Czy wiesz, że ... Stanisław Gościniak jako pierwszy na świecie zaczął grać „podwójne krótkie”.

Zasady i kryteria oceny potencjału motorycznego ucznia i klasy

  • Publikacja posiada podłączone pliki PDF
Brak jest jednolitych opracowań dla oceny potencjału ucznia i klasy, które byłyby oparte na sprawdzonych wynikach, proste i wiarygodne. Próba dokonania takiej oceny stosowana w Siatkarskich Ośrodkach Szkolnych spełnia te kryteria i może być polecana do stosowania w szkołach o profilu piłki siatkowej, a przy pewnych modyfikacjach również w odniesieniu do innych dyscyplin.

Zasady i kryteria oceny potencjału  motorycznego ucznia i klasy

Punktem wyjścia do oceny jest pomiar wzrostu, który jest dominujący dla siatkówki. Przy ustalaniu pozostałych kryteriów oceny przyjęto zasadę określenia norm, które badany powinien spełnić aby jego udział w procesie treningowym  pozwalał mu na swobodny rozwój. Wzięto tu pod uwagę jego budowę ciała, możliwości tlenowe i umysłowe. Kolejnej ocenie podlegają testy, które pokazują potencjał badanego w zakresie koordynacji, skoczności, siły i szybkości. Uczeń może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Na ocenę klasy wpływają uczniowie z największym potencjałem. Wyróżniono 3 warunki które składają się na ocenę klasy. Czwarty warunek pozwala klasom, które nie mają uczniów o wysokim potencjale uzyskać pozytywny stopień gdy łączna ilość punktów mieści się w określonym przedziale. 

Ocena stopnia potencjału motorycznego ucznia

Ocena składa się z 3 elementów:

  1. Określenie wyjściowej ilości punktów na podstawie zakresu wzrostu w jakim znajduje się dany uczeń (liczba punktów odpowiada zakresowi). TABELA 2
  2. Uczeń powinien spełniać określone normy  (budowy ciała, wytrzymałości i nauki). Za każdą niespełnioną normę zawodnikowi odejmuje się 1 punkt od ilości punktów uzyskanych za wzrost. TABELA 3
  3. Za wybitne wyniki w testach skoczności siły i szybkości uczeń otrzymuj bonusowe punkty, które dodaje się do ilości punktów przyznanych za wzrost, po ew. odjęciu punktów za niespełnione normy. TABELA 4,5

TABELA 2. Zakresy wzrostu do określenia ilości punktów dla danego ucznia

Zakres

Dziewczęta

Chłopcy

VI

V

IV

III

VI

V

IV

III

Punkt

6

5

4

3

6

5

4

3

Gim I

≥182

181-178

177-174

173-170

≥187

186-183

182-179

178-175

II

≥184

183-180

179- 176

175-172

≥188

187-184

183-180

179-176

III

≥186

185-182

181-178

177-174

≥190

189-187

186-184

183-178

SPG I

≥187

186-183

182-179

178-175

≥ 193

192-189

188-185

184-181

II/III

≥188

187-184

183-180

179-176

≥ 196

185-192

191-188

187-184

*uczniowie, których wzrost jest niższy niż przedstawiony w zakresie III nie otrzymują żadnego punktu za wzrost ale ich wyniki dotyczące norm i testów liczą się i mogą w niektórych wypadkach wpływać na ocenę klasy. 

TABELA 4. Wartości norm i testów dla dziewcząt

 

Minimalne normy

Testy

 

1

2

3

1

2

3

4

Klasa

Wskaźnik Rohrera

Bip - test

Średnia ocen  

Skok w dal z miejsca

Wyskok dosiężny

Rzut p. lek. 2 kg

T - test

 

wskaźnik

zal. poziom

średnia

m

m

m

sek.

GIM I

1,22

7

4,2

2,00

 2,85

 8,0 m

11,5 s

II

1,24

8

4,2

2,05

2,90

9,0

11,2

III

1,26

8

4,2

2,10

2,95

10,0

10,9

SPG I

1,28

8

4

2,15

3,00

11,0

10,6

II/III

1,30

9

4

2,20

3,05

12,0

10,3

TABELA 5. Wartości norm i testów dla chłopców

 

Minimalne normy

Testy

 

1

2

3

1

2

3

4

Klasa

Wskaźnik Rohrera*

Bip – test*

Średnia ocen*  

Skok w dal z miejsca

Wyskok dosiężny

Rzut p. lek. 2 kg

T - test

 

wskażnik

zal. poziom

średnia

m

m

m

s

GIM I

1,12

8

4,0

2,30

3,00

9,5

10,8

II

1,14

9

4,0

2,37

3,07

11,0

10,5

III

1,16

9

4,0

2,44

3,14

12,5

10,2

SPG I

1,18

9

3,8

2,51

3,21

14,0

9,9

II/III

1,2

10

3,8

2,58

3,28

16,0

9,6

*Średnia ocen za ostatni semestr.

*Określenia wskaźnika Rohrera i instrukcji przeprowadzenia Bip-testu należy szukać w internecie.

TABELA 6. Ocena ucznia

Stopień

Ilość punktów

Stopień

Ilość punktów

1 - niedostateczny

≤0

4- dobry

5-6

2- dopuszczający

1-2

5- bardzo dobry

7-8

3- dostateczny

3-4

6 -celujący

9-10

Ocena stopnia potencjału motorycznego klasy

Otrzymany stopień jaki uzyskuje klasa zależy od rodzaju spełnionego warunku. TABELA 1

TABELA 1. Stopień oceny potencjału klasy wg punktów zdobytych przez najlepszych uczniów

Stopień

Warunek 1

Warunek 2

Warunek 3

Warunek 4

(Suma punktów)

1 - niedostateczny

Uczniowie nie spełniają żadnego z warunków

2- dopuszczający

1 uczeń        6 pkt

2 uczniów 9 pkt

3 uczniów 12 pkt

 17 pkt

3- dostateczny

2 uczniów 11 pkt

3 uczniów  14 pkt

4 uczniów 17 pkt

22 pkt

4- dobry

3 uczniów 16 pkt

4 uczniów 19 pkt

5 uczniów 22 pkt

27 pkt

5- bardzo dobry

4 uczniów 21 pkt

5 uczniów 24 pkt

6 uczniów 27 pkt

32 pkt

6 -celujący

5 uczniów 26 pkt

6 uczniów 29 pkt

7 uczniów 32 v

37 pkt

* Oceny minusowe uczniów nie są brane pod uwagę przy ocenie punktowej klasy.


ZK

Załączniki do pobrania:DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice