TOMASZÓW LUBELSKI – OŚRODEK PIŁKI SIATKOWEJ Z WIELOLETNIMI TRADYCJAMI

  • Publikacja posiada podłączone galerie zdjęć

Piłka siatkowa w Tomaszowie Lubelskim ma bardzo bogatą  historię i nierozłącznie  związana jest z Klubem TKS Tomasovia.Na przełomie lat  1922-1923 ówcześni działacze podjęli decyzje o utworzeniu na terenie  Tomaszowa Lubelskiego, klubu pod nazwą Miejski Klub Sportowy „Thomosovia”.

Od początku istnienia „Tomasovii” w klubie prym wiodły dwie sekcje : piłki nożnej i siatkowej. W późniejszych latach rozwijały się sekcje lekkiej atletyki, kolarstwa czy podnoszenia ciężarów.  Piłka siatkowa  w początkowym  okresie istnienia Klubu reprezentowana  była głównie poprzez sekcję męską.  Między innymi  siatkarze zdobywali mistrzostwa i v-ce mistrzostwa województwa LZS-u oraz w roku 1960 po meczach barażowych awansowali do II ligi , co było wówczas olbrzymim sukcesem.  Sekcja piłki siatkowej męskiej  w następnych latach występowała głównie na parkietach trzecioligowych aż do rozwiązania jej działalności, które miało miejsce pod koniec lat osiemdziesiątych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obecną  kadrę  trenerską  drużyn kobiecych, stanowią siatkarze  Klubu z lat osiemdziesiątych  ( Krzysztof Wróbel, Stanisław Kaniewski oraz Jerzy Senejko).  Sekcja piłki siatkowej kobiet  była bardzo aktywna  w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych  ubiegłego wieku, grając podobnie jak siatkarze w trzeciej lidze. Pod koniec   lat  siedemdziesiątych  siatkówka kobieca w Tomaszowie przestała istnieć, a przerwa ta trwała ponad 10 lat. Na początku lat dziewięćdziesiątych   nauczyciele wf ze SP nr 2 (Teresa Karwan, Marek Dudziński oraz Krzysztof Wróbel ) reaktywowali  sekcję piłki siatkowej kobiet , która opierała się głównie na grupach młodzieżowych.

 1997 do kadry trenerskiej Klubu dołączył Stanisław Kaniewski  a w 2006 Jerzy  Senejko. Praca w sekcji  siatkarek w latach dziewięćdziesiątych  miała na celu odbudowę drużyn młodzieżowych i położenie fundamentów pod zespół seniorek, który mógłby uczestniczyć w rozgrywkach drugoligowych  . Dzięki tej pracy włożonej  przez wielu szkoleniowców, w TKS Tomasovia  do dnia dzisiejszego  istnieją grupy szkoleniowe w następujących kategoriach wiekowych: młodziczka, kadetka, juniorka oraz zespół seniorek, Największym sukcesem  z tego  okresu było  z pewnością  zajęcie 8 miejsca w Mistrzostwach Polski młodziczek w Świeciu w 1999 r. , zespołu  prowadzonego przez trenera Krzysztofa Wróbla.  

Od roku 2000 nastąpił dynamiczny rozwój tomaszowskiej  siatkówki. Bardzo duży wpływ na taki  stan poziomu siatkarek było z pewnością utworzenie na  terenie Tomaszowa Lubelskiego klas sportowych o profilu piłki siatkowej dziewcząt, w szkołach podstawowych i gimnazjalnych.  Ponadto bardzo duży wpływ na popularność siatkówki w mieście, był awans zespołu seniorek, opartego wyłącznie na swoich wychowankach do rozgrywek drugoligowych.  Należy w tym miejscy nadmienić, że zespół seniorek Tomasovii  nieprzerwanie do dnia dzisiejszego utrzymuje się na tym poziomie rozgrywek, plasując się przeważnie w górnej części tabeli.  Zespół seniorek od początku prowadzą trenerzy z Tomaszowa ( K. Wróbel w latach 2000 -2008, S. Kaniewski  2008 -2020, J. Senejko II trener 2008 -2019 ).  Jednak największe sukcesy na poziomie ogólnopolskim w tym okresie odnosiły zespoły młodzieżowe prowadzone przez trenerów: Krzysztofa Wróbla, Stanisława Kaniewskiego  oraz Jerzego  Senejko.

Z pewnością  do tych ważnych osiągnięć możemy  zaliczyć, zdobycie w 2005 przez zespół młodziczek prowadzonego przez trenera Stanisława Kaniewskiego, Mistrzostwa Polski. Drugim trenerem był Krzysztof Wróbel.  Następnym  bardzo dużym osiągnięciem , było zajęcie III miejsca w Finałach Mistrzostw Polski juniorek w 2011 r.  Zespół prowadzili  S. Kaniewski  I trener oraz J. Senejko II trener. Ponadto w tym czasie zespół z Tomaszowa  był kilkakrotnie  w finałach Mistrzostw Polski w kategorii młodziczek i kadetek.

Oprócz tych sukcesów sportowych, środowisko siatkarskie Tomaszowa Lubelskiego może się poszczycić  organizacją wielu turniejów ogólnopolskich, zarówno tych na szczeblu mistrzowskim jak i towarzyskim. Do tych najważniejszych można zaliczyć z pewnością: Finał Mistrzostw Polski młodziczek w 2005r, Finały Mistrzostw Polski kadetek w 2008 r, 2011r. ,2016r., Finał Mistrzostw Polski juniorek w 2011r  oraz Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców w 1999 r. Ponadto, nieprzerwanie od 1997 organizujemy  Ogólnopolski  Turniej „ Tomasovia  CUP” dla młodziczek i kadetek, który cieszy się dużą popularnością.   Uczestniczyliśmy również  w bardzo wielu turniejach organizowanych w Polsce i za granicą.  Między innymi byliśmy we Włoszech  dwa razy ( w 2012, 2017) na silnie obsadzonym  Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej  TORNEO DELL’ AMICIZIA – Memorial  ENRICO DE FAVERI  gdzie na 20 drużyn zajęliśmy odpowiednio  IV i V miejsce.       

Następnym  bodźcem do rozwoju tomaszowskiej siatkówki było z pewnością przystąpienie Gimnazjum Nr 1 do ogólnopolskiego programu SOS. Siatkarskie Ośrodki Szkolne przy Gimnazjum Nr1 w Tomaszowie Lubelskim funkcjonują od 2012 roku. Obecnie po reformie szkolnictwa w miejsce szkoły gimnazjalnej powstała Szkoła Podstawowa Nr 1, która przejęła realizację programu SOS.  Na początku w programie SOS zaangażowani byli następujący nauczyciele: Stanisław Sikora, Stanisław Kaniewski oraz Jerzy Senejko. Obecnie w miejsce  Stanisława Sikory ( który udał się na emeryturę), zajęcia prowadzi Ireneusz Herda.  Ponadto obecnie zajęcia w Akademii  prowadzą trenerzy Krzysztof Wróbel oraz Teresa Kulińska-Drzewosz.  Głównym celem naszej pracy było i jest w dalszym ciągu propagowanie piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży na każdym etapie ich edukacji oraz wdrożenie szkół podstawowych z Tomaszowa Lubelskiego oraz z powiatu tomaszowskiego do tworzenia klas sportowych z piłki siatkowej. W  trakcie kilkuletniego szkolenia  dziewczęta  oprócz zajęć treningowych uczestniczyły w turniejach organizowanych przez SOS oraz PZPS i SZS. Ponadto w trakcie realizacji programu SOS, cały czas trwa aktywny skauting, dzięki któremu zainteresowanie piłką siatkową przerosło nasze wszelkie oczekiwania.   Władze samorządowe bardzo przychylnie odniosły się do programu SOS   i do tworzenia klas sportowych zarówno w szkołach podstawowych jak i gimnazjalnych.   Bardzo istotnym czynnikiem naszych starań, było również to ,że siatkówka w Tomaszowie Lubelskim była i jest szalenie popularna. Dlatego dumni jesteśmy z faktu, że TKS Tomasovia jest  klubem patronackim  Naszego SOS.  Bardzo ważnym elementem rozwoju siatkówki było powstanie Akademii SOS przy Szkole Podstawowej Nr1 w Tomaszowie Lub. Dzięki porozumieniu się z trzema szkołami podstawowymi: Szkołą Podstawową Nr2 w Tomaszowie Lub., Szkołą Podstawową Nr3 w Tomaszowie Lub. oraz Szkołą Podstawową w Lubyczy Królewskiej, których Dyrekcje zaakceptowali udział w tym projekcie. Bardzo ważnym czynnikiem przy tej współpracy jest to, że  w tych szkołach działają klasy sportowe z piłki siatkowej dziewcząt na poziomie klasy IV – VI. Wszelkie dokumenty związane z utworzeniem Akademii SOS zostały wysłane do PZPS w grudniu 2014. W kwietniu 2015 odbyło się uroczyste otwarcie Akademii S.O.S  z udziałem władz miejskich i powiatowych. W dniu 27.04.2016 odbyło się bardzo uroczyście Święto Roztoczańskiej Akademii Siatkówki z udziałem Marcina Prusa. W ramach działalności Akademii organizowane są szkolenia nauczycieli, wspólne zajęcia treningowe, turnieje oraz obozy sportowe .                                                                                                                             

Dzięki  współpracy na linii klasy sportowe – klub patronacki, dziewczęta z Tomaszowa osiągnęły,  jak na tak małe środowisko wiele znaczących sukcesów na szczeblu ogólnopolskim .      Do tych najważniejszych z pewnością możemy zaliczyć:

•    sezon 2000/2001                                                                                                                          - IV miejsce w Ogólnopolskich Zawodach minisiatkówki w Zabrzu ( V klasy)

•    sezon 2001/2002                                                                                                                             - Mistrzostwo Województwa Lubelskiego w kategorii młodziczek                                                             - IV miejsce w ¼  Mistrzostw Polski w kategorii młodziczek                                                                              - I miejsce w Gimnazjadzie Wojewódzkiej SZS

•    sezon 2002/2003                                                                                                                             - IV miejsce w ½   Mistrzostw Polski w kategorii młodziczek                                                                     - I miejsce w Gimnazjadzie Wojewódzkiej SZS                                                                                                  - VIII w Gimnazjadzie Ogólnopolskiej w Pile

•    sezon 2003/2004                                                                                                                              - III miejsce w ¼  MP młodziczek                                                                                                               - IV miejsce w ½ MP kadetek                                                                                                                            - IV miejsce w ½ MP juniorek                                                                                                                     - V miejsce w rozgrywkach II ligi

 •    sezon 2004/2005                                                                                                                            - Mistrzostwo Polski w kategorii młodziczek                                                                                     - IV miejsce w ½ MP juniorek                                                                                                                   - IV miejsce w ½ MP kadetek                                                                                                                           - VI  miejsce w rozgrywkach II ligi

   

•    sezon 2005/2006                                                                                                                                      - III miejsce w ½   Mistrzostw Polski w kategorii młodziczek                                                                                    - I miejsce w Gimnazjadzie Wojewódzkiej                                                                                            - V w Gimnazjadzie  Ogólnopolskiej SZS w Radomiu                                                                                - III miejsce w ½ MP juniorek                                                                                                                      - III miejsce w ½ MP kadetek                                                                                                                                           - II miejsce w rozgrywkach II ligi                                                                                                                                                                            

•    sezon 2006/2007                                                                                                                                 - V miejsce w Mistrzostwach Polski młodziczek                                                               - IV miejsce w ½ MP kadetek                                                                                                                               - IV miejsce w rozgrywkach II ligi                                                                                                                                                                          

•    sezon 2007/2008                                                                                                                             - VI miejsce w Finałach Mistrzostw Polski kadetek                                                     - III miejsce w ½   Mistrzostw Polski w kategorii młodziczek                                                                                     - I miejsce w Gimnazjadzie Wojewódzkiej SZS                                                                                                - VII  miejsce w rozgrywkach II ligi

•    sezon 2008/2009                                                                                                                           - III miejsce w ½   Mistrzostw Polski w kategorii  kadetek                                                                                                   - III miejsce w ½   Mistrzostw Polski w kategorii młodziczek                                                                           - I miejsce w Gimnazjadzie Wojewódzkiej SZS                                                                                                                                                                           - IV miejsce w rozgrywkach II ligi

•    sezon 2009/2010                                                                                                                                  - III miejsce w ½   Mistrzostw Polski w kategorii juniorek                                                                       - IV miejsce w ½   Mistrzostw Polski w kategorii  kadetek                                                                              -   III miejsce w  1/8   Mistrzostw Polski w kategorii  młodziczek                                                                                                                                                                                                                                            - VI miejsce w rozgrywkach II ligi                                                                                                               - I miejsce w Gimnazjadzie Wojewódzkiej SZS                                                                                                     - III miejsce w Ogólnopolskiej Gimnazjadzie w Siedlcach  

•    sezon 2010/2011                                                                                                                                      - III miejsce w Mistrzostwach Polski juniorek                                                                                    -  V miejsce w Mistrzostwach Polski kadetek                                                                                      - IV miejsce w rozgrywkach II ligi

•    sezon 2011/2012                                                                                                                            - II miejsce w Mistrzostwach Województwa lubelskiego w kategorii juniorek                                               -III miejsce w 1/4  Mistrzostw Polski w kategorii juniorek                                                                               - IV miejsce w rozgrywkach II ligi

•    sezon 2012/2013                                                                                                                                    -III miejsce w Gimnazjadzie Wojewódzkiej SZS                                                                                                         - III miejsce w Mistrzostwach Województwa lubelskiego w kategorii juniorek                                                    -  III  miejsce w 1/8  Mistrzostw Polski w kategorii juniorek                                                                             - VI  miejsce w rozgrywkach II ligi

•    sezon 2013/2014                                                                                                                                   -    II miejsce w Gimnazjadzie Wojewódzkiej SZS                                                                                 -   IV miejsce w 1/4  Mistrzostw Polski w kategorii kadetek                                                                                                                                                                              - V miejsce w 1/4  Mistrzostw Polski w kategorii juniorek                                                                               - III miejsce w rozgrywkach II ligi

•    sezon 2014/2015                                                                                                                                    -    I miejsce w Gimnazjadzie Wojewódzkiej                                                                                                               - IV  miejsce w 1/2  Mistrzostw Polski w kategorii juniorek                                                                                           -V miejsce w 1/4  Mistrzostw Polski w kategorii kadetek                                                                         -  IV miejsce w rozgrywkach II ligi                                                                        

•   sezon 2015/2016                                                                                                                                      -    IV miejsce w  Gimnazjadzie  Wojewódzkiej SZS                                                                                                     - III miejsce w Mistrzostwach Województwa lubelskiego w kategorii juniorek                                                - V miejsce w 1/4  Mistrzostw Polski w kategorii kadetek                                                                              -V miejsce w rozgrywkach II ligi                                                                                                                                           

•   sezon 2016/2017                                                                                                                                                      -  IV miejsce w 1/4  Mistrzostw Polski w kategorii juniorek                                                                                      - IV miejsce w rozgrywkach II ligi                                                                                                                                           

•   sezon 2017/2018

- I miejsce w Mistrzostwach Województwa lubelskiego w kategorii juniorek                                                   - IV miejsce w 1/4  Mistrzostw Polski w kategorii juniorek                                                                             - III  miejsce w rozgrywkach II ligi                                 

     •   sezon 2018/2019                                                                                                                                                                        -V  miejsce w rozgrywkach II ligi                                                                                                                           -  II miejsce w Mistrzostwach Województwa lubelskiego w kategorii juniorek                                                                                                                                                                                     

      Do sukcesów naszej pracy trenerskiej można z pewnością zaliczyć wychowanie wielu siatkarek , które grały bądź grają w zespołach pierwszoligowych i ekstraklasy.  Do tych zawodniczek  zaliczyć można między innymi: Paulinę Głaz  - reprezentantkę Polski w kategorii kadetek, juniorek ,  grająca między innymi w Pałacu Bydgoszcz,  Dewelopresie  Rzeszów, Azotach Tarnów I Stali Mielec,  Dominiki Kozyrę  która była powołana wielokrotnie do  Kadry  Regionalnej SOS , grała w ekstraklasie w  BKS Bielsko-Biała  a obecnie reprezentuje  klub pierwszoligowy Karpaty Krosno, Katarzyna Marcyniuk- grająca obecnie w Wiśle Warszawa.


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice