WIELKOPOLSKA KONSULTACJA SOS MINI ROCZNIKA 2010 DZIEWCZĄT W PILE

  • Publikacja posiada podłączone galerie zdjęć

W Pile, 19 października odbyła się konsultacja wojewódzka SOS mini rocznika 2010 dziewcząt. Wzięło w niej udział 28 dziewcząt. 

Na początku nastąpiło spotkanie z uczestnikami konsultacji w którym wzięli udział KR  SOS Zdzisław Gogol, KW SOS Janusz Polaszek, Dyrektor LO SMS w Pile Grzegorz Witkowski oraz trenerzy tego rocznika. Koordynator Regionalny Zdzisław Gogol przedstawił cele i zadania konsultacji wojewódzkiej. 

Podczas konsultacji przeprowadzono testy i sprawdziany motoryczne i techniczne. W drugiej części konsultacji podczas zajęć praktycznych z zakresu doskonalenia techniki i taktyki gry którym przyglądali się trenerzy kadry tego rocznika na czele z Trenerem Kadry Wielkopolski Agnieszką Kosmatką. oraz trenerem kadry Polski SOS Bartoszem Węgrzynem, przeprowadzono ocenę każdej zawodniczki pod kątem jej umiejętności wchodzących w zakres oceny ekspertów. 

Podsumowując konsultację podano zadania dla zawodniczek i ich trenerów klubowych do pracy w ramach zajęć SOS. W wyniku analizy trenerskiej sprawdzianów, testów i umiejętności czysto siatkarskich wyłoniono 6 zawodniczek do udziału w zgrupowaniu Kadry Polski tego rocznika. W swoim imieniu jak i trenerów, rodziców i zawodniczek dziękuję w tym miejscu organizatorom konsultacji wojewódzkiej, Dyrekcji LO SMS w Pile,

Trenerom SPS VOLLEY Piła za sprawne przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu konsultacji. 

KW SOS WIELKOPOLSKA  Janusz Polaszek.

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice