Czy wiesz, że ... najwyższa siatkarka w Polsce to Gabriela Wójtowicz – 201 cm wzrostu.

Zeszyt metodyczno-szkoleniowy dla klas 4-6

 • Publikacja posiada podłączone pliki PDF
Wprowadzenie i rozkład materiału
 • Uwagi metodyczno – szkoleniowe
 • Rozkład materiału – ćwiczenia analityczne, syntetyczne, globalne
 • Ćwiczenia syntetyczne – rozkład zajęć w ciągu roku
 • Ćwiczenia analityczne – rozkład zajęć w ciągu roku
 • Minutowy rozkład zajęć lekcyjnych
 • Elementy techniki uwzględniane w poszczególnych lekcjach
 • Symbole
KLASA 4. Akcenty treningowe w poszczególnych lekcjach
 1. Wyrzut piłki od dołu i chwyt
 2. Odbicie nad sobą z własnego podrzutu
 3. Odbicie dołem paletką
 4. Odbicie nad sobą i do partnera
 5. Odbicie sposobem oburącz dolnym
 6. Odbicie oburącz górne do celi i przebicie piłki
 7. Odbicia oburącz nad sobą i do partnera
 8. Odbicie sposobem oburącz dolnym z przodu i z boku tułowia
 9. Technika odbicia oburącz dolnego i górnego
 10. Odbicie oburącz dolne po dojściu w bok i zagrywka dolna do celu
 11. Odbicie oburącz górne ze zmianą kierunku odbicia
 12. Ustawienie przodem w kierunku odbicia
 13. Przebicie piłki ponad siatką
 14. Zmiana kierunku odbicia
 15. Kierowanie piłki do celu
 16. Zmiana kierunku odbicia
 17. Odbicie sposobem oburącz dolnym w wykroku
 18. Dogranie piłki do rozgrywającego
 19. Obrona i wystawienie po dojściu do piłki
 20. Trajektoria zagranej i przyjętej piłki
 21. Obserwowanie partnera
 22. Celowanie zagrywką w określony sektor
 23. Wyskok do uderzenia piłki
 24. Odbicia w postawie niskiej
 25. Odbicia po dojściu z zachowaniem postawy
 26. Zmiany kierunku zagrywki i odbicia
 27. Wystawa dołem w kierunku ustawienia
 28. Rzut i uderzenie piłki z ćwiczeniami w obronie
 29. Zgięcie dłoni w stawach promieniowo - nadgarstkowych
 30. Ćwiczenia techniki odbicia i rzutu z piłeczką
 31. Uderzenie i przebicie atakujące
 32. Praca ramion do tyłu i w bok
 33. Dogranie piłki lecącej na wysokości barków
 34. Zagrywka górna z przyjęciem
 35. Blok pojedynczy - ustawienie, praca ramion
 36. Odbicia jednorącz i oburącz w wyskoku
 37. Odbicia po zmianie ustawienia
 38. Uderzenie piłki w kierunku i obrona pachołka
 39. Wybór kierunku dojścia i wystawienia
 40. Koordynacja w ataku i bloku
KLASA 5. Akcenty treningowe w poszczególnych lekcjach
 1. Podrzut piłki do zagrywki rotacyjnej - ustawianie płaszczyzny odbicia
 2. Podrzut piłki do zagrywki rotacyjnej - pozycje wyjściowe do obrony
 3. Akcent na wejście nogami w piłkę przy odbiciu ob. d. - praca nadgarstków przy odbiciu ob. g.
 4. Aktywna praca stóp przy odbiciu ob. g. - tempo dojścia do ataku z wysokiej piłki
 5. Zagrywka rotacyjna kierunkowa ze strefy I - postawa do obrony piłki
 6. Ustawienie stóp w kierunku uderzenia - ustawienie stóp w kierunku celu odbicia
 7. Praca nadgarstka przy zagrywce rotacyjnej - „myślenie” płaszczyzną odbicia
 8. Ustawienie stóp w kierunku celu odbicia - odbicie ob. g. z prostych ramion
 9. Odbicie prostymi ramionami - atak kierunkowy po prostej i po przekątnej ze strefy IV
 10. Atak z własnego podrzutu - „Szew” bloku pojedynczego
 11. Zatrzymanie w momencie obrony piłki - wystawa sytuacyjna po obronie
 12. Zagrywka rotacyjna kierunkowa - przyjęcie do celu
 13. Odbicia ob. g. i d. z wykorzystaniem ściany - precyzja wystawy
 14. Obserwacja przeciwnika w bloku i obronie
 15. Precyzja uderzenia - „zachodzenie” w przyjęciu zagrywki
 16. Obrona padem w przód - wystawienie do tyłu
 17. Powtarzalność zagrywki - przyjęcie zagrywki kierowanej między przyjmujących
 18. Odbicia sposobem górnym do tyłu i dolnym z „prowadzeniem” ramionami piłki
 19. Odbicia do przodu i do tyłu w pozycji neutralnej - atak kierunkowy ze strefy II
 20. Zasady ustawianie płaszczyzny ramion i dłoni podczas blokowania
 21. Zachowanie ciągłości akcji wystawienie - atak - obrona
 22. Przyjęcie zagrywki rotacyjnej z akcentem na amortyzację ramion do tułowia po odbiciu piłki
 23. Doskonalenie zasad ustawiania przy dograniu piłki oburącz dolnym i górnym
 24. Wystawienie do strefy IV - podstawy bezpiecznego lądowania
 25. Zagrywka kierunkowa ze strefy V - obrona w wyznaczony obszar
 26. Zasady ustawiania się w obronie - warunki „agresji” w bloku
 27. Przyjęcie zagrywki kierunkowej - skrót - długa
 28. Dogranie, wystawienie z elementami koordynacji
 29. Uderzenie w linii tułowia - wystawienie do tyłu zasady ustawiania się zawodnika
 30. Zagrywka do ruchomych celów - trajektoria obronionej piłki zasady
 31. Szew bloku podwójnego - atak z własnego podrzutu
 32. Ustawianie płaszczyzny do przyjęcia - podstawowe zasady współpracy przyjmujących
 33. Dogranie wolnej piłki - wystawa sytuacyjna do stref zewnętrznych
 34. Wystawa sytuacyjna do strefy II - atak z piłki sytuacyjnej
 35. Praca ramienia uderzającego - blok pojedynczy praca ramion
 36. Ustawianie płaszczyzny ramion do odbicia - gotowość do wystawienia piłki sytuacyjnej
 37. Zagrywka kierunkowa ze stref V i I - ustawienie na pozycji wyjściowej do przyjęcia w zależności od kierunku wykonywania zagrywki
 38. Praca nóg podczas dogrania i wystawienia
 39. Wystawa do strefy IV i II - atak z piłki wysokiej ze stref II i IV
 40. Dogranie wolnej piłki - asekuracja ataku z wysokiej piłki
KLASA 6. Akcenty treningowe w poszczególnych lekcjach
 1. Podrzut piłki do zagrywki szybującej - obserwacja zagrywającego
 2. Uderzenie piłki do zagrywki szybującej - wbiegnięcie na pozycję wyjściową do obrony
 3. Dogranie sposobem dolnym wolnej piłki w strefie V - wystawa sytuacyjna do strefy IV
 4. Faza zamachu - faza uderzenia w technice ataku
 5. Zagrywka szybująca kierunkowa - obrona ataków ze strefy II i IV
 6. Ustawienie w obronie przy bloku pojedynczym - atak ze stref II i IV - wystawa sytuacyjna po obronie
 7. Zagrywka szybująca spadająca - trajektoria przyjęcia piłki
 8. Współpraca dwójkowa przy dograniu wolnej piłki
 9. Ustawienie przodem do strefy IV przy wystawie piłki - atak kierunkowy ze strefy IV
 10. Blok pojedynczy po kroku dostawnym - praca ramion nad górna taśmą siatki
 11. Współpraca w obronie przy ataku ze stref II i IV - organizacja kontrataku
 12. Przemieszczanie w przyjęciu - obserwacja ramienia zagrywającego
 13. Dostosowanie postawy do odbicia dołem i górą
 14. Zasady reagowania w obronie - atak kierunkowy z podwyższenia
 15. Technika i precyzja w przyjęciu i zagrywce
 16. Atak kierunkowy z własnego podrzutu - wystawa sytuacyjna przez zawodnika strefy III
 17. Zagrywka szybująca pod gumą - wejście nogami w piłkę w przyjęciu
 18. Dogranie wolnej piłki - wystawa piłki sytuacyjnej
 19. Ciągłość w grze - atak kierunkowy ze strefy II
 20. Ustawienie blokującego uwzględniające działania atakującego
 21. Atak kierunkowy z piłki dorzucanej przy bloku pojedynczym w strefach II i IV
 22. Doskonalenie techniki przyjęcia zagrywki szybującej
 23. Precyzja wystawy do strefy II I IV - atak kierunkowy
 24. Atak kierunkowy z własnego podrzutu przy bloku podwójnym w strefach II i IV
 25. Kierunkowa zagrywka szybująca - reakcja na piłkę po przemieszczeniu
 26. Przewidywanie jako podstawa skutecznego działania w grze obronnej
 27. Dojście nogami do punktu przyjęcia - zagrywka taktyczna
 28. Doskonalenie techniki dogrania wolnej piłki
 29. Atak z piłki sytuacyjnej ze strefy IV
 30. Zagrywka kierunkowa - aktywna obrona na pozycjach wyjściowych
 31. Technika ataku kierunkowego ze stref II i IV
 32. Zagrywka szybująca kierowana pomiędzy przyjmujących - zachodzenie w przyjęciu
 33. Atak z piłki wysokiej ze strefy II i IV przy bloku podwójnym w strefach II i IV
 34. Wystawienie do tyłu z głębi pola - zasady ustawiania się do wystawy
 35. Blok pojedynczy - tempo wyskoku względem działań atakującego
 36. Organizacja kontrataku po obronie piłek atakowanych przy bloku podwójnym
 37. Obrona po wykonaniu zagrywki kierunkowej
 38. Dogranie piłki z boku tułowia - precyzja wystawy sytuacyjnej
 39. Technika ataku z piłki wysokiej - atak mijający blok
 40. Tempo wyskoku do bloku podwójnego - zasadyDzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice