LUBUSKA KONSULTACJA WOJEWÓDZKA SOS - DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

  • Publikacja posiada podłączone galerie zdjęć

22 października 2021 w Zielonej Górze pod patronatem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych odbyła się konsultacja wojewódzka SOS dziewcząt roczników 2009 i 2010 oraz chłopców roczników 2008 i 2009. Łącznie w konsultacji wzięło udział 27 zawodniczek i 24 zawodników m in. Z Gorzowa Wlkp., Sulechowa, Gubina, Nowej Soli, Międzyrzecza i Zielonej Góry.

Uczestników konsultacji przywitali T. Paluch nauczyciel wiodący VII LO w Zielonej Górze – członek Prezydium PZPS oraz koordynatorzy wojewódzcy: E. Łazicki i Z. Zarzeczny. Testom i pomiarom przyglądał się dyr. ds. sportowych ZSOiS pan M. Bardelas.

Testy na potencjał motoryczny, ocena techniki przeprowadzone zostały przez trenerów SOS: M. Puchalskiego, A. Paluch, K. Dobka, E. Szweca, J. Gornowa, J. Łukaszkiewicza, R. Snocha oraz fizjoterapeutka M.Antoń.

Trenerzy na podstawie testów i oceny techniki wytypowali zawodniczki i zawodników do szkolenia w ramach kadry wojewódzkiej na OOM oraz wstępną grupę na konsultacje regionalną SOS. Wszyscy zawodnicy wykazali się dużym i przykładnym zaangażowaniem w testach, starali się uzyskać, jak najlepsze wyniki.

Duże podziękowania należą się pani dr Beacie Joksz – Skibińskiej dyr. ZSOiS w Zielonej Górze za przychylność i pomoc przy organizacji konsultacji.

Na zakończenie konsultacji uczestnicy otrzymali przygotowane napoje, słodki poczęstunek oraz posiłek.


Koordynator wojewódzki SOS

Zbigniew Zarzeczny


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice