Czy wiesz, że ... "w 1928 roku powstaje wiele klubów i sekcji siatkarskich w Polsce m.in. w Warszawie – YMCA, Warszawianka, AZS

Roczny plan dla szkoły podstawowej

Etapy nauczania elementów piłki siatkowej w poszczególnych klasach szkoły podstawowej (umiejętności).


Sekwencje poszczególnych elementów gry – ćwiczenia syntetyczne rozkład zajęć w ciągu roku

(w klasie IV gra bez bloku)

Ćwiczenia analityczne - rozkład zajęć w ciągu roku


Efekty- przewidywane osiągnięcia ucznia – rozkład postaw, umiejętności i wiadomości w kolejnych latach nauki.

DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice