Nauka i doskonalenie techniki gry w siatkówce plażowej

Doskonalenie odbicia piłki oburącz dolnego – obrona w polu, przyjęcie zagrywki

Ćwiczenie jest wykonywane w dwójkach. Gracz A nagrywa piłkę do gracza B raz 3 m od siebie raz 6-8 m. B przemieszcza się w przód oraz w tył i nagrywa piłkę (rys. 4).


Rys. 4

Nauka odbić specjalnych w obronie
Ćwiczący ustawieni są dwójkami. Odbijają piłkę, przy czym zabronione są wszelkie odbicia wykonywane oburącz.
Doskonalenie odbicia oburącz dolnego. Gracze ustawieni są w grupach 4-6 osobowych. Jeden z nich (A) stoi przy siatce i trzyma dwie piłki, pozostali ćwiczący (B, C, D) ustawieni są za linią końcową w rzędzie. A rzuca piłkę lobem na prawą stronę boiska, B podibega do niej i nagrywa ją do A, a następnie powraca na pozycję wyjściową. Podczas gdy B odbija piłkę, A rzuca drugą piłkę na drugą stronę boiska. Do tej piłki dobiega C i podaje ją do A, po czym wraca na pozycję wyjściową. A cały czas dorzuca piłki – jedną cały czas rzuca na prawą, drugą na lewą stronę boiska (rys. 5).


Rys. 5
Wariant. Gdy na zajęciach jest wielu ćwiczących, można ich podzielić na cztery grupy, po dwie z każdej strony siatki. Jedna z nich będzie odpowiedzialna za dorzucanie piłek (zbierają piłki źle nagrane, trzymają piłki w zapasie), druga ćwiczy odbicia piłki oburącz dolne. Po kilku minutach następuje zmiana.

Ćwiczenie kompleksowe
Ćwiczący ustawieni są po dwóch stronach siatki, jeden z nich znajduje się przy siatce i pełni rolę pierwszego wystawiającego, pozostali gracze ustawieni są w rzędzie około 5 m od siatki. Ćwiczenie rozgrywane jest jedną piłką (inne mogą być rezerwowe). Piłkę wprowadza do gry pierwszy ćwiczący w rzędzie poprzez lekką zagrywkę. Wszyscy starają się utrzymać piłkę jak najdłużej w grze. Z każdej strony siatki rozgrywana jest akcja: przyjęcie piłki, wystawienie i atak w kierunku zawodnika stojącego po drugiej stronie siatki na początku rzędu. Po każdym dotknięciu piłki następuje zmiana: wystawiający idzie na koniec rzędu, atakujący idzie pod siatkę na wystawę, a kolejny gracz w rzędzie przygotowuje się do przyjęcia zagrywki i ataku.
Wariant. Zawodnik atakujący szybko przemieszcza się do siatki i wykonuje próbę blokowania ataku wyprowadzonego z drugiej strony siatki (rys. 6).


Rys. 6
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice