KONSULTACJA WOJEWÓDZKA SOS MINISIATKÓWKI DZIEWCZĄT KUJAWSKO-POMORSKIEGO

  • Publikacja posiada podłączone galerie zdjęć

W hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 31 została przeprowadzona wojewódzka konsultacja szkoleniowo - naborowa dla zaproszonych dziewcząt roczników 2009 i 2010. 

Trenerzy wojewódzcy  tych roczników, Agnieszka Malinowska  z SOS SP - 31 i KS Pałac z Bydgoszczy i Rafał Ziółkowski  - z Akademii  Siatkówki SP oraz MUKS Spartakus w Lnianie, pod nadzorem Koordynatora Wojewódzkiego SOS w Kujawsko - Pomorskim, zaprosili na to spotkanie 40 najbardziej utalentowanych i perspektywicznych dziewcząt  z tych roczników. 

Jego podstawowym celem była selekcja i nabór do Kadr Wojewódzkich w tych rocznikach na podstawie przeprowadzonych szeregu testów i sprawdzianów motorycznych, oraz oceny umiejętności i predyspozycji do gry na możliwie najwyższym poziomie sportowym w przyszłości. Z kolei fizjoterapeutka współpracująca z trenerami w Programie SOS dokonała oceny  aktualnego stanu zdrowia w zakresie prawidłowości budowy ciała uczestniczek zajęć oraz przekazała zalecenia ich opiekunom w tym zakresie.

 Kolejną ważnym celem konsultacji był wybór najlepszych i najbardziej perspektywicznych dziewcząt na Konsultację Regionalną  Regionu Północ zaplanowaną na 22 - 23 maja br.

 Trenerom Kadr, w realizacji programu  pomagali  zaproszeni  do współpracy trenerzy z ośrodków SOS oraz klubów sportowych województwa. 

Pilnym obserwatorem przebiegu testów, sprawdzianów oraz selekcji i wyboru kandydatek był Koordynator Regionalny Programu SOS Zdzisław Gogol.  Konsultacja wywołała duże zainteresowanie zainteresowanie duże zainteresowanie ze strony rodziców wszystkich uczestniczek oraz ich klubowych i szkolnych nauczycieli i trenerów, którzy licznie stawili się w hali sportowej SP - 31.

Wszystkie uczestniczki konsultacji cechowała ogromna determinacja oraz olbrzymie zaangażowanie w wykonywaniu wszystkich stawianych przed nimi zadań.


Koordynator Wojewódzki SOS dziewcząt Kujawsko - Pomorskiego

                                                                                                            Henryk Borowski


 
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice