KONSULTACJA WOJEWÓDZKA MINI SIATKÓWKI DZIEWCZĄT KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2010

  • Publikacja posiada podłączone galerie zdjęć

Konsultacja szkoleniowa dla dziewcząt Kujawsko – Pomorskiego roczników 2010 przeprowadzona została w dniu 01. października 2022 roku w obiektach Klubu Sportowego „Stal” w Grudziądzu przy. ul. Sportowców 3. Na zaproszenie trenera Kadry Wojewódzkiej rocznika 2010 – Rafał Ziółkowskiego, przybyło 21 zawodniczek,  reprezentujących 15 szkół, klubów sportowych i Akademii Siatkarskich,   zajmujących się szkoleniem najmłodszych siatkarek w kujawsko – pomorskim.

Konsultację nadzorował a także prowadził jej część przedpołudniową Koordynator Wojewódzki SOS Henryk Borowski przy pomocy pierwszego trenera Kadry Wojewódzkiej Rafała Ziółkowskiego oraz zaproszonych trenerów Programu SOS - Agnieszki Malinowskiej, Anity Kownackie Adler, Anny Kwiecińskiej oraz Zbigniewa Lewandowskiego a także absolwentów Programu SOS.

Program konsultacji przewidywał przeprowadzenie pomiarów wzrostu i testów motorycznych tych dziewcząt, które nie uczestniczą w szkoleniu na bieżąco w Programie SOS, tylko w ramach klubów sportowych będących poza programem.

W jej  kolejnych etapach, prowadzący konsultację trener wojewódzki tej kategorii wiekowej oraz koordynator wojewódzki przy  aktywnej współpracy zaproszonych trenerów dokonali oceny uzdolnień oraz predyspozycji do uprawiania tej dyscypliny. Dokonywano tego na podstawie obserwacji zawodniczek podczas zadań ruchowych, celowo przygotowanych na te zajęcia oraz w grach małych 2 X 2 i 3 X 3 będących w programie minisiatkówki.

Prowadzona w taki szeroki sposób ocena zawodniczek pozwoliła na wybór tych z największymi predyspozycjami do szkolenia na poziomie Kadry Wojewódzkiej oraz kierowania najlepszych z nich na konsultację regionalną.

                                                                                         Koordynator Wojewódzki  SOS

                                                                                         Henryk Borowski

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice