Czy wiesz, że ... reprezentacja kobiet dwukrotnie zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Świata (’56 Paryż, ’62 Moskwa).

Nauczanie i uczenie się gry w siatkówkę

Nauczanie i uczenie się gry w siatkówkę. 
Przykładowy zestaw zajęć na cały semestr.

Książka wychodzi naprzeciw założeniom nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego. Przewidywana w niej formuła zajęć do wyboru, otwiera dla wszystkich gier, w tym dla siatkówki nowe możliwości uprawiania i w wersji zmierzającej ku zabawie i ku wyczynowi – w takiej właśnie kolejności.

Autor przełamuje w swych publikacjach – tu czyni to najbardziej dojrzale -  przekonanie, że siatkówka to gra trudna i dla wybranych. Owszem wymaga nieco wysiłku przy nauczaniu podstaw i niektórzy tylko, ale tak jest przecież we wszystkich sportach, sięgną szczytów, wszyscy natomiast mogą się przy niej i nią bawić i cieszyć bo jest, jak napisał autor w jednej ze swych publikacji, „siatkówka grą dla wszystkich”. W części teoretycznej, znajdziemy odpowiedź na szereg pytań, ważnych z praktycznego punktu widzenia, m. in. w jaki sposób możemy wpływać na szybsze tempo uczenia się, jak zapobiegać występowaniu błędów, które opóźniają proces uczenia się, jak możemy skłaniać uczniów do skupienia uwagi na konkretnych zadaniach ruchowych.

W części praktycznej, na 18 jednostkach lekcyjnych zawarto metodykę nauczania sześciu podstawowych elementów techniki. Opanowanie techniki ma służyć aktywnemu uczestnictwu w grze. Dlatego na każdych opisywanych w tym podręczniku zajęciach, dzieci uczestniczą w różnych formach gier uproszczonych (meczach, turniejach). Uczniowie doskonalą wcześniej poznane umiejętności poprzez grę i przyswajają proste zasady taktyki indywidualnej. W pracy prezentowany jest duży zasób zupełnie nowych gier uproszczonych.

Prezentowane materiały są rezultatem doświadczeń pracy w charakterze nauczyciela WF w różnych typach szkół oraz wykładowcy w Instytucie Kultury Fizycznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Podręcznik jest kierowany do nauczycieli WF pracujących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i w pewnym zakresie licealnych oraz studentów AWF studiujących na kierunkach nauczycielskich.

Autor: Roman Kulgawczuk
Wydawnictwo: ZWPiW Plewnia
Rok wydania: 2012
Ilość stron: 142
DzieciMłodzieżNauczycieleBazy szkoleniowe - Akademie SOSBazy szkoleniowe - Szkoły PatronackieFacebook Młodzieżowej Akademii Siatkówki oraz Akademii Polskiej SiatkówkiRodzice