SZKOLENIE REGIONALNE SOS W KALISZU

  • Publikacja posiada podłączone galerie zdjęć

W Kaliszu w Zespole Szkół Nr 9 odbyło się coroczne Szkolenie Regionalne S.O.S., w którym uczestniczyło ok. 250 trenerów oraz koordynatorzy z regionu Północ - Zachód

Nad przebiegiem szkolenia czuwał p. K. Felczak - koordynator regionalny. Tematem konferencji szkoleniowej były m.in. wskazówki do pracy z zawodnikiem pod kątem przygotowania technicznego i motorycznego. 

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. T. Hucińskiego o sposobach upodmiotowienia zawodnika podczas treningów i zawodów. 

Serdeczne podziękowania należą się p. dyr. ZS NR 9 w Kaliszu - Anety Justyńskiej za udostępnienie obiektu oraz p. Mirosławowi Dębowskiemu - wiceprezesowi SZS Wielkopolska za sprawną organizację szkolenia.


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice