Nauka i doskonalenie techniki gry w siatkówce plażowej

Blokowanie

Z jednej strony siatki ustawiona jest grupa ćwiczących z piłkami, którzy wykonują po kolei silny atak po własnym podrzucie. Z drugiej strony siatki ustawiony jest blokujący. Atakujący wykonują 10 zbić, należy liczyć udane bloki. Po 10 atakach następuje zmiana.

Wariant. Atakujący uderzają piłkę w różnych kierunkach, nie tylko na wprost. Blokujący powinien z góry wiedzieć, w którym kierunku będzie wykonany atak.

Rozegranie ataku po przyjęciu zagrywki
Zagrywka wykonana jest lobem, przyjmujący zagrywkę czeka, aż piłka skozłuje na piasku, po czym nagrywa ją do wystawiającego. Ćwiczenie to wyrabia koncentrację i gotowość reagowania na nieoczekiwaną zmianę kierunku lotu piłki. Możne je stosować po opanowaniu podstawowych umiejętności odbicia piłki oburącz i jednorącz dolnego.

Rys. 8
Rozegranie ataku po przyjęciu zagrywki
Grupę ćwiczących dzielimy na dwie połowy. Jedna z nich będzie miała za zadanie wykonywanie zagrywki, druga podzielona na zespoły 2-osobowe będzie rozgrywała atak po przyjęciu zagrywki. Po każdym ataku następuje zmiana, na boisko wchodzi następna dwójka.
Warianty. Układamy na boisku koszulkę, hula hop lub szarfę, atakujący z głębi pola mają za zadnie trafić do tak zaznaczonego celu (dla ćwiczących o mniejszym zaawansowaniu zwiększamy cel). Prowadzący zajęcia lub ćwiczący liczą udane zagrania przy określonej liczbie zagrywek (np. 50) lub czasie (np. 5 min). Później grupy ćwiczących zamieniają się zadaniami. Liczenie udanych zagrać podnosi koncentrację ćwiczących i motywację do wykonania skutecznego zagrania. Zespół, który prawidłowo wykonał zadanie, tzn. trafił do wyznaczonego celu, może pozostać na boisku i rozegrać kolejną akcję.

Fragmenty gry – atak po obronie ataku po prostej
Ćwiczący ustawieni są w dwóch grupach na połowie boiska. Jedna grupa atakuje z prawego skrzydła po prostej, natomiast ćwiczący z drugiej grupy po kolei bronią i sami atakują do wyznaczonego celu, np. w róg boiska po prostej.

Gra treningowa 2:1. Gra odbywa się na połowie boiska. Z jednej strony siatki znajduje się dwóch ćwiczących, którzy rozgrywają atak po przyjęciu zagrywki, z drugiej jeden gracz zagrywa cały czas i ma za zadanie wybronić atakowaną bez bloku piłkę. Broniący zdobywa punkt, gdy zdoła dotknąć zaatakowaną piłkę zanim dotknie ona podłoża, gdy podbije piłkę i ją chwyci otrzymuje 2 punkty. Atakujący zdobywają punkt, gdy zostanie zepsuta zagrywka i gdy przeciwnik nie zdoła dotknąć piłki przed jej upadkiem na boisko. Rozgrywamy sety do 15 punktów. Po każdym secie następuje zmiana graczy między sobą tak, aby każdy z nich pełnił funkcję obrońcy.

Gra szkolna: z jednej strony boiska ćwiczymy rozegranie ataku po przyjęciu zagrywki, z drugiej – obronę i kontratak. Ćwiczących dzielimy na dwie grupy składające się z 2-osobowych zespołów. Zespoły te po kolei wchodzą na boisko i rozgrywają akcję. Ze strony, gdzie rozgrywany jest atak po przyjęciu zagrywki, zmiana następuje po jednej przegranej akcji lub po kilku, np. czterech wygranych akcjach po kolei. Ze strony zagrywających zmiana następuje po każdej akcji. Po kilku minutach następuje zmiana ról. Liczymy wygrane akcje dla każdej grupy (rys. 9).

Rys. 9

Gra szkolna.Ćwiczący podzieleni są na dwie grupy, każda składa się z 2-osobowych zespołów. Rozgrywamy jedną partię (liczoną systemem z przejściami do 15 lub do 25 punktów liczonych systemem za każdą akcję punkt bez względu kto zagrywa). Po każdej akcji może nastąpić jedna z poniższych sytuacji:
  • akcję wygrał zespół zagrywający – pozostaje on na boisku, zagrywkę będą wykonywali koledzy, którzy czekają, by wejść na boisko, czyli zagrywana strona wygrywająca akcję; zespół, który przegrał akcję z drugiej strony siatki, schodzi z boiska i zastępuje go zespół czekający w kolejce;
  • akcję wygrał zespół przyjmujący zagrywkę – pozostaje on na boisku, zagrywkę będą wykonywali koledzy czekający w kolejce; zespół, który przegrał akcję, schodzi z boiska i jest zastąpiony przez następną dwójkę graczy;
  • as serwisowy – piłka wpadła bezpośrednio w boisko lub została tak odbita, że partner nie zdołał jej dotknąć – następuje zmiana obu par (rys. 10).

Rys. 10

Jeśli pracujesz i wierzysz w to, co robisz, to wszystko jest możliwe.

Doc. dr Grzegorz Grządziel
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice