WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SIATKARSKICH OŚRODKÓW SZKOLNYCH


Źródło: pzps.pl

Waldemar Wspaniały, Szef Siatkarskich Ośrodków Szkolnych skierował do Dyrektorów, Trenerów, Nauczycieli objętych Programem SOS ważne wyjaśnienia związane z działalnością Programu w nowych obostrzeniach związanych z pandemią koronawirusa.

Szanowni Państwo!

Zajęcia w ramach Siatkarskich Ośrodków szkolnych w 2020 roku muszą być realizowane w innej rzeczywistości niż dotychczas. Pandemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia wprowadzane rozporządzeniami Rady Ministrów oraz zalecenia Ministra Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wpływają również na nasze siatkarskie zajęcia.

W świetle obowiązujących aktualnie przepisów, uprawianie sportu, również naszego - związanego z aktywnością dzieci i młodzieży, jest możliwym. Co więcej, w zaistniałej sytuacji udział w zajęciach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych ma dodatkowe, ważne znaczenie. Podczas nich, uczestnicy Programu mają szansę oderwać się  choć trochę od ciężaru epidemii bawiąc się i rywalizując z rówieśnikami – to bardzo ważne dla ich kondycji fizycznej i psychicznej.

Zajęcia muszą odbywać się przy zachowaniu zasad narzuconych przez przepisy prawa dotyczące aktywności sportowej, szczególnie w zakresie zasad bezpieczeństwa związanego.

Po pierwsze: limit osób, które mogą jednocześnie uczestniczyć w zajęciach sportowych wynosi obecnie 250 osób, co w naszej SOS-owej rzeczywistości oznacza, że każda, nawet najliczniejsza grupa może bez przeszkód realizować zadania treningowe zarówno na obiektach otwartych, jak i w halach. Co więcej, zachęcamy trenerów i nauczycieli, by prowadzili zajęcia nawet przy niewielkiej frekwencji dla kilku uczestników.

Po drugie: wyjaśniamy i podkreślamy, że zgodnie z rozporządzeniem z dnia 23 października pojawił się następujący zapis:

…”2b. Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.”  To oznacza, że nasi podopieczni (do 16 roku życia) mogą udawać się na zajęcia w ramach SOS bez konieczności opieki ze strony rodziców lub opiekunów prawnych. Rekomendujemy wyposażenie zainteresowanych w odpowiednie zaświadczenie.

Po trzecie: w szkołach, które przeszły/przechodzą na nauczanie zdalne JEST MOŻLIWE prowadzenie zajęć w ramach Programu SOS. Jeżeli zajęcia realizowane są na obiektach szkolnych, nauczyciel musi mieć zgodę dyrekcji szkoły na organizację zajęć.

Po czwarte: przed zajęciami i po zajęciach uczestnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk. Po każdych zajęciach dezynfekowany musi być również sprzęt. W czasie zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

Po piąte: SOS-owe aktywności mogą być prowadzone w obiektach zamkniętych, również na basenach i w siłowniach – przepisy prawa zezwalają na organizację tam zajęć sportowych, na obiektach otwartych – boiska, bieżnie lekkoatletyczne, korty tenisowe itp., jak i w terenie otwartym.

O wszystkich decyzjach i zmianach w obowiązujących przepisach, które będą miały wpływ na realizację Programu SOS, będziemy informować na bieżąco.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorami regionalnymi lub z naszym biurem w Polskim Związku Piłki Siatkowej.

Jesteśmy przekonani, że wspólnym wysiłkiem, współpracą i solidarnością zdołamy przetrwać ten trudny czas i efektywnie realizować nasz Program.

                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                                       Waldemar Wspaniały

                                                                                                     Szef Projektu

                                                                                                      Siatkarskie Ośrodki Szkolne


DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice