Akademia Siatkówki „SZAMOTULANIN”

SPORT, NAUKA, ZABAWA - RADOSNA SIATKÓWKA

Akademia jest próbą stworzenia struktury organizacyjnej prawidłowego rozwoju piłki siatkowej w Szamotułach na poszczególnych poziomach wiekowych. Niewiele akademii, które licznie powstają na terenie całej polski mają taką możliwość, aby swój inauguracyjny występ mógł się odbyć w otoczeniu najlepszych siatkarek naszego kraju.

OFICJALNA PREZENTACJA AKADEMII PODCZAS SUPERPUCHARU POLSKI KOBIET 2013

Uczniowski Klub Sportowy „Szamotulanin” ma 18-letnią historię swojej działalności na terenie miasta, gminy i powiatu szamotulskiego. W chwili obecnej w tym klubie trenuje około 80 dziewcząt z pominięciem nowo powstałej Akademii Siatkówki w której w tym roku podejmie treningi około 130 dziewcząt.

Akademia Siatkówki Szamotulanin jest próbą stworzenia struktury organizacyjnej prawidłowego rozwoju piłki siatkowej w Szamotułach na poszczególnych poziomach wiekowych. 

- W Uczniowskim Klubie Sportowym Szamotulanin udało się już stworzyć warunki treningowe na poziomie dziewcząt w wieku gimnazjalnym (młodziczka, kadetka). Jednak doświadczamy braków na poziomie wcześniejszym (minisiatkówka),dlatego akademia siatkówki ma być próbą wypełnienia tej luki. – podsumowuje Wiesław Małyszka Prezes Klubu.
Widząc ogromny sens takich działań Zarząd UKS Szamotulanin podjął starania doposażenia wszystkich tych placówek w sprzęt sportowy (piłki, stroje sportowe) oraz przeznaczył własne środki finansowe na poprawę uposażenia pracujących tam trenerów-nauczycieli.

WSPÓŁPRACA

Tym dokumentem uroczyście podpisanym w dniu 25.06.2913 rozpoczęło działalność 6 szkół z powiatu Szamotulskiego
 1. 1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Szamotułach 
 2. 2. Szkoła Podstawowa w Pamiątkowie
 3. 3. Szkoła Podstawowa w Otorowie
 4. 4. Szkoła Podstawowa w Obrzycku
 5. 5. Szkoła Podstawowa w Ostrorogu
 6. 6. Szkoła Podstawowa w Wronkach

Lista szkół współpracujących może zostać poszerzona lub też zmniejszona o szkoły, które nie będą realizowały celów Akademii. 
Efekt wykonanej pracy poszczególnych placówkach zostanie oceniony na podstawie:
 1. 1. obserwacji własnych na turniejach
 2. 2. testów.

Wyróżniające się dziewczęta z zrzeszonych w naszej Akademii szkół będą tworzyły grupy szkoleniowe prowadzone przez trenerów UKS Szamotulanin.

SZKOLENIE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI AKADEMII W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Wiesław Małyszka prezes klubu ma swoją wizję szkolenia. Tworzenie podwalin pod młodzieżową siatkówkę stało się jego nową pasją. Proponujemy przeprowadzenie szkolenia w rocznikach klas III, IV, V szkół podstawowych w kilku placówkach na terenie powiatu szamotulskiego, które dysponują odpowiednią bazą lokalową oraz mają możliwość zapewnienia szkolenia na właściwym poziomie merytorycznym.

Wyróżniające się dziewczęta z poszczególnych grup od klasy V, VI chcielibyśmy szkolić w UKS-ie Szamotulanin. Grupa tych wyselekcjonowanych dziewcząt byłaby naturalnym zapleczem dla późniejszego szkolenia w grupach młodzieżowych Szamotulanina. W ramach danej szkoły nauczyciele zainteresowani, prowadzeniem zajęć w klasach młodszych( III, IV), będą realizowali poprzez zajęcia rekreacyjno-sportowe prawidłowe przygotowanie dziewcząt do zajęć w klasach V i VI.

ZAŁOŻENIA

NAJZDOLNIEJSZE DZIEWCZĘTA PO UKOŃCZENIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ BĘDĄ KONTYNUOWAŁY NAUKĘ SZKOLNĄ ORAZ  W GIMNAZJUM POWIATOWYM (PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3)W SZAMOTUŁACH W ODDZIALE SPORTOWYM.

 1. 1. Warunkiem rozpoczęcia i realizacji programu szkolenia Akademii Siatkówki Szamotulanin jest pełna współpraca i akceptacja działań przez rodziców poszczególnych uczennic.
 2. 2. Opracowanie programu szkoleniowego dla dzieci w odpowiednich rocznikach 
 3. 3. Systematyczne prowadzenie szkoleń trenersko – instruktorskich oraz w miarę możliwości udział trenerów UKS Szamotulanin w zajęciach poszczególnych grup szkoleniowych
 4. 4. Dofinansowanie prowadzonych zajęć dla poszczególnych nauczycieli w kwocie uzgodnionej z władzami klubu
 5. 5. Pomoc organizacyjną oraz lokalową w organizacji gier, zabaw i turniejów mini siatkówki
 6. 6. Pomoc w zorganizowaniu dofinansowania, sprzętu oraz wsparcie WZPS czynników odpowiedzialnych za szkolenie w zakresie minisiatkówki
 7. 7. Cykliczne „spotkania turniejowe” (min. 2 razy w roku szkolnym) dla wszystkich szkół podstawowych zrzeszonych w Akademii.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE 

Zajęcia szkoleniowe prowadzone min. 2 razy w tygodniu po 1, 5 godziny
1. W klasie III uczennice powinny opanować:
 • Poruszanie się po boisku (krok dostawny)
 • Podrzuty, rzuty, chwyty piłki
2. W klasie IV uczennice powinny opanować
 • Odbicia sposobem oburącz górnym i dolnym
 • Zagrywka oburącz górna
 • Gra 2x2
Dla Szkół uczestniczących w Szamotulskiej Akademii Siatkówki zostaną zorganizowane:
 1. 1. Dwa turnieje singli klas III (marzec oraz czerwiec  2014)
 2. 2. Dwa turnieje dwójek klas IV (kwiecień oraz czerwiec 2014)
 3. 3. Każdy ośrodek może wystawić max. 6 uczennic z klas III oraz max. 4 drużyny z klas IV

Testy zostaną przeprowadzone 2 razy w ciągu roku szkolnego (wrzesień i czerwiec) przez trenerów UKS Szamotulanin na obiektach własnych danej szkoły.

PATRONAT

Projekt Akademii wsparł własnym działaniem i nazwiskiem człowiek który dał się poznać jako wielki sympatyk siatkówki i także UKS-u „Szamotulanin” a jest nim Jakub Rutnicki.

Mamy obiecane wsparcie zainteresowanych wójtów i burmistrzów poszczególnych gmin oraz dyrektorów szkół, w których prowadzone będą zajęcia.

UKS Szamotulanin 

Dyskusje użytkowników
1 komentarze

Super. Podziwiam, będę Was dopingował i wspierał.
Super Prezes.
Pozdrawiam.

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice