Nowe Przedszkole w Nakle?

Nowe Przedszkole w Nakle!?

Tak – SIATKARSKIE,
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomira Napierały.

Po raz kolejny Nakielskie Towarzystwo Sportowe „TRÓJKA” rozszerza swoją ofertę działań. W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem piłką siatkową w Gminie Nakło nad Notecią NTS uruchamia nieodpłatne zajęcia „Przedszkola Siatkarskiego NTS TRÓJKA”.

Zajęcia skierowane będą dla chłopców i dziewczynek  w wieku 6 – 9lat. Prowadzone będą przez trenerów pracujących w NTS-ie oraz Siatkarskim Ośrodku Szkolnym działającym przy Gimnazjum nr 3 w Nakle dwa razy w tygodniu po 60 minut:
wtorek 15:30 - 16:30,
sobota 13:30 - 14:30 w sali Gimnazjum nr 3 w Nakle. 

Pierwsze zajęcia zaplanowano na 29.03.2014 r. a honorowy patronat nad „Siatkarskim Przedszkolem NTS Trójka” objął Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Sławomir Napierała

Zajęcia będą miały charakter dobrowolny a przede wszystkim będą nieodpłatne! Jedyną istotną rzeczą będzie wypełnienie na miejscu formularza zgłoszeniowego przez rodziców, opiekunów dzieci uczestniczących w treningach. Same zajęcia będą skierowane na zabawy koordynacyjno-ruchowe z akcentem siatkarskim. „Przedszkole Siatkarskie NTS TRÓJKA” ma być wstępem do zabawy siatkarskiej, którą można kontynuować (również bezpłatnie) w działającej już „Szkółce Siatkarskiej NTS TRÓJKA” skierowanej dla dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych.

Regulamin „Przedszkola Siatkarskiego NTS TRÓJKA”

1. Udział w zajęciach jest dobrowolny i wymaga podpisania przez rodziców (opiekunów) dziecka formularza zgłoszeniowego. 
2. W zajęciach mogą brać udział chłopcy i dziewczęta w wieku 6-9 lat.
3.  Miejscem zajęć jest sala sportowa przy Gimnazjum nr 3 w Nakle, ul. Mrotecka 1a. 
4. Czas trwania treningu 60 minut.
5. Zajęcia prowadzą trenerzy, instruktorzy siatkówki pracujący w NTS Trójka Nakło.
6. Udział w zajęciach jest nieodpłatny! 
7. Organizator zapewnia sprzęt dydaktyczny potrzebny do realizacji zajęć.
8. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni w czasie zajęć.
9. Organizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestników w trakcie trwania zajęć na sali sportowej.
10.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za młodzież w drodze na zajęcia, a także za powrót po zakończeniu zajęć sportowych.
11.  Rodzice wyrażają zgodę, aby zdjęcia z wizerunkiem ich dzieci, wykonane w trakcie zajęć „Przedszkola Siatkarskiego”, wykorzystywane były do celów promocyjnych, w tym umieszczane na stronie internetowej www.nts3.naklo.pl

UWAGA Ważne! 

Każdy uczestnik „Przedszkola Siatkarskiego NTS TRÓJKA”, który zaliczy liczbę zajęć odpowiadającą wiekowi uczestnika otrzyma na własność SIATKARSKI STRÓJ SPORTOWY. 
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice