Podyplomowe studia trenera II klasy z piłki siatkowej

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zaprasza za trzy-semestralne podyplomowe studia trenera II klasy z piłki siatkowej.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: wrzesień 2013 r.
Koszt całkowity studiów: 3.900 zł (1.300 zł/semestr)
Zajęcia prowadzone są w systemie sobotnio-niedzielnym.

Kandydat na podyplomowe studia trenera II klasy musi posiadać:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Odpowiedni stan zdrowia (zaświadczenie od lekarza rodzinnego, na druczku zaświadczeń. Nie ma konieczności przeprowadzania specjalistycznych badań!).
3. Uprawnienia instruktora sportu w danej dyscyplinie sportu (przez okres co najmniej dwóch lat).

Wymagane dokumenty:

1. Podanie (wzór do ściągnięcia ze strony internetowej AWF)
2. Kserokopię legitymacji instruktora sportu
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
4. Zaświadczenie o pracy w charakterze instruktora sportu przez okres co najmniej dwóch lat
5. Ksero dowodu osobistego w przypadku zmiany nazwiska  w stosunku do nazwiska widniejącego na składanych dokumentach (dotyczy mężatek).
6. Dwa zdjęcia  (3,5mm x 4,5 mm)
7. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia

Dokumenty końcowe:
Absolwenci otrzymują dyplom trenera II klasy oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zebrania się min. 20 osób.

Dokumenty należy składać w Centrum Doskonalenia Zawodowego AWF Katowice, ul. Mikołowska 72a od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00.

Kontakt telefoniczny: (32) 207 5119, (32) 207 5338

Adres mailowy:
k.stolecka@awf.katowice.pl
a.strzempa@awf.katowice.pl
Dyskusje użytkowników
2 komentarze

dzień dobry. Jak często są zajęcia w miesiącu.

dzień dobry. Jak często są zajęcia w miesiącu

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice