TESTY WERYFIKACYJNE Z ZAKRESU OCENY POTENCJAŁU MOTORYCNEGO UCZESTNICZEK W KUJ.-POM.

Testy weryfikacyjne z zakresu oceny potencjału motorycznego uczestniczek Programu SOS w Kujawsko - Pomorskim.

W drugiej i trzeciej dekadzie lutego we wszystkich grupach SOS oraz Akademiach Siatkarskich Kujawsko – Pomorskiego Koordynator Wojewódzkich S.O.S przeprowadził weryfikacje testów oceniających potencjał motoryczny . Wcześniej takie testy w swoich grupach przeprowadzili nauczyciele – trenerzy tych grup. Udział w nich brały uczennice wyznaczone przez trenerów, jednocześnie legitymujące się najlepszymi wynikami składającymi się na ogólny wynik grupy. 

W klasach IV – VI SP były to grupy 12 osobowe natomiast w klasach starszych VII – VIII SP oraz I –IV SPP – 8 osobowe. Pobyt w szkołach, przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego, był jednocześnie okazją do rozmów z trenerami i przedstawicielami ich kierownictwa na temat realizowanego szkolenia w dobie wyjątkowo trudnych warunków sanitarno – epidemiologicznych. 

Trudności związane z ograniczaniem zajęć szkoleniowych wynikały z nakładanych na szkoły lub zespoły klasowe izolacji lub kwarantann z powodu pojawiających się indywidualnych lub grupowych zakażeń tak wśród młodzieży jak i kadry szkoleniowej. Natężenie tych zjawisk w szkołach ściśle związane było z natężeniem występującym w poszczególnych środowiskach. Szczególnie to dotyczyło Bydgoszczy, w której poziom zakażeń należał w pewnym okresie do największych w kraju w stosunku do liczby mieszkańców.

Uzyskane przez dziewczęta wyniki z zakresu sprawności motorycznej potwierdziły istotny wpływ na ich obniżenie szczególnie w testach związanych z obniżoną wydolnością fizjologiczną (np.: BT).

Wyniki jakie uzyskały uczestniczki weryfikacji konsultowane były z fizjoterapeutką oraz lekarzem SOS, w zakresie podejmowanego przez zespoły i ich kadrę szkoleniową kontynuacji szkolenia po przejściach związanych z powyższą sytuacją.

Przykłady poprawiania wyników przez uczestników testów weryfikacyjnych mogą również świadczyć o poprawie poziomu zdrowotnego dziewcząt, które przechodziły chorobę związaną z zakażeniem COVID-19.

W najbliższym czasie podjęta zostanie próba analizy porównawczej uzyskanych obecnych wyników z wynikami jesiennymi oraz styczniowymi 2020 roku.

                                                                                                Henryk Borowski

                                                                                      Koordynator Wojewódzki SOS

                                                                                             Kujawsko - Pomorskie


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice