SPOTKANIE Z TRENERAMI MŁODZIEŻOWYCH REPREZENTACJI POLSKI

\

W siedzibie Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Warszawie odbyło się spotkanie Pionu Szkolenia PZPS z trenerami młodzieżowych reprezentacji Polski. Pierwszy blok poświęcony został wprowadzanym standardom ochrony dzieci i młodzieży zgodnie z założeniami Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, która weszła w życie 15 lutego 2024 r. – z ramienia PZPS poprowadził je mecenas Marek Krupski.

Zgodnie z nowymi regulacjami wzmacniającymi system ochrony praw dzieci, konieczne jest wprowadzenie standardów wspomnianej ochrony małoletnich. Polski Związek Piłki Siatkowej zainicjował dzisiejsze spotkanie w celu przygotowanie trenerów, którzy pracują z młodzieżą w ramach struktur naszej federacji do tego, aby wiedzieli jakie będą cele przygotowanych standardów. Jest to jeden z pierwszych  kroków do tego, aby Polski Związek Piłki Siatkowej, jako zarządzający strukturami w wiodącej dyscyplinie w Polsce, wypracował w tym zakresie standardy dostosowywane nie tylko do wymogów ustawowych, ale aby stanowiły one przede wszystkim kodeks dobrych i oczekiwanych praktyk w szkoleniu dzieci i młodzieży – powiedział mecenas Marek Krupski.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się wszyscy trenerzy zarówno żeńskich jak i męskich reprezentacji młodzieżowych, a także: Andrzej Lemek – wiceprezes Zarządu PZPS, Krzysztof Felczak – dyrektor Pionu Szkolenia PZPS, Jacek Kasprzyk – zastępca Dyrektora Pionu Szkolenia, Stanisław Majkowski – zastępca Dyrektora Pionu Szkolenia PZPS, Tomasz Paluch – członek Prezydium Zarządu PZPS, Dariusz Pomykalski – przewodniczący Wydziału ds. Młodzieży PZPS, Zdzisław Gogol – przewodniczący Wydziału Trenerskiego PZPS a także Jacek Matyszewski – dyrektor NLO SMS PZPS w Spale i trener Andrzej Peć – trener główny w SMS PZPS w Szczyrku. W pionie żeńskim w poszczególnych kategoriach pojawili się szkoleniowcy: Maciej Dobrowolski i Piotr Stasiewicz (U16), Marcin Orlik i Sebastian Tchórz (U18), Miłosz Majka i Dominik Stanisławczyk (U20), Jakub Głuszak i Ryszard Litwin (U22). W kategoriach młodzieżowych chłopców natomiast: Artur Sierzchuła i Oskar Janiszewski (U16), Jacek Nawrocki i Maciej Bartodziejski (U18), Sebastian Pawlik i Maciej Zendeł (U20), Dariusz Luks i Konrad Cop (U22).

Poza częścią merytoryczną związaną ze zmianami we wspomnianej ustawie poruszane były kwestie ustalenia kodeksu dobrych praktyk, uzgodnienie wspólnych celów, omówienie spraw technicznych, logistycznych, jak i integracja środowiska trenerów reprezentacyjnych. Krzysztof Felczak przy okazji swojego wystąpienia określił także cele na zbliżający się sezon reprezentacyjny: niezmienny od lat jest cel główny: promocja i rozwój młodych zawodniczek i zawodników. Cele wynikowe powinny się zazębiać z nim, aby w przyszłości ta zdolna młodzież zasilała w szeregi seniorskich kadr. Na tym etapie dobro tych dziewcząt i chłopców jest najważniejsze.

Wszyscy szkoleniowcy mogli omówić swoje bieżące sprawy i rozwiązać wątpliwości, które pojawiają się w kwestiach merytorycznych i logistycznych przed zbliżającymi się działaniami szkoleniowymi. Nie zabrakło czasu na dyskusję i ustalenie dalszych działań w przygotowaniach do zawodów mistrzowskich w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Źródło: pzps.pl/ Marta Wójcik

Trenerzy 18.03

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice