KONFERENCJA SZKOLENIOWA W SOS RYBNIK

  • Publikacja posiada podłączone galerie zdjęć

„Minisiatkówka – siatkarski fundament”.

Siatkarski Ośrodek Szkolny przy Zespole Szkół Sportowych w Rybniku zorganizował otwarte szkolenie dla nauczycieli z Rybnika i powiatu rybnickiego.

W szkoleniu wzięło udział 21 nauczycieli z 15 szkół.

Szkolenie przeprowadzili nauczyciele-trenerzy z Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego Wojciech Kasperski i Lech Kowalski.

Uczestników konferencji przywitał dyr. Marek Stojko, krótko omówił zasady funkcjonowania Ośrodka i zaprosił do współpracy.

Trener Lech Kowalski omówił zagadnienia związane z rozwojem motorycznym minisiatkarzy podkreślając znaczenie rozwoju siły, koordynacji i dokładności wykonywania ćwiczeń. Uczniowie SOS zademonstrowali zestaw ćwiczeń, które uczestniczący nauczyciele mogą wykorzystać na swoich zajęciach.

Trener Wojciech Kasperski skupił się na zagadnieniach związanych z nauczaniem techniki gry. Mając na uwadze fakt, że nieprawidłowe uczenie techniki gry w ogromnym stopniu wpływa na dalszy rozwój siatkarzy zademonstrował szereg ćwiczeń zmierzających do prawidłowego opanowania techniki gry. Omówione została nauka odbicia piłki oburącz górnego, odbicia oburącz dolnego, ataku i zagrywki.

Na zakończenie konferencji uczestnicy otrzymali stosowne certyfikaty.

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice