KONSULTACJA WOJEWÓDZKA DZIEWCZĄT NA ŚLĄSKU

W dniu 12 listopada 2023 r. dzięki gościnności dyr. Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu Zdroju Zbigniewa Miłosia, w hali sportowej szkoły przeprowadzono konsultację wojewódzką dziewcząt z rocznika 2011 oraz 2012.

W konsultacji uczestniczyło 40 najbardziej utalentowanych i perspektywicznych dziewcząt ze śląskich szkół objętych programem SOS oraz zawodniczek śląskich klubów sportowych.          

W pierwszej części konsultacji przeprowadzono pomiary wagi i wzrostu, a następnie testy motoryczne (wyskok dosiężny z miejsca i rozbiegu, rzut piłką lekarską z pozycji krzesełkowej oraz bieg 5-10-5). 

W drugiej części przeprowadzono turniej  trójek. W trakcie konsultacji dokonywano oceny eksperckiej zawodniczek celem objęcia najbardziej utalentowanych dziewcząt dalszym monitorowaniem.                                                                                 

W przeprowadzeniu konsultacji uczestniczyli nauczyciele-trenerzy SOS: M. Gwóźdź, T. Cieślak, A. Krzyczmonik, I. Banak oraz fizjoterapeuta K. Konc.                                              

Nad całością czuwali koordynatorzy wojewódzcy : W Czaja oraz Z. Błaszczak
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice