RUSZA PROJEKT CERTYFIKACJI MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SIATKARSKICH


Polski Związek Piłki Siatkowej rusza z kolejnym dużym projektem: Certyfikacją Młodzieżowych Ośrodków Siatkarskich. Jest to proces określający poziom organizacji i efektywności szkolenia młodzieży w piłce siatkowej halowej w Polsce w starszych kategoriach wiekowych U20 i U18. Certyfikowanie, poza przeglądem młodzieżowych ośrodków, będzie również inspiracją do podnoszenia poziomu szkolenia dziewcząt i chłopców oraz rozwoju trenerów w ośrodkach utworzonych porozumieniem  klubów młodzieżowych i szkół ponadpodstawowych przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST).

Certyfikacja Młodzieżowych Ośrodków Siatkarskich jest prowadzona oddzielnie dla ośrodków dziewcząt i chłopców. To otwarty i bezpłatny projekt dla wszystkich klubów realizujących szkolenie siatkarskie w Polsce. Klub sportowy, prowadzący szkolenie młodzieżowe, może zgłosić swój ośrodek do certyfikacji. Polski Związek Piłki Siatkowej już w tym roku przyzna tytuły: Złotego, Srebrnego bądź Brązowego Ośrodka PZPS.
Formularz zgłoszenia Młodzieżowego Ośrodka Siatkarskiego wraz z załącznikami, na drukach zgodnych z wzorami, należy przesłać skanem na adres cmos@pzps.pl, a oryginały dokumentów pocztą na adres PZPS, ul. Puławska 383, 02-801 Warszawa z dopiskiem „Certyfikacja MOS” do dnia 22 kwietnia 2024 roku do godziny 15.00.


Wszystkie szczegóły, wraz z niezbędnymi formularzami znajdą Państwo w dedykowanej zakładce: CERTYFIKOWANIE OŚRODKÓW.

Serdecznie zapraszamy Młodzieżowe Ośrodki Siatkarskie do udziału w rejestracji.

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice