Czy wiesz, że ... w 1950 roku w Paryżu powstaje Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB), a jej wiceprezesem zostaje Zygmunt Nowak.

Program szkolenia dzieci i młodzieży

  • Publikacja posiada podłączone pliki PDF

Program szkolenia nauczycieli wychowania fizycznego dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz instruktorów i trenerów piłki siatkowej pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Publikacja adresowana jest do nauczycieli realizujących w szkole treści programowe z zakresu piłki siatkowej, choć z pewnością sięgną po nią także instruktorzy i trenerzy (szczególnie grup młodzieżowych) pracujący w sporcie. Może też stanowić podręcznik dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego.

Autorzy:

dr hab. Prof. nadzw. Halina Zdebska

mgr Wojciech Kasza

mgr Jerzy Uzarowicz

dr Ryszard Biernat

mgr Marzanna Herzig

mgr Karol Małolepszy

Doc. dr Grzegorz Grządziel

dr Dorota Szade


Rozdziały książki

Wstęp

Zestawienia tabelaryczne

Opis elementów techniki na różnych poziomach zaawansowania

mgr Jerzy Uzarowicz

Organizacja gry w szkole podstawowej

Organizacja gry w gimnazjum

Organizacja gry w szkole ponadgimnazjalnej

Zajęcia funkcjonalne w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

dr Ryszard Biernat

Program rozwoju motorycznego dzieci i młodzieży

dr Ryszard Biernat

Psychologiczny poradnik dla nauczycieli i trenerów siatkówki

mgr Marzanna Herzig

Kryteria oceny i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

dr Grzegorz Grządziel, dr Dorota Szade

Procedura zatwierdzania programów nauczania

mgr Karol Małolepszy


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice