REGIONALNY TURNIEJ NADZIEI OLIMPIJSKICH - REGION PÓŁNOC / ZACHÓD

  • Publikacja posiada podłączone galerie zdjęć

W dniach 06 - 08.05.2023 w Policach odbył się Regionalny Turniej Nadziei Olimpijskich dla Regionu Północ i Zachód w kategorii chłopców – Siatkarskich Ośrodków Szkolnych.

W RTNO udział wzięli chłopcy ur. w 2008 i młodsi, z 8 Kadr Wojewódzkich tj. Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolskiego, Pomorskiego, Zachodniopomorskiego, Śląskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Lubuskiego.

Podczas tej imprezy odbyły się Testy, Sprawdziany i Pomiary a także rozegrano Turniej w systemie „każdy z każdym” w swoich Regionach.

Celem RTNO było wyłonienie najbardziej perspektywicznej młodzieży na Ogólnopolski Camp do SMS PZPS Spała i Szkolenia Centralnego w Kadrach Polski.  

W wyniku wspomnianych kwalifikacji oraz obserwacji przez Trenerów SMS / Kadr Polski pp. Sebastiana Pawlika, Macieja Zendeła oraz Damiana Kostrzewę, nominowano na 13 zawodników na Camp halowy i 7 zawodników na Camp plażowy.

      Siatkówka halowa                                    Siatkówka plażowa

1  Schadach       Marcel                      1  Stachowiak     Alan

2  Kuropatwa      Oliwier                      2  Woźny           Marcel

3  Skóra            Olgierd                      3  Simon            Mateusz

4  Potempa        Adam                        4  Blicharski       Karol

5  Smętek          Michał                       5  Grabek           Iwo

6  Guzy              Paweł                        6  Kierkowski      Mikołaj

7  Świerkowicz    Karol

8  Kawecki         Michał

9  Machnik         Mateusz

10 Bałowski        Mikołaj

11 Juskowiak      Igor

12 Pietryszak      Marcel

13 Hoffmann      Bartosz     

Podczas Zakończenia wręczono także 20 Powołań dla chłopców na Konsultację Siatkówki Plażowej do SMS Spała, które wręczył trenerzy SMS PZPS Spała: S. Pawlik i D. Kostrzewa.

Organizatorem RTNO był PZPS, Siatkarskie Ośrodki Szkolne, ZS Police przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Policach. Wszyscy uczestnicy RTNO ocenili bardzo wysoko poziom organizacyjny tej imprezy zarówno sprawność i logistykę działań a także bardzo dobre warunki socjalne i żywieniowe w Hotelu „Dobosz”.

Nad sprawnym przebiegiem RTNO czuwali Koordynatorzy Wojewódzcy SOS, Trenerzy Kadr i ZS Police oraz Fizjoterapeutka N. Matusz i Statystyk S. Stefański. Nad całością działań czuwał Koordynator Regionalny Zdzisław Gogol. Imprezę powyższą zaszczycił działacz PZPS p. Stanisław Majkowski z Pionu Szklenia PZPS. 

 

                                                                                  KR Zdzisław Gogol  


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice