KONSULTACJA WOJEWÓDZKA ŚLĄSKA DZIEWCZĄT - ROCZNIK 2008-2009.

  • Publikacja posiada podłączone galerie zdjęć

14 marca 2021 r. w Zespole Szkół Sportowych w Dąbrowie Górniczej odbyła się konsultacja wojewódzka Śląska dziewcząt rocznika 2008-2009. W konsultacji brało udział 40 zawodniczek.

W trakcje konsultacji przeprowadzono sprawdziany motoryczne oraz testy techniczne .Na zakończenie odbył się mini turniej gier małych. Konsultacja ta pozwoli na wskazanie najbardziej uzdolnionych i perspektywicznych zawodniczek .Czołowe zawodniczki zostaną powołane do dalszego szkolenia regionalnego i centralnego a pozostałe zawodniczki będą w najbliższym okresie pod stała obserwacja trenerów i koordynatorów wojewódzkich.

Dziękujemy wszystkim zawodniczkom za udział w konsultacji i do zobaczenia w następnej.

Konsultacje prowadzili pod okiem koordynatorów wojewódzkich trenerzy SOS Tomasz Cieślak, Ireneusz Borzęcki, Izabela Banak, Marta Olszowska, Ewelina Wodo, Sylwia Mazur, Przemysław Halapacz pod okiem koordynatorów wojewódzkich.

Koordynator wojewódzki: Czaja Wiesław, Błaszczak Zbigniew.

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice