Koncepcja SOS

Siatkarskie Ośrodki Szkolne (SOS.), powołane z inicjatywy PZPS oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki przy współpracy z samorządami terytorialnymi pod koniec sierpnia 2012 roku, skupiają szerokie grono tych uczniów, którzy w siatkówkę grają na wyższym poziomie i w większości uczęszczają do klas ze specjalistycznym siatkarskim wychowaniem fizycznym.

W skład SOS. wchodzą trzy klasy ze specjalizacją siatkówki z trzech gimnazjów oraz jedna szkoła z terytorialnie nieodległego liceum, tak by możliwa była współpraca struktur i nauczycieli, a uczniowie po zakończeniu gimnazjów mogli kontynuować edukację siatkarską w liceum bliskim ich miejscu zamieszkania. W strukturach programu chodzi także o to, aby kształcić młodzież według jednego programu nauczania siatkówki i według tych samych założeń. Wszystkie zadania mają być rejestrowane i raportowane, by realizacja programu pozostawała w zgodzie z założeniami.

W tym dziale w zakładce po lewej stronie znajduje się dostęp do Systemu Raportowania SOS. Jest to sekcja zamknięta, dostępna tylko i wyłącznie dla nauczycieli wychowania fizycznego, koordynatorów objętych Programem oraz kierownictwa projektu.

Kliknij tutaj, aby pobrać plik ZIP (archiwum) z zestawem logotypów Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Wszyscy uczestnicy projektu SOS. (szkoły i samorządy) mają prawo do wykorzystania logotypów przy tworzeniu własnych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Zastosowanie logotypu SOS. winno odbywać się w powiązaniu z logotypami "Polska Siatkówka" i "Ministerstwo Sportu i Turystyki".

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice