ROLA I ZADANIA ROZGRYWAJĄCEGO W ZESPOLE

  • Publikacja posiada podłączone galerie zdjęć
ROLA ZAWODNIKA ROZGRYWAJĄCEGO W ZESPOLE 

Bardzo ważną rolę w zespole pełni zawodnik na pozycji wystawiającego/rozgrywającego! Jest to zawodnik przez którego przechodzi zazwyczaj każda akcja meczu w (drugie odbicie). To od niego zależy czy zespół skutecznie wykona akcję na siatce (zdobędzie punkt lub nie), będzie atakować na pojedynczym lub grupowym bloku. 

W trakcie całego spotkania zawodnik wystawiający/rozgrywający powinien charakteryzować się: 
1. Spokojem w podejmowaniu racjonalnych decyzji w sposobie rozegrania: a) oszukać blok przeciwnika, b) przyspieszyć lub opóźnić wystawę, c) z trudnego przyjęcia zagrywki wystawiać najprościej ale precyzyjnie, d) urozmaicać sposób rozegrania na siatce w zależności od sytuacji, 
2. Przemieszczać się w odpowiednie miejsce na boisku w jak najkrótszym czasie (ekonomia ruchu) 
3. Posiadać stały kontakt wzrokowy z piłką 
4. Wykorzystać w rozegraniu wszystkich atakujących z zespołu 
5. Po rozegraniu brać udział w innych elementach gry (asekuracja w ataku, obrona) 
6. Posiadać dobre parametry fizyczne (początkowa selekcja): a) wzrost b) zasięg RR (blok) c) koordynacja ruchowo-przestrzenna d) zawodnik leworęczny (możliwość ataku w drugim kontakcie z piłką) e) cechy osobowościowe / wolicjonalne 
7. Zawodnik wystawiający powinien być reżyserem gry, który ma pomagać a nie przeszkadzać 

1 - Zwiększenie potencjału technicznego zawodników „wystawiających / rozgrywających” poprzez: 
 a/ Odbicia sposobem oburącz górnym piłką o większym ciężarze – na dłuższe odległości (przodem i tyłem) . Duża liczba powtórzeń. 

 b/ Wystawienie piłki sposobem oburącz górnym i dolnym: - Piłki dograne / przyjęte bisko siatki – wystawa w wyskoku, - Piłki sytuacyjne z głębi pola gry ( ze stref obrony) – wystawa z miejsca, - Wystawienie piłki do kilku stref z ustawienia przodem do IV strefy, - Wystawienie piłki ze strefy II do strefy IV – przodem i ze strefy IV do strefy II - tyłem 

 c/ Umiejętność współpracy z zawodnikami: 
 Środkowymi: - rodzaje wystawy, tempo wystawy, pułap, kombinacje, Taktyka wystawy po przyjęciu i po obronie – kontratak Przyjmującymi: - Wystawa „Quick” – do stref IV i II, wystawa „Super”. Współpraca / informacja co do rodzaju wystawy po przyjęciu i po obronie – kontratak. Wystawa „Pip’e” – środek , między strefami: red , blue Atakującymi: - Wystawa do strefy II – tempo wystawy, wysokość wystawy, - Wystawa do strefy I – tempo wystawy, odległość od siatki, wysokość wystawy 

 d/ Przemieszczanie się w strefach ataku i obrony ( ekonomika ruchu ): - Start do piłki – reakcja na piłkę zagraną po przyjęciu , po obronie i piłkę sytuacyjną . - Zatrzymanie się przed wystawieniem piłki z pola obrony lub piłek oddalonych od siatki – w polu ataku. - Wystawienie piłki w wyskoku lub w pozycji stojąc. 

 e/ Poprawienie gry w Bloku – strefa II : - Ustawienie w bloku w strefie II , - Tempo bloku, - Współpraca w bloku podwójnym i potrójnym, - Praca RR , NN w bloku podczas przemieszczania (technika, szybkość) - Wspomaganie w bloku strefy III – atak I tempo, „suw” lub Pip’e 

 f/ Poprawienie gry w Obronie - strefa I : - Technika indywidualna – formy obrony , - Ustawienie NN w obronie , ułożenie RR w obronie, - Odległość obrońcy / rozgrywającego od siatki w momencie obrony, - Obrona przy bloku potrójnym – zamknięta tzw. „prosta” – reakcje , - Obrona przy bloku „otwartym” – blok 2 - reakcje - Komunikacja na boisku w kontekście obrony przez rozgrywającego i wystawienia piłki przez innego zawodnika 

g/ Poprawienie gry w Zagrywce: Technika wykonania danego rodzaju / sposobu Zagrywki: 1/ Zagrywka „Float” – dynamika, kierunki, podrzut piłki 2/ Zagrywka w wyskoku – dynamika, kierunki, podrzut piłki 3/ Zagrywka stacjonarna – miejsce zagrywki (za I,VI,V strefa), długość i kierunek wykonywanej zagrywki, itd. - Ustalenie miejsca Zagrywki – np. za I strefy lub VI strefy - Ustalenie rodzaju zagrywki 

 h/ Komunikacja Rozgrywającego w zespole: - Komunikacja z zawodnikami atakującymi, - Komunikacja z zawodnikami obrony, - Komunikacja z trenerem, asystentami , ( ew. statystykiem ) 2 - Zwiększanie potencjału taktycznego zawodników „wystawiających / rozgrywających”, poprzez: 

 a/ Znajomość schematów organizacji ataku po przyjęciu zagrywki oraz po obronie ( kontratak ) – zrozumienie , opanowanie, wykonanie. 

 b/ Analiza gry przed zawodami: - Analiza video, analiza skuteczności gry tj. poznanie najsłabszych punktów zespołu przeciwnego, - Poznanie założeń i ich realizacja w trakcie zawodów 

 c/ Analiza gry po zawodach: - Analiza video, analiza skuteczności gry własnego zespołu, - Analiza realizacji założeń taktycznych.
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice