REGIONALNA KONFERENCJA SZKOLENIOWA SIATKARSKICH OŚRODKÓW SZKOLNYCH W WARSZAWIE

W dniu 21 maja 2019 r. w Warszawie, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 388 odbyła się konferencja szkoleniowa Siatkarskich Ośrodków Szkolnych dla regionów południe oraz wschód. Celem szkolenia było działanie w ramach „Programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej”. 

Konferencja obejmowała zagadnienia z zakresu motoryki, pracy z uzdolnionym zawodnikiem oraz systemu szkolenia dzieci i młodzieży w sportach zespołowych ze wsparciem psychopedagogicznym. 

Wykłady przeprowadzone podczas szkolenia: ,,Sposoby upodmiotowienia zawodnika podczas treningów i zawodów " - prof. Tadeusz Huciński; „Wskazówki do pracy z zawodnikiem uzdolnionym pod kątem przygotowania technicznego”- trenerzy Artur Wójcik oraz Konrad Cop; „Wskazówki do pracy z zawodnikiem uzdolnionym pod kątem przygotowania motorycznego” - program motoryczny w Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych - trener Bartosz Groffik; ,,System szkolenia dzieci i młodzieży w sportach zespołowych ze wsparciem psychopedagogicznym”, część praktyczna - trener Tomasz Wilczewski. 

Nad całością powyższej konferencji szkoleniowej czuwali koordynatorzy regionalni SOS Adam Nowik oraz Jacek Sitarek, a szczególne podziękowania za pomoc w jej organizacji należą się dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 388 w Warszawie, Panu Jarosławowi Fonrath.
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice