PARK VOLLEY - SIATKÓWKA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

  • Publikacja posiada podłączone galerie zdjęć

   PARK VOLLEY – siatkówka na świeżym powietrzu 

CHARAKTERYSTYKA GRY

                      Gdy na początku lat osiemdziesiątych siatkówka plażowa uzyskała wielką popularność wydawało się, że w siatkówce już nic nowego nie może się wydarzyć. Na szczęście po raz kolejny rzeczywistość przerosła przewidywania. Mowa tu o nowej grze w piłkę siatkową: PARK VOLLEY.

                      Światowy Kongres Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej (FIVB), który odbył się w Japonii w listopadzie 1998 roku, zatwierdził zasadę upowszechniania i promowania „parkowej siatkówki” na całym świecie jako nowej dyscypliny piłki siatkowej. Wydaje się, iż jest to odpowiedź na zapotrzebowanie ludzi na grę mającą z siatkówką sześcioosobową wiele cech wspólnych, lecz i pewne różnice, które mogą być zaletami.

                      Park volley jest grą dla ludzi kochających piłkę siatkową, ruch na świeżym powietrzu i dobrą zabawę. Wydawać by się mogło, że wymienione cechy są charakterystyczne dla siatkówki plażowej – to prawda, lecz park volley rozgrywany jest na trawie, co czyni grę bardziej dostępną, gdyż nie wymaga specjalistycznych boisk np. piaszczystych. Ponadto boisko jest mniejsze, niż w siatkówce plażowej, więc aby grać i mieć satysfakcję z długich wymian przygotowanie kondycyjne i techniczno-taktyczne na wysokim poziomie nie jest konieczne. Dodatkowo zmniejszenie liczebności drużyny do czterech osób powoduje częstszy kontakt grających z piłką eliminując jednocześnie specjalizację w działaniach. Wydaje się więc, że ta nowa dyscyplina jest idealną propozycją gry w piłkę siatkową dla potrzeb rekreacji, gdy nie dysponujemy boiskami piaszczystymi.

                      „Parkowa siatkówka” jest rozgrywana przez dwie drużyny 4 – osobowe na boisku przedzielonym siatką. Istnieją różne wersje w zależności od okoliczności aby dostosować grę do warunków i umiejętności graczy.

                      Jak sugeruje nazwa „parkowa siatkówka” jest głównie grą na powietrzu, ale może być również rozgrywana w pomieszczeniu przy użyciu istniejących urządzeń na sali sportowej. Specjalnie przystosowana piłka lżejsza i większa, może być używana w najmłodszych grupach. Ustawienie boiska jest oparte na prostym i przenośnym sprzęcie ( słupki z tworzywa sztucznego oraz taśmy służące do oznaczenia linii boiska ) i może być instalowany zarówno na powietrzu jak i we wnętrzu sali, jeżeli zajdzie taka konieczność.

                      Chociaż charakter gry w piłkę siatkową jest utrzymywany, mniej jest zasad w „parkowej siatkówce” i są one łatwe do zrozumienia. Samodzielne sędziowanie jest w tej grze zasadą, choć na oficjalnych turniejach zawody prowadzi wyznaczony sędzia. Zasada „fair play” i sportowe zachowanie są tutaj najważniejsze i spełniają rolę wychowawczą.

                      „Parkowa siatkówka” jest skierowana do graczy, bez względu na płeć czy wiek, dla których ważniejszy od zwycięstwa jest czynny udział (chociaż zdobywanie punktów jest podstawowym elementem tej gry).

                      Myślą przewodnią tej nowej dyscypliny jest to by była ona uprawiana w wolnym czasie, a ideą jest to aby dostarczyć prostą grę, która nie jest w pełni uzależniona od zasad które towarzyszą halowej piłce siatkowej.

Niektóre najważniejsze różnice zawierają:

• rozmiar boiska – zmniejszone do 7mx14m dla najmłodszych i 8mx16m dla pozostałych graczy

• tylko główne błędy techniczne są odgwizdywane ( np. dotknięcie siatki tylko gdy ma wpływ na grę )

• liczba zmian zawodników jest nieograniczona (zgodna ze wcześniejszymi ustaleniami

• brak linii oddzielającej pole ataku od pola obrony

• brak oznaczenia linii środkowej oddzielającej dwie połowy boiska

• każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na żądanie w secie

• zespoły zmieniają strony w setach po zdobyciu przez jedną z drużyn 13 punktów oraz po zakończeniu seta, w secie decydującym 8 punktów

                      Biorąc pod uwagę to, że zasady gry są proste i jest mniej technicznych wymagań park volley stanowi doskonałe wprowadzenie do gry w piłkę siatkową. Może być także idealną formą rozgrzewki przed meczem w halową piłkę siatkową. Poza tym, połowa świata gra już w park volley, więc ta nowa dyscyplina ma olbrzymie możliwości rozwoju na wszystkich pięciu kontynentach.

 Przepisy gry w Park Volley ( podstawowe reguły ) 

1.Mecze rozgrywane są w zespołach czteroosobowych. Każdy zespół może dokonać pewną liczbę zmian, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.         

2.Wyróżniamy cztery kategorie wiekowe

KATEGORIA             SUBKATEGORIA            WYSOKOŚĆ SIATKI                BOISKO 

A 9-12 lat           Chłopcy/dziewczęta/ mikst              215 cm                               7x14

B 13-14 lat                  Chłopcy / miksty                      230 cm                              7x14

                                  Dziewczęta                                224 cm                             7x14 

C 15-17 lat                  Chłopcy / miksty                      230 cm                              7x14 

                                     Dziewczęta                              224 cm                            7x14 

   D 18 lat i  więcej Mężczyźni                                      243 cm                              8x16 

                                Miksty ( min.2 kobiety )                 230 cm                             8x16 

                                          Kobiety                               224 cm                            8x16 

   

3.Boisko ma wymiary 7x14m i jest podzielone siatką na dwie równe połowy. Inne rozmiary boiska mogą być przyjęte ( 6x12, 8x16 lub 9x18 ) dostosowane do potrzeb współzawodnictwa.

4.Do gry stosowana jest piłka siatkowa zgodna z przepisami. Dla początkujących może być stosowana lżejsza piłka, dla dzieci piłka dostosowana do ich możliwości ( lżejsza i większa ).

5.Grający najczęściej sędziują sami, w turniejach spotykany jest sędzia główny.

6. Akcja rozpoczyna się zagrywką ( piłka jest uderzana ręką na druga stronę siatki ) zza linii końcowej lub bliżej siatki, jeżeli tak ustalono przed meczem.

7. Zespół ma prawo do maksymalnie trzech odbić na skierowanie piłki na drugą stronę siatki. Dotknięcia piłki w bloku nie są liczone do limitu trzech odbić. Jeden gracz nie może odbić piłki dwa razy pod rząd.

8. Aby zapewnić długie akcje, należy przerywać grę tylko po dużych błędach, mających wpływ na przebieg gry. Tylko w ataku kontakt z piłką musi być krótki ( zgodnie z przepisami gry w piłkę siatkową ).

9. Piłkę można odbić dowolną częścią ciała. Piłki nie wolno chwytać i rzucać.

10. Zawodnicy muszą zagrywać zgodnie z kolejnością rotacji.

11. Liczba zmian zawodników jest nieograniczona. Zmian można dokonywać w czasie, gdy piłka nie jest w grze.

12. Mecz składa się z setów rozgrywanych do 25 punktów ( przy różnicy min. dwóch punktów, bez punktu docelowego ), na który składają się akcje, z których każda kończy się punktem. Liczba setów potrzebna do zwycięstwa ( 1, 2 lub 3 ) jest określona przez organizatorów lub uczestników. W przypadku remisu w setach powinien być rozegrany set decydujący, do 15 punktów, z wymaganą różnicą dwóch punktów, bez punktu docelowego.

13. W setach zespoły zmieniają strony po zdobyciu przez jedną z drużyn 13 punktów oraz po zakończeniu seta. W secie decydującym (trzecim lub piątym )

zespoły zmieniają strony boiska, gdy jedna z drużyn osiągnie 8 punktów.

14. Każdy zespół ma prawo do jednej przerwy na żądanie w secie, trwającej 30 sekund.

15. Dotknięcie siatki jest błędem, gdy ma ono wpływ na przebieg gry.

16. Wchodzenie w kontakt z graczami przeciwnej drużyny ( jak dotykanie, przytrzymywanie, popychanie itd. ) jest niedozwolone.

17. Jakiekolwiek przewinienie jest ukarane stratą kolejki wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami ( drużyna przeciwna zdobywa punkt i zdobywa prawo serwowania lub kontynuuje serwowanie ).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

                         Pojawienie się nowej dyscypliny – park volley na całym świecie, powoduje szerszy rozwój i co raz większe zainteresowanie piłką siatkową. Gra ta jest jedną z aktywnych form spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu – ma charakter typowo rekreacyjny. Chociaż „parkowa siatkówka” skupia się na aktywnym wypoczynku, może również zachęcać do współzawodnictwa na wysokim poziomie.

                        Największy rozwój tej dyscypliny odnotowano w Ameryce Południowej (Argentyna, Brazylia, Kolumbia), w Europie Zachodniej(Niemcy, Holandia, Belgia, Szwajcaria ) w krajach skandynawskich ( Szwecja, Dania, Finlandia) oraz w Stanach Zjednoczonych. Organizacja co raz to większej ilości turniejów na świecie powoduje, że park volley staje się poważną konkurencją dla siatkówki plażowej.

                        W Polsce, dyscyplina ta jest jeszcze mało znana i ma ogromną szansę rozwoju. Przedstawione w pracy informacje i wiadomości mają przyczynić się do popularyzacji tej dyscypliny.

Na podstawie uzyskanych wiadomości można wyciągnąć następujące wnioski:

1. Park Volley spełnia walory rekreacyjne i higieniczno-zdrowotne, wszechstronnie oddziaływując na cały aparat ruchowy człowieka.

2. Zmniejszone wymiary boiska, teren trawiasty, brak ograniczeń wobec wieku i płci czynią tą dyscyplinę dostępną dla wszystkich.

3. Do gry używany jest tani i nieskomplikowany sprzęt, który można również instalować w pomieszczeniach zamkniętych.

4. Zmniejszenie liczebności drużyn do 4 graczy powoduje częstszy kontakt grających z piłką, doskonaląc technikę indywidualną ( grający z większą częstotliwością wykonuje zagrywkę, nagranie i wystawienie piłki ).

5. W park volley występuje możliwość dozowania wysiłku w grze, tak samo jak w halowej piłce siatkowej.

6. Zaletą tej dyscypliny jest szeroki zakres możliwości dostosowywania reguł gry do aktualnych umiejętności grających ( możemy regulować wysokość siatki, zmniejszać wymiary boiska ).

7. Wprowadzenie park volley do zajęć wychowania fizycznego, treningu sportowego powoduje uatrakcyjnienie tych form i stanowi doskonałe wprowadzenie do nauki i gry w piłkę siatkową.

8. Rozgrywanie meczy z udziałem mężczyzn i kobiet ( miksty ) powoduje pojawienie się nowych rozwiązań techniczno-taktycznych.

9. Gra w park volley charakteryzuje się zachowaniem ciągłości akcji (należy przerywać tylko te akcje, które występują po dużych błędach mających wpływ na przebieg gry), co można wykorzystać do doskonalenia elementów technicznych zawodnika.

10. Dyscyplina ta może być również upowszechniana jako sport o wysokim stopniu współzawodnictwa.

                                                                              Opracował:

                                                                                Radosław Ostrowski SOS Wałbrzych


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice