SP 44 OŚRODEK Z DUŻYMI MOŻLIWOŚCIAMI

  • Publikacja posiada podłączone galerie zdjęć

Siatkarski Ośrodek Szkolny w SP 44 przy ZSO Nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie

SP 44 jest jedną z większych szkół podstawowych w Lublinie. Uczęszcza do niej ok. 730 uczniów w klasach 1-8. Szkoła może pochwalić się znakomitym zapleczem sportowym tj. duża hala sportowa, na której mieszczą się dwa boiska do siatkówki, mała sala gimnastyczna (jedno boisko do siatkówki) sala rekreacyjna, siłownia wyposażona w atlas wielofunkcyjny oraz kompleks boisk „Orlik”.

Rozwój siatkówki w SP 44 w Lublinie rozpoczął się tak naprawdę w roku 2014, kiedy dzięki staraniom dyrekcji szkoły i nauczycieli w-f, we współpracy z Towarzystwem Piłki Siatkowej w Lublinie i dzięki przychylności władz samorządowych ( Wydział Sportu Urzędu Miasta w Lublinie ) została utworzona klasa 4 profilowana dziewcząt o profilu piłka siatkowa.

System działania klas profilowanych polega na szkoleniu dzieci z zakresu piłki siatkowej na zajęciach pozalekcyjnych począwszy od klas 3. Co roku organizowane są testy naborowe do klas profilowanych pod nadzorem przedstawicieli Wydziału Sportu Urzędu Miasta. Uczennice zostają zakwalifikowane do grupy siatkarskiej po analizie wszystkich prób testu tj. skok w dal z miejsca, rzut piłeczką palantową, bieg wahadłowy 10 x 5, wzrost i waga-wskaźnik Rohrera, wzrost rodziców i dziadków.

Od roku 2014 siatkówka stała się podstawową dyscypliną sportową wśród dziewcząt w naszej szkole i nieustannie cieszy się dużą popularnością, dzięki temu nie ma problemów z naborem do klas siatkarskich, a testy naborowe przeprowadzane każdego roku przyciągają dużą liczbę chętnych. Od początku istnienia klas profilowanych nadzór i prowadzenie zajęć objęła p. Małgorzata Skulimowska. Z czasem gdy liczba klas zwiększyła się, zajęcia z siatkówki z klasami 3-4 przejęła p. Aleksandra Wielgosz.

Po wejściu reformy szkolnictwa i likwidacji Gimnazjów, do grona trenerów siatkówki dołączył p. Adam Wawrzyniak, który zajął się prowadzeniem klas profilowanych w klasach 7-8.

Ale klasy profilowane to nie tylko zajęcia sportowe, to również liczne spotkania, zawody i turnieje organizowane dla dzieci nie tylko z klas profilowanych w ramach promocji szkoły, siatkówki i zdrowego stylu życia.

 W 2014 w SP 44 dzięki wsparciu TPS Lublin i p. Prezesa Jacka Rutkowskiego po raz pierwszy został zorganizowany I Andrzejkowy Turniej Minisiatkówki dziewcząt w kategorii „2”, „3”, „4” , który cieszy się dużym  zainteresowaniem wśród lubelskich szkół do dnia dzisiejszego.

Następnie na stałe do kalendarza sportowego szkoły weszły: organizacja turniejów z cyklu „Kinder+Sport” w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz organizacja Igrzysk Miasta Lublin w mini siatkówce i siatkówce dziewcząt.

Nieodzowna jest pomoc TPS Lublin przy organizacji turniejów siatkarskich, wszystkie nagrody w postaci medali, dyplomów czy innych upominków dla zawodniczek są ufundowane przez Towarzystwo, poza tym co roku szkoła otrzymuje sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć.

              Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość bezpośredniego spotkania z gwiazdami Polskiej siatkówki takimi jak: Marcin Prus ambasador SOS, Kinga Kołosińska i Monika Brzostek reprezentantki Polski w siatkówce plażowej, Paweł Zagumny czy Mariusz Wlazły, który razem z ekipą z Fundacji Mariusza Wlazłego przeprowadził trening dla ok. 100 dzieci zakochanych w siatkówce.

Od roku 2016 nasza szkoła zaczęła współpracę z Gimnazjum nr 5 w Lublinie, która była głównym ośrodkiem siatkarskim na terenie miasta. Współpraca zaowocowała wstąpieniem do Akademii SOS Gimnazjum nr 5. Dzięki temu nasze zawodniczki brały udział w turniejach organizowanych przez trenerów SOS, miały możliwość kontynuowania swojej kariery zawodniczej na etapie młodziczek, natomiast uczennice SOS z Gimnazjum nr 5 zapewniały obsadę sędziowską na turniejach organizowanych w SP 44.

W roku 2017 SP 44 przystąpiła do projektu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.  Dzięki temu szkoła została wyposażona w profesjonalny sprzęt do treningów siatkówki, dziewczynki otrzymały koszulki treningowe i startowe a nauczyciele dzięki licznym szkoleniom SOS mogą pogłębiać swoją wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje jako trenerzy. Na początku do projektu zakwalifikowane zostały dziewczynki z klasy profilowanej 5, które najlepiej wypadły w testach weryfikacyjnych SOS i odnosiły największe sukcesy w zawodach.

Obecnie te uczennice jako ósmoklasistki trenują w grupie SOS trenera Adama Wawrzyniaka  i mogą pochwalić się sukcesami jako młodziczki:

II miejsce  Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Młodziczek w piłce siatkowej

Katarzyna Dębowczyk, Alicja Kwiatek i Gabriela Paśniczek

IV miejsce Mistrzostwa  Województwa Lubelskiego Młodziczek w siatkówce plażowej Katarzyna Dębowczyk


Wymienione zawodniczki zostały powołane do kadry województwa młodziczek, którą prowadzi trener A. Wawrzyniak. Obecnie w ośrodku SOS w SP 44 w Lublinie trenują dwie grupy: klasy 6 i 5 trener M. Skulimowskiej i klasy 7-8 trenera A. Wawrzyniaka.

Jako ośrodek siatkarski we współpracy z TPS Lublin poza turniejami od kilku lat organizujemy konsultacje wojewódzkie dla dziewczynek z klas 5-6, na których  trenerzy kadry podczas testów wybierają najlepsze zawodniczki.

Dużą popularnością cieszą się letnie i zimowe obozy siatkarskie organizowanie przez TPS Lublin, w których od kilku lat razem z p. M. Skulimowską uczestniczy znaczna większość dziewcząt z klas profilowanych.

              O dużym poświęceniu trenerów i przede wszystkim zaangażowaniu dziewcząt trenujących siatkówkę w SP 44 w klasach profilowanych i grupach SOS świadczą liczne sukcesy sportowe tj:

Rok szkolny 2015/16

    III miejsce Igrzyska Dzieci Miasta Lublin w minisiatkówce dziewcząt w kategorii  „2”


Rok szkolny 2016/17

     III miejsce Igrzyska Miasta Lublin w minisiatkówce dziewcząt  w kategorii  „3”

     III miejsce Kinder+Sport w kategorii  „3” Lublin

     I miejsce Turniej klas profilowanych w kategorii  „3”  miasta Lublin

     III miejsce XXII Festiwal Siatkówki w kategorii  „3”  – turniej towarzyski              organizowany przez Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej w Lublinie


Rok szkolny 2017/18

     III miejsce Igrzyska Dzieci w minisiatkówce dziewcząt w kategorii  „4”  

     I i II miejsce Kinder+Sport w kategorii  „4”  Lublin


Rok szkolny 2018/19

     I miejsce Kinder+Sport w kategorii  „2”  Lublin

     I i III miejsce Kinder+Sport w kategorii  „3”  Lublin


 Rok szkolny 2019/20

     I miejsce Igrzyska Młodzieży Szkolnej miasta Lublin w piłce siatkowej dziewcząt

     I miejsce Kinder+Sport w kategorii  „3”  Lublin

     III miejsce Kinder+Sport w kategorii  „4”  Lublin

            

                  Na terenie miasta Lublin funkcjonuje jeszcze  kilka szkół z klasami SOS. Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie we wrześniu 2017r. przystąpiła do projektu SOS z grupą chłopców. Uczniowie objęci szkoleniem SOS uczestniczą także z zajęciach siatkarskich klas profilowanych powołanych przez Wydział Sportu Urzędu Miasta w Lublinie  oraz w treningach siatkarskich Towarzystwa Piłki Siatkowej w Lublinie. Systematyczna i dobra praca włożona w trening szkolny oraz klubowy, bardzo dobra współpraca pomiędzy trenerem z klubu a nauczycielem SOS co roku przynosi duży sukces sportowy w postaci pierwszego  miejsca jakie zajmuje drużyna w rozgrywkach szkolnych m. Lublin w każdej kategorii wiekowej oraz wysokie miejsca w lidze klubowej. Dwukrotnie reprezentowali województwo lubelskie w rozgrywkach Kinder + Sport chłopców w Zabrzu w kategorii „3” i „4”.

Klasy profilowane funkcjonują w szkole od klas 3 do 8. Zajęcia prowadzą nauczycielki wychowania fizycznego posiadające tytuł instruktora piłki siatkowej  p.Aneta Młynarczyk oraz p.Agnieszka Korczyk, natomiast zajęcia w ramach projektu SOS prowadzone są przez trenera piłki siatkowej p.Ewę Kołodziejczyk klasy 4 oraz trenera Rafała Celejewskiego grupa młodzików.

Podopieczni trenera Celejewskiego odnieśli sukces w rozgrywkach młodzików zajmując 3 miejsce, co dało im awans do ćwierćfinałów Mistrzostw Polski. Jeden z jego podopiecznych, został powołany na zgrupowanie organizowane w ramach Programu Kadra Polski U-15 przez Biuro Projektu Siatkarskich Ośrodków Szkolnych Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Warszawie

Kolejna szkoła to SP 7, która od 2018 na bazie klas profilowanych, dzięki  sukcesom uczennic szkoły na arenie siatkarskiej i dobrej współpracy z TPS Lublin przystąpiła do projektu SOS. Podopieczne p. Krzysztofa Stepanowa mogą pochwalić się czołowymi miejscami na każdym turnieju, na którym występują, do największych sukcesów zaliczamy:

II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Kinder Sport na szczeblu wojewódzkim i XXIV miejsce na szczeblu Ogólnopolskim w Zabrzu 2017

II miejsce w Igrzyskach Dzieci w mini siatkówce dziewcząt w kategorii „4” na    szczeblu województwa

Aktualnie w szkole prowadzone są zajęcia w dwóch grupach SOS, p. K. Stepanow klasy 5 i trener Agnieszka Gołofit klasy 6, która również prowadzi początkującą grupę młodziczek TPS Lublin.  Większość dziewcząt trenujących w klasach profilowanych i grupach SOS kontynuuje karierę sportową w klubie TPS Lublin i uczestniczy w obozach sportowych zima/lato.


Kolejnymi ośrodkiem z klasami profilowanymi i grupami SOS w Lublinie jest SP 32, w której trener Piotr Fijołek prowadzi zajęcia w klasach 6. Jego podopieczne zajmują czołowe miejsca w Igrzyskach Dzieci w mini siatkówce dziewcząt i w turnieju Kinder+Sport w kategoriach „3”i „4”. W ubiegłym roku szkolnym wywalczyli III miejsce na wojewódzkim turnieju Kinder+Sport. Zawodniczki SP 32 trenują w klubie TPS Lublin a jedna z nich Amelia Panek została powołana do kadry U-14.

Nową szkołą w Akademii SOS Lublina jest SP 4, w której p. Elżbieta Dietrych prowadzi grupę dziewcząt z klas 4. Dziewczynki w tym roku szkolnym wygrały turniej Kinder+Sport w kategorii „2” zajmując II i III miejsce w Lublinie, co dobrze rokuje na przyszłość.


We wszystkich wymienionych szkołach pracują nauczyciele z ogromną pasją i poświęceniem dla dzieci i sportu, liczne sukcesy ich podopiecznych i radość dzieci z uprawiania sportu, motywują  do dalszej pracy w kształceniu i wychowaniu nowych pokoleń zakochanych w sporcie i siatkówce.DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice