WOJEWÓDZKA KONSULTACJA SZKOLENIOWA SOS ROCZNIKA 2012 W WIELKOPOLSCE

W dniu 20.10.2023 r. dzięki przychylności Pana Dyrektora Zbigniewa Kurzawy na obiektach Szkoły Podstawowej nr 7 w Krotoszynie odbyła się konsultacja wojewódzka SOS chłopców z rocznika 2012.

Wzięło w niej udział 20 chłopców a w jej przeprowadzeniu na zaproszenie Koordynatora Wojewódzkiego Grzegorz Witkowskiego brali udział nauczyciele-trenerzy reprezentujący SOS naszego województwa. Chłopcy wykonali testy, które pozwoliły ocenić ich potencjał motoryczny oraz brali udział w zajęciach taktyczno - technicznych.

Odpowiedzialnym za zajęcia szkoleniowe rocznika 2012 był Piotr Robakowski i Jakub Wądałowski. Trenerzy przeprowadzili zajęcia specjalistyczne z piłki siatkowej oraz dokonali oceny poszczególnych uczestników konsultacji.

Konsultacja składała się z dwóch części testów oceny poziomu motorycznego i oceny techniki indywidualnej zawodników. Chłopcy zostali podzieleni na grupy w których zostały przeprowadzone mini gry 2X2, 3X3.
Opiekę pod względem motoryki i prewencji fizjoterapeutycznej sprawowała Paulina Gorwa.
Gościnnie całości przyglądał się Koordynator Wojewódzki Janusz Polaszek


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice