego i trwałego uczenia się ruchów oraz umiejętność tworzenia nowych układów. Szybkość uczenia się elementów technicznych, co stanowi podstawę do rozwoju odpowiednich sprawności.

• Sprawność fizyczna - zdolność wykorzystania potencjału podstawowych cech motorycznych.

• Dyspozycje psychiczne - odporność psychiczna, motywacje, ambicje, optymalny poziom zrównoważenia w sytuacjach wymagających mobilizacji, poczucie odpowiedzialności, nastawienie na sukces.

• Wiek - wiek kalendarzowy, nie zawsze odpowiada wiekowi rozwojowemu, należy stosować standardy wieku rozwojowego posługując się miarami:
- wieku szkieletowego
- wieku wtórnych cech płciowych
- wieku morfologicznego

• Wiek sportowy - to najbardziej kompleksowy wskaźnik, w którym uwidocznione są predyspozycje rozwojowe oraz stopień wykorzystania nabytych sprawności i umiejętności. Ważnych informacji selekcyjnych dostarcza obserwacja tempa przyrostu wyników. Są to elementy niezbędne do zorganizowania grupy sportowców nie tylko wyczynowych.
MK
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice