KONSULTACJA WOJEWÓDZKA CHŁOPCÓW 2011/12 W NIEPOŁOMICACH

7. marca w SSP w Niepołomicach odbyła się konsultacja wojewódzka chłopców rocznika 2011 i 2012.

Na konsultację stawiło się 40 wytypowanych chłopców.

W ramach konsultacji przeprowadzono pomiary i testy motoryczne a także została dokonana ocena umiejętności siatkarskich na podstawie małych gier. 

Zajęcia przeprowadzili nauczyciele/trenerzy ze szkół SOS: Macheta Leszek, Puchała Paweł, Gajewski Tomasz, Białas Grzegorz a nad sprawną organizacją i przebiegiem czuwali fizjoterapeuta Hankus Tadeusz i koordynator wojewódzki Henryk Włodarczyk.


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice