Konferencja szkoleniowa w Krotoszynie

  • Publikacja posiada podłączone galerie zdjęć
16 stycznia 2014 r. w gościnnych murach Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie, odbyło się szkolenie dla nauczycieli wychowania fizycznego z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Tematem szkolenia była technika ataku sposobem tenisowym i metodyka jego nauczania.

Było to kolejne szkolenie z zakresu piłki siatkowej, które ma na celu promocję siatkówki i Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego w Krotoszynie oraz przybliżenie zainteresowanym nauczycielom nowoczesnych metod nauczania poszczególnych elementów techniki piłki siatkowej.

Szkolenie otworzył dyrektor szkoły Zbigniew Kurzawa który omówił uregulowania prawne dotyczące Gimnastyki Korekcyjnej, nowe rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz sposób realizacji treści z zakresu Edukacji Zdrowotnej.

Część praktyczną poprowadzili trenerzy z krotoszyńskiego gimnazjalnego SOS. chłopców – Piotr Robakowski oraz Tomasz Horyza. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy VI oraz klasy I gimnazjalnego SOS. w Krotoszynie prezentując ćwiczenia.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Udział wzięło kilkunastu nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Zaprezentowano szereg ćwiczeń z wykorzystaniem najprostszych przyborów i przyrządów dostępnych w większości szkół. Pokazano, jak atrakcyjnie w nauczaniu poszczególnych elementów technicznych można wykorzystać piłki tenisowe, hula-hop, ławeczki gimnastyczne czy zastępujący podest stolik.

Każde ćwiczenie zostało omówione i zaprezentowane z akcentem na stosowanie słów - kluczy niezwykle pomocnych w komunikacji trener-zawodnik, nauczyciel-uczeń. Zasygnalizowano błędy jakie uczniowie najczęściej popełniają i sposoby ich niwelowania. Każde ćwiczenie zostało omówione w aspekcie jego celu, zalet, intensywności jak i systematyki nauczania.

W dalszej części szkolenia przedstawiono  ofertę edukacyjną Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego Chłopców przy Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie.

Na zakończenie głos zabrał Koordynator Regionalny SOS. Adam Nowik, który poinformował nauczycieli o istnieniu naszego portalu z przekazaniem adresu www.mlodziezowasiatkowka.pl, zachęcał jednocześnie wszystkich do korzystania z zasobów tej strony internetowej. Koordynator przekazał również informację o możliwości współpracy Siatkarskich Ośrodków Szkolnych z Akademiami Siatkówki.

Każdy z uczestników mógł otrzymać zapis video przedstawianej na szkoleniu tematyki.
Szkolenie było niezwykle udane, widać było zainteresowanie oraz duży zapał do pracy wśród obecnych.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przyczyni się do dynamicznego rozwoju siatkarskiego w naszym powiecie oraz do wyłonienia przyszłych reprezentantów Polski.

Tomasz Horyza
Piotr Robakowski

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice